You are here

Πρόστιμο €170 χιλ. στην Goldenburg Group Ltd

03/05/2019 14:22

Πρόστιμο €170 χιλ.  επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην ΚΕΠΕΥ Goldenburg Group Ltd για διάφορες παραβιάσεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αποφάσισε την επιβολή συνολικού διοικητικού προστίμου ύψους €170.000 στην ΚΕΠΕΥ Goldenburg Group Ltd (‘η Εταιρεία’) για παραβάσεις διατάξεων του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ίσχυε (‘ο N. 144(I)/2007’), και της Οδηγίας ΟΔ144-2007-02 του 2012 για την Επαγγελματική Συμπεριφορά των ΕΠΕΥ και των Απασχολούμενων σε αυτές Φυσικών Προσώπων (‘η Οδηγία’).

Αναλυτικά, στην εταιρεία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο:

Α. Ύψους €30.000 για παράβαση του άρθρου 28(1) του Ν. 144(I)/2007, καθότι δεν τηρούσε, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της, την προϋπόθεση χορήγησης άδειας λειτουργίας του άρθρου 18(2)(δ) του Ν. 144(I)/2007, αφού, όταν ανέθεσε σε τρίτους την εκτέλεση επιχειρησιακών λειτουργιών ουσιώδους σημασίας για την παροχή συνεχούς και ικανοποιητικής υπηρεσίας σε πελάτες στην Κροατία και στην Πολωνία, δεν μερίμνησε να λάβει εύλογα μέτρα για να αποφύγει κάθε αδικαιολόγητη επιδείνωση του λειτουργικού κινδύνου.

Β. Ύψους €50.000 για παράβαση του άρθρου 28(1) του Ν. 144(I)/2007, καθότι δεν τηρούσε, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της, την προϋπόθεση χορήγησης άδειας λειτουργίας του άρθρου 18(2)(ζ) του Ν. 144(I)/2007, αφού δεν μερίμνησε ώστε: (i) να καταγράφονται οι τηλεφωνικές συνδιαλλάξεις, για την παροχή υπηρεσιών, μεταξύ των πελατών ή πιθανών πελατών της εταιρείας και του συνδεδεμένου αντιπροσώπου της στην Ουγγαρία, (ii) να διασφαλιστεί η καταγραφή των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων ή η καταγραφή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων μεταξύ του προσωπικού και των πελατών της, η σύσταση των οποίων έγινε κατά το έτος 2016 από εταιρεία στη Βουλγαρία με την οποία συνεργαζόταν, ως εκ τούτου, δεν ήταν δυνατός ο έλεγχος συμμόρφωσης της εταιρείας με τις απαιτήσεις του Ν.144(Ι)/2007 από την ΕΚΚ.

Γ. Ύψους €40.000 για παράβαση του άρθρου 36(1) του Ν. 144(I)/2007, καθότι δεν ενεργούσε δίκαια, με εντιμότητα και επαγγελματισμό ώστε να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των πελατών της σε σχέση με τις ενέργειες του συνδεδεμένου αντιπροσώπου της στην Ουγγαρία, τις ενέργειες υπαλλήλου της στην Κροατία και τις ενέργειες τρίτου στον οποίον ανέθεσε επιχειρησιακές λειτουργίες στην Πολωνία.

Δ. Ύψους €40.000 για παράβαση του άρθρου 36(1)(α) του Ν. 144(Ι)/2007 και της παραγράφου 6(2) της Οδηγίας, καθότι: (i) μέσω του συνδεδεμένου αντιπροσώπου της στην Ουγγαρία, δεν παρείχε ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες στους πελάτες της ή/και στους πιθανούς πελάτες της στην Ουγγαρία αναφορικά με τις υπηρεσίες που παρείχε, (ii) οι πληροφορίες που παρείχε σε πελάτη της στην Κροατία, δεν ήταν σαφείς, ακριβείς και μη παραπλανητικές.

Ε. Ύψους €5.000 για παράβαση του άρθρου 40(2) του Ν. 144(Ι)/2007, καθότι όρισε συνδεδεμένο αντιπρόσωπο στην Κροατία ο οποίος δεν ήταν εγγεγραμμένος στο δημόσιο μητρώο του εν λόγω κράτους μέλους.

ΣΤ. Ύψους €5.000 για παράβαση του άρθρου 76(5) του Ν. 144(Ι)/2007, καθότι δεν ενημέρωσε την ΕΚΚ για μεταβολή στην οργανωτική δομή του συνδεδεμένου αντιπροσώπου της στην Ουγγαρία.