You are here

Πρόστιμα σε SFS, Agroton, Iron FX από κεφαλαιαγορά

27/06/2018 14:00

Πρόστιμα στις εταιρείες SFS καi Agroton επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παραβάσεις του περί των προϋποθέσεων διαφάνειας νόμου του 2007, σχετικά με τη δημοσιοποίηση της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2017.

Η ΕΚ ανακοίνωσε την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €4.400 στην εταιρεία SFS Group Public Ltd για παράβαση του άρθρου 10(1) του νόμου καθότι δεν δημοσιοποίησε την εξαμηνιαία οικονομική της έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με το άρθρο 37(1) του ίδιου νόμου, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός τριών μηνών μετά τη λήξη του εν λόγω εξαμήνου.

Προς την εταιρεία Agroton επιβλήθηκε πρόστιμο €2.000 για παράβαση του άρθρου 10(3)(β) του νόμου καθότι, στην εξαμηνιαία οικονομική της έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2017 που έχει δημοσιοποιήσει, δεν συμπεριέλαβε την Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης της.

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αποφάσισε επίσης την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €2.000 στην ΚΕΠΕΥ Iron FX Global Ltd (τώρα Notesco Financial Services Ltd) για μη συμμόρφωση με το άρθρο 114 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, καθότι δεν υπέβαλε/γνωστοποίησε στην ΕΚΚτις ελεγμένες οικονομικές της καταστάσεις σε ατομική βάση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, εντός της καθορισθείσας, από τη νομοθεσία, προθεσμίας.