You are here

Απαντήσεις ΕΚ για αναστολή εργασιών ΚΕΠΕΥ

02/11/2021 14:56

Απαντήσεις στις αναφορές σχετικά με τις αποφάσεις της για αναστολή λειτουργίας επενδυτικών εταιρειών, δίνει με ανακοίνωσή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, προς αποκατάσταση λανθασμένων ή και παραπλανητικών εντυπώσεων που ενδεχομένως να δημιουργούν δημοσιεύματα σε σχέση με τον αριθμό των εργαζομένων στις ΚΕΠΕΥ, η ΕΚΚ σημειώνει τα ακόλουθα:

  • Ο συνολικός αριθμός υπαλλήλων σε 225 ΚΕΠΕΥ τέλος του 2019 ήταν 4.914 άτομα.
  • Ο συνολικός αριθμός υπαλλήλων σε 228 ΚΕΠΕΥ τέλος του 2020 ήταν 5.408 άτομα.
  • Ο συνολικός αριθμός υπαλλήλων σε 233 ΚΕΠΕΥ τέλος Ιουνίου του 2021 ήταν 5.895 άτομα.

Η ΕΚΚ τονίζει ότι παραμένει προσηλωμένη στην άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία και υγιή ανάπτυξη της αγοράς και πως οι αποφάσεις της αντικατοπτρίζουν τη σημασία που αποδίδει στην προστασία των επενδυτών.

Με αφορμή δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ αναφορικά με την αναστολή των δραστηριοτήτων των εργασιών δύο εποπτευόμενων οντοτήτων της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) σημειώνει επίσης ότι στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου και των αρμοδιοτήτων της διενεργεί ελέγχους σε οντότητες που βρίσκονται υπό την εποπτεία της για τη διασφάλιση της συμμόρφωσής τους με το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο που τις διέπει.

«Εκεί όπου εντοπίζονται παρανομίες, η ΕΚΚ προχωρεί στις δέουσες ενέργειες και λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα με γνώμονα τη διαφύλαξη των συμφερόντων των επενδυτών και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και ακεραιότητας της αγοράς. Ειδικότερα, όσον αφορά στην εποπτεία των Κυπριακών Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ), η ΕΚΚ είναι η αρμόδια εποπτική Αρχή και έχει εξουσία να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις και άλλα μέτρα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνεται και η αναστολή των εργασιών ΚΕΠΕΥ», τονίζει η ΕΚΚ.

Η ΕΚΚ υπενθυμίζει ότι οι αποφάσεις της, τόσο για τις ΚΕΠΕΥ, όσο και για τις υπόλοιπες εποπτευόμενες οντότητες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της.

Επισημαίνει ακόμα, ότι η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ως τακτή ενασχόληση ή δραστηριότητα δύναται να γίνεται νόμιμα μόνο από Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την ΕΚΚ ή από αρμόδια εποπτική Αρχή κράτους - μέλους της ΕΕ.

«Επομένως, οποιεσδήποτε οντότητες παρουσιάζονται ως ΕΠΕΥ και προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες χωρίς να έχουν εξασφαλίσει σχετική άδεια από την ΕΚΚ ή αρμόδια εποπτική Αρχή άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ, η οποία έχει προς τούτο ειδοποιήσει την ΕΚΚ, παραβιάζουν τη σχετική νομοθεσία και υπόκεινται σε διοικητικές κυρώσεις», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται επίσης, ότι για την προστασία και διευκόλυνση του επενδυτικού κοινού, η ΕΚΚ διατηρεί στην ιστοσελίδα της δημόσιο μητρώο αδειοδοτημένων ΚΕΠΕΥ και ΕΠΕΥ άλλων κρατών-μελών της ΕΕ, για τις οποίες η ΕΚΚ έχει ειδοποιηθεί από την οικεία τους εποπτική Αρχή ότι επιθυμούν να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες στη Δημοκρατία.

Η ΕΚΚ προτρέπει το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να ελέγχει πάντοτε αν η εταιρεία με την οποία βρίσκεται σε επαφή είναι αδειοδοτημένη από την ΕΚΚ για να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες στη Δημοκρατία, ενώ σημειώνει ότι εκδίδει ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανακοινώσεις – προειδοποιήσεις προς το επενδυτικό κοινό για διαδικτυακούς τόπους που δεν ανήκουν σε οντότητες οι οποίες κατέχουν άδεια λειτουργίας για παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή/και την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων.