You are here

Δυσκολεύεται στις εισπράξεις €20 εκατ. η Επ. Κεφαλαιαγοράς

06/10/2022 14:31

Δυσκολία στην είσπραξη τόσο των διοικητικών προστίμων, όσο και των εισπρακτέων εσόδων από συμβάσεις με εποπτευόμενους, διαπιστώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία σε έκθεση της για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚΚ), όσον αφορά το 2019.

Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, διευκρίνισε ότι ο έλεγχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχει ανατεθεί από την υπηρεσία του, σε ιδιώτες ελεγκτές.

Πρόσθεσε ότι ένα ακόμα σημαντικό εύρημα που προκύπτει από την έκθεση των ιδιωτών ελεγκτών, είναι ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν αναγνωρίζει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές, πρόβλημα το οποίο αφορά κυρίως τράπεζες και αναδείχθηκε κατά την οικονομική κρίση, όπου τραπεζικά ιδρύματα είχαν στο χαρτοφυλάκιο τους μεγάλο αριθμό ακινήτων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, κατά το τέλος του 2019, τα εισπρακτέα ποσά ανέρχονταν σε €24.862.473 και οι εκκρεμείς υποχρεώσεις στα €24.659.020

Τα εισπρακτέα πρόστιμα, ανέρχονταν σε €566.387 (€901.021 στις 31.12.2018). Παρόλο που υπήρξε μείωση κατά €334.634, σε σύγκριση με το 2018, τα εισπρακτέα ποσά ήταν ανεξόφλητα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, τα εισπρακτέα ποσά που ήταν ανεξόφλητα για περισσότερο από ένα χρόνο στις 31.12.2019, ανέρχονταν σε €344.500 (€261.100 στις 31.12.2018).

Παρατηρήθηκε επίσης, ότι παρέμεναν ανείσπρακτα διοικητικά πρόστιμα ύψους €19.865.783 (2018 €20.608.302).

Μέρος της μείωσης, αφορά σε διαγραφές ύψους €170.800 και πρόνοια επισφαλών χρεωστών €560.000, βάσει απόφασης της Επιτροπής κατά το έτος 2021.

Με εξαίρεση τις προαναφερόμενες διαγραφές υπολοίπων και την πρόνοια επισφαλών χρεωστών, τα υπόλοιπα μεταφέρθηκαν από έτος σε έτος και παρουσιάζονται στον ισολογισμό στην αρχική αξία τους, δηλαδή στο ύψος του προστίμου που αρχικά επιβλήθηκε.

Ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε ακόμα ότι στα ευρήματα, περιλαμβάνεται και καταγγελία για απουσία του προσωπικού από την εργασία του στις 3.1.2022, παρότι δεν υπήρχε σχετικό διάταγμα στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού, αλλά και για την απόφαση για διενέργεια αποχαιρετιστήριου πάρτι της πρώην προέδρου Δήμητρας Καλογήρου, με χρήματα της Επιτροπής.

ΕΚΚ: Ανείσπρακτα πρόστιμα από την εποχή της κρίσης του 2013

Απαντώντας, ο πρόεδρος της ΕΚΚ Γιώργος Θεοχαρίδης, δήλωσε ότι τα ανείσπρακτα πρόστιμα που επιβλήθηκαν από την Επιτροπή ανέρχονται σε €20 εκατ., μερικά εκ των οποίων από την εποχή της κρίσης του 2013 και βρίσκονται σε εκκρεμότητα λόγω του ότι πολλές υποθέσεις καταλήγουν στα Δικαστήρια, όπου υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Πρόσθεσε ότι τα πρόστιμα αυτά δεν κατατίθενται στο αποθεματικό της ΕΚΚ, αλλά στο πάγιο ταμείο του κράτους.

«Έχουμε υποθέσεις από την τραπεζική κρίση του 2013 και ακόμη δεν έχουμε απόφαση σε σχέση με τις υποθέσεις αυτές», ανέφερε ο κ. Θεοχαρίδης, προσθέτοντας πως η ΕΚΚ είναι σε συνεργασία με τους νομικούς της συμβούλους «γιατί πρέπει να ανακτήσουμε αυτά τα πρόστιμα. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις διαδικασίες παρακολούθησης των χρεωστών», είπε.

«Αν δούμε ότι δεν υπάρχει καμία κατάληξη ή δεν υπάρχει το ενδεχόμενο να ανακτηθούν κάποια πρόστιμα, τότε θα εξετάσουμε το θέμα διαγραφής τους», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι εξετάζεται η πιθανή νομική έκβαση των υποθέσεων. «Ο εξωτερικός νομικός μας σύμβουλος δεν μπορεί να μας δώσει με βεβαιότητα την έκβαση των υποθέσεων και για αυτό δεν μπορούμε να έχουμε σωστή εικόνα αν θα τα εισπράξουμε ή όχι», συμπλήρωσε.

Αναφορικά με τις εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών σε ξένο συνάλλαγμα (Forex), ο κ. Θεοχαρίδης είπε πως η ΕΚΚ έχει αυξήσει τους ελέγχους ειδικά σε εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που απευθύνονται κυρίως σε ιδιώτες αντί σε θεσμικούς επενδυτές. Όπως είπε, πρόκειται για 140 ΚΕΠΕΥ, από τις περίπου 250 στο σύνολο που είναι εγγεγραμμένες στην ΕΚΚ.

«Προχωρήσαμε σε πολλούς εποπτικούς ελέγχους, έχουμε εταιρείες που τους ζητήσαμε να σταματήσουν να λειτουργούν μέχρι να διορθώσουν τα προβλήματα, έχουμε επιβάλει πρόστιμα, κλείσαμε κάποιες. Θεωρώ ότι σε σημαντικό βαθμό βελτιώθηκε η λειτουργία της αγοράς και πιστεύω ότι έχουν πάρει το μήνυμα για τη διόρθωση του τρόπου λειτουργίας», είπε.

Όσον αφορά την απουσία του προσωπικού, ο κ. Θεοχαρίδης είπε ότι λόγω των ιδιαίτερα αντίξοων συνθήκων της πανδημίας του κορωνοϊού, αρκετά μέλη του προσωπικού χρειάστηκε να εργαστούν - πέραν του προκαθορισμένου ωραρίου εργασίας, χωρίς ωστόσο να αιτούνται υπερωριακής αποζημίωσης.

Επίσης, ανέφερε, ότι αριθμός εργαζομένων χρειάστηκε να απουσιάσει από την εργασία του, είτε γιατί επρόκειτο για επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού, είτε γιατί ήταν στενές επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων που δεν ήταν σε θέση να εργαστούν.

Σχετικά με το πάρτι για την πρώην πρόεδρο, δήλωσε ότι ακυρώθηκε και ενημέρωσε ότι δεν καταβλήθηκε κανένα κονδύλι για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Της Ελένης Χαραλάμπους