You are here

Πρόστιμο στην KDM Shipping

03/08/2022 14:56

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αποφάσισε την επιβολή συνολικού διοικητικού προστίμου ύψους €19.250 στην εταιρεία KDM Shipping Public.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η επιβολή του προστίμου αφορά παραβάσεις του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007, σχετικά με τη μη δημοσιοποίηση και τη μη υποβολή στην ΕΚΚ, της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για τα οικονομικά έτη 2018 και 2019. 

 Αναλυτικά, η ΕΚΚ αποφάσισε τα ακόλουθα: 

1. Την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €9.500 στην Εταιρεία για παράβαση του άρθρου 9(1) του Νόμου, καθότι δεν δημοσιοποίησε την Ετήσια Οικονομική της Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2018 ως όφειλε, σύμφωνα με το άρθρο 37(1) του ιδίου Νόμου, εντός τεσσάρων (4) μηνών από το τέλος του οικονομικού της έτους, ήτοι μέχρι τις 2 Μαΐου 2019, λαμβάνοντας υπόψη ότι, η Εταιρεία: 1.1. Μέχρι την ημερομηνία της απόφασης της ΕΚΚ, δεν είχε δημοσιοποιήσει την εν λόγω Ετήσια Οικονομική Έκθεση. 1.2. Είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017. 

2. Την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €3.000 στην Εταιρεία για παράβαση του άρθρου 37(2)(α) του Νόμου καθότι δεν υπέβαλε στην ΕΚΚ την Ετήσια Οικονομική της Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, λαμβάνοντας υπόψη ότι, η Εταιρεία: 2.1. Μέχρι την ημερομηνία της απόφασης της ΕΚΚ, δεν είχε υποβάλει στην ΕΚΚ την εν λόγω Ετήσια Οικονομική Έκθεση. 2.2. Είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για υποβολή στην ΕΚΚ της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017. 

 3. Την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €5.000 στην Εταιρεία για παράβαση του άρθρου 9(1) του Νόμου, καθότι δεν δημοσιοποίησε την Ετήσια Οικονομική της Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με το άρθρο 37(1) του ιδίου Νόμου και στον χρόνο που προβλεπόταν από την παράγραφο 6 της περί του Έκτακτου Μέτρου της Αναστολής Υποχρεώσεων σχετικά με τις Οικονομικές Καταστάσεις Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Οδηγίας του 2020 (Κ.Δ.Π. 177/2020), ήτοι την 1η Ιουλίου 2020, λαμβάνοντας υπόψη ότι, η Εταιρεία: 3.1. Μέχρι την ημερομηνία της απόφασης της ΕΚΚ, δεν είχε δημοσιοποιήσει την εν λόγω Ετήσια Οικονομική Έκθεση. 3.2. Δεν είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018. 3.3. Η πανδημία του ιού Covid-19 και τα διάφορα μέτρα που λαμβάνονταν από τις χώρες παγκοσμίως προς αποφυγή εξάπλωσης του ιού εντός του 2020, όπως οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας και οι καραντίνες προσώπων, επηρέασαν τη δυνατότητα και των εκδοτών προς συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τους, και δη να προβούν σε ετοιμασία και σε δημοσιοποίηση το εν λόγω έτος, της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για το έτος 2019. 

4. Την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €1.750 στην Εταιρεία για παράβαση του άρθρου 37(2)(α) του Νόμου καθότι δεν υπέβαλε στην ΕΚΚ την Ετήσια Οικονομική της Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, στον χρόνο που προβλεπόταν από την παράγραφο 6 της Κ.Δ.Π. 177/2020, ήτοι την 1η Ιουλίου 2020, λαμβάνοντας υπόψη ότι, η Εταιρεία: 4.1. Μέχρι την ημερομηνία της απόφασης της ΕΚΚ, δεν είχε υποβάλει στην ΕΚΚ την εν λόγω Ετήσια Οικονομική Έκθεση. 4.2. Δεν είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για υποβολή στην ΕΚΚ της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018. 4.3. Η πανδημία του ιού Covid-19 και τα διάφορα μέτρα που λαμβάνονταν από τις χώρες παγκοσμίως προς αποφυγή εξάπλωσης του ιού εντός του 2020, όπως οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας και οι καραντίνες προσώπων, επηρέασαν τη δυνατότητα και των εκδοτών προς συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τους, και δη να προβούν σε ετοιμασία και σε δημοσιοποίηση το εν λόγω έτος, της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για το έτος 2019. 

 Η ΕΚΚ, για τον καθορισμό του ύψους των διοικητικών προστίμων που επέβαλε στην Εταιρεία για παράβαση του άρθρου 9(1) του Νόμου, έλαβε υπόψη της, σε κάθε περίπτωση, και: · Τη βαρύτητα που αποδίδεται στην υποχρέωση έγκαιρης δημοσιοποίησης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία προάγει τη διαφάνεια και συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς, αφού παρέχει την απαιτούμενη ενημέρωση στους επενδυτές για την οικονομική κατάσταση και τη χρηματοοικονομική επίδοση του εκδότη για το εκάστοτε οικονομικό έτος. · Τη σοβαρότητα που προσδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που καλύπτει ο Νόμος συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιές του. 3 Επίσης, για τον καθορισμό του ύψους των διοικητικών προστίμων που επέβαλε στην Εταιρεία για παράβαση του άρθρου 37(2)(α) του Νόμου, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της, σε κάθε περίπτωση, και: · Τη βαρύτητα που αποδίδεται στην έγκαιρη υποβολή περιοδικών πληροφοριών στην ΕΚΚ, η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή, για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς. · Τη σοβαρότητα που προσδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που καλύπτει ο Νόμος συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιές του.