You are here

Ενώπιον της ΕΚΚ 20 αιτήσεις για crypto

04/09/2022 06:00

Είκοσι και πλέον εταιρείες παροχής υπηρεσιών κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων (Crypto Assets), προγραμματίζουν την κάθοδο τους στην Κύπρο, εντός του 2022.

Οι αιτήσεις των εταιρειών αυτών, εξετάζονται από την αρμόδια αρχή, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ).

Σύμφωνα με δηλώσεις του πρόεδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Γιώργου Θεοχαρίδη, η εξέταση για κάποιες αιτήσεις βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και αναμένεται πολύ σύντομα να ληφθεί απόφαση από την αρχή.

Πρόσθεσε, ότι μέχρι σήμερα εξασφάλισαν άδειες, δύο εταιρείες και συγκεκριμένα οι Just2Trade Online Ltd και RT Digital Securities Cyprus Ltd, ενώ πριν το τέλος του χρόνου αναμένεται να διευρυνθεί περαιτέρω το κυπριακό μητρώο, καθώς ενώπιον της εποπτικής αρχής βρίσκονται περίπου 20 αιτήσεις.

Ο κ. Θεοχαρίδης, ανέφερε ότι κάτω από τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής, έχουν μπει και πέντε πάροχοι υπηρεσιών σε κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εγγεγραμμένοι σε μητρώα άλλων χωρών, όπως η Εσθονία, η Μάλτα και η Πολωνία, οι οποίες υποβάλαν έντυπο γνωστοποίησης και εξασφάλισαν άδεια για τις υπηρεσίες ή τις δραστηριότητες που παρέχουν στη Δημοκρατία.

Πρόκειται για τρεις εταιρείες εγγεγραμμένες στο μητρώο της αρχής της Εσθονίας, και συγκεκριμένα τις εταιρείες BTCBIT OÜ, Teroxx Worldwide OU και Dream Finance OU, την εταιρεία Foris Dax MT Limited, εγγεγραμμένη στο μητρώο της Μάλτας, καθώς και την εταιρεία BTCBIT sp. z o.o., με έδρα την Πολωνία.

Δύο εταιρείες με άδεια

Σημειώνεται ότι, η Επιτροπή Κεφαλαιαγορά, ως αρμόδια αρχή από το Σεπτέμβριο του 2021, εξέδωσε τη δήλωση πολιτικής και την οδηγία, ώστε να δημιουργηθεί το μητρώο των παρόχων για τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία στην Κύπρο.

Σκοπός της δημιουργίας του μητρώου, είναι ο έλεγχος σε θέματα που έχουν να κάνουν με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Στα σκαριά βρίσκεται και κανονισμός, ο οποίος θα ρυθμίζει όλο το φάσμα των εργασιών των παρόχων κρυπτονομισμάτων που μέχρι πρόσφατα δραστηριοποιούνταν ανεξέλεγκτα.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Θεοχαρίδης είπε ότι η οδηγία και εγγραφή σε μητρώο των παρόχων, μετριάζει ορισμένους κινδύνους που ενέχουν οι επενδύσεις σε κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία, οι οποίοι αναμένεται να αντιμετωπιστούν περαιτέρω στη βάσει του προτεινόμενου Κανονισμού, ο οποίος υπολογίζεται να δημοσιευθεί το 2023.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τόνισε ότι οι επενδυτές θα πρέπει να κατανοήσουν τους υψηλούς κινδύνους που προκύπτουν, προτού προχωρήσουν σε οποιαδήποτε επένδυση σε κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία.

Σημείωσε ότι επενδυτές ενδέχεται να παρασυρθούν σε ακατάλληλες επενδύσεις, ενώ στους κινδύνους περιλαμβάνεται η έλλειψη κανόνων διαφάνειας πριν και μετά τις συναλλαγές, οι οποίοι στην ουσία μπορούν να υπονομεύσουν την προστασία των επενδυτών.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι δύο εταιρείες που εγγράφηκαν στο κυπριακό μητρώο, παρέχουν υπηρεσίες ανταλλαγής μεταξύ κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων, ανταλλαγής μεταξύ κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων και παραστατικών νομισμάτων, διαχείριση, μεταβίβαση, μεταφορά, διακράτηση, ή /και φύλαξη, συμπεριλαμβανομένης και της θεματοφυλακής, κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων ή κρυπτογραφικών κλειδιών ή μέσων που επιτρέπουν άσκηση ελέγχου σε κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία.

Τι είναι τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία

Σημειώνεται ότι, τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία, αφορούν ένα σύνολο από ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, το γεγονός ότι χρησιμοποιούν κρυπτογραφία και Τεχνολογία Κατανεμημένου Καθολικού (Distributed Ledger Technology – DLT).

Η Τεχνολογία Κατανεμημένου Καθολικού, συμπεριλαμβανομένου του Blockchain, είναι μια πρωτοποριακή τεχνολογία που επιτρέπει την αποκεντρωμένη επικύρωση και τήρηση αρχείων συναλλαγών, δεδομένων και άλλων πληροφοριών.

Υποστηρίζεται από ένα κρυπτογραφικό σύστημα που λειτουργεί με βάση ζεύγη κλειδιών, τα δημόσια και τα ιδιωτικά. Τα δημόσια κλειδιά, είναι δημόσια γνωστές διευθύνσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται για αναγνώριση, ενώ τα ιδιωτικά κλειδιά δεν είναι δημοσίως γνωστά και χρησιμοποιούνται για έλεγχο ταυτότητας και κρυπτογράφηση, ενώ χρησιμεύουν ως απόδειξη ιδιοκτησίας ενός κρυπτοπεριουσιακού στοιχείου, καθιστώντας έτσι τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία ως κομιστικά μέσα.

Της Ελένης Χαραλάμπους