You are here

ΕΚ: Αιτήσεις για αποζημιώσεις πελατών Atlas Capital

22/03/2019 11:58

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και ιδιαίτερα τους καλυπτόμενους πελάτες της εταιρείας Atlas Capital Financial Services Ltd για τα πιο κάτω:

Η άδεια λειτουργίας της Εταιρείας έχει ανακληθεί από τον Φεβρουάριο του 2017.

Η Εταιρεία δεν έχει μέχρι σήμερα τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες που παρείχε στους πελάτες της, ως όφειλε δυνάμει του άρθρου 25(4) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ίσχυε (Ν. 144(Ι)/2007).

Κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 3(1)(α) και 23 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-15 του 2015 της ΕΚΚ για τη Συνέχιση της Λειτουργίας και τη Λειτουργία του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών ΕΠΕΥ (Κ.Δ.Π.175/2015), η ΕΚΚ έχει διαπιστώσει ότι η Εταιρεία (ως μέλος του Τ.Α.Ε.) δεν προβλέπεται στο προσεχές μέλλον να είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των πελατών της για λόγους που δεν οφείλονται σε προσωρινή έλλειψη ρευστότητας που είναι άμεσα αντιμετωπίσιμη.

Μετά την έκδοση της παρούσας ανακοίνωσης, το Τ.Α.Ε. θα δημοσιεύσει σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες ευρείας Παγκύπριας κυκλοφορίας, πρόσκληση υποβολής αιτήσεων αποζημίωσης, ορίζοντας τη διαδικασία υποβολής των σχετικών αιτήσεων, την προθεσμία υποβολής τους και το περιεχόμενο τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Μέρος V της Οδηγίας ΟΔ87-07 για τη Λειτουργία του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Κ.Δ.Π. 76/2019).

Η εν λόγω δημοσίευση θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.5.Καλούνται όλοι οι επηρεαζόμενοι (καλυπτόμενοι πελάτες της Εταιρείας) να μελετήσουν την Οδηγία ΟΔ87-07(Κ.Δ.Π. 76/2019)καθώς και τις πληροφορίες για υποβολή αίτησης και για καταβολή αποζημίωσης και να λάβουν τις δέουσες ενέργειες για την υποβολή των αιτημάτων τους.