You are here

Αναστολή άδειας λειτουργίας Centralspot Trading

08/11/2019 16:12

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ανακοίνωσε ότι η άδεια λειτουργίας της Κυπριακής Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Centralspot Trading Ltd , έχει ανασταλεί ολικώς, δυνάμει του άρθρου 71(6)(γ) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 και του άρθρου 10(1) της Οδηγίας ΟΔ87-05 για την Αναστολή και Ανάκληση Άδειας Λειτουργίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, υφίστανται υπόνοιες για ενδεχόμενη μη συμμόρφωσή της με τα άρθρα 92(1) και 93(1) του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 575/2013.

Η απόφαση λήφθηκε καθότι η ενδεχόμενη παράβαση πιθανόν να θέτει σοβαρά σε κίνδυνο τα συμφέροντα των πελατών της εταιρείας και την εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα της αγοράς.

Η εταιρεία οφείλει, εντός δεκαπέντε  ημερών, να προβεί σε ενέργειες προς συμμόρφωση με τις ανωτέρω πρόνοιες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια αναστολής της άδειας λειτουργίας της:

1. Η Εταιρεία δεν επιτρέπεται:

1.1 Να παρέχει/ασκεί επενδυτικές υπηρεσίες/δραστηριότητες.

1.2 Να συνάπτει επιχειρηματική σχέση με οποιοδήποτε πρόσωπο και να αποδέχεται οποιοδήποτε νέο πελάτη.

1.3 Να διαφημίζει τον εαυτό της ως παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών.

Η εταιρεία, εφόσον οι υφιστάμενοι πελάτες της το επιθυμούν, δύναται να προβαίνει στις πιο κάτω ενέργειες χωρίς να θεωρηθεί ότι παραβαίνει τις πρόνοιες του άρθρου 7(α) της Οδηγίας ΟΔ87-05:

2.1 Να ολοκληρώσει όλες τις ενώπιον συναλλαγές της ιδίας και των πελατών της, ως οι οδηγίες τους.

2.2 Να αποδώσει όλα τα κεφάλαια και τα χρηματοοικονομικά μέσα που αναλογούν στους πελάτες της.