You are here

Στο μικροσκόπιο της ΕΚ εταιρείες για τις πολιτογραφήσεις

17/03/2021 14:44

Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) θα εισέλθουν φέτος εποπτευόμενες εταιρείες, που είχαν ή έχουν επιχειρηματική σχέση με πρόσωπα, που έχουν πολιτογραφηθεί μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Δήμητρα Καλογήρου.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε η κ. Καλογήρου, στο πλαίσιο της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου για τα πεπραγμένα της ΕΚΚ το 2020 και τις προτεραιότητες για το 2021, το Τμήμα Παρεμπόδισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες θα διεξάγει φέτος τόσο επιτόπιους όσο και εξ αποστάσεως ελέγχους για το θέμα αυτό, που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ειδικά μετά τις αποκαλύψεις του δικτύου Al Jazeera, οι οποίες ώθησαν την κυβέρνηση να τερματίσει το ΚΕΠ.

«Ακριβώς, επειδή είναι ένα θέμα που απασχόλησε την κοινωνία και όλους μας γενικότερα, θα θέλαμε σαν ΕΚΚ να είμαστε σίγουροι ότι οι επενδυτές, οι οποίοι έχουν πολιτογραφηθεί και είναι πελάτες των εταιρειών που εποπτεύουμε, έχουν όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν στους φακέλους και ακολουθούν τη νομοθεσία που διέπει το ξέπλυμα χρήματος», ανέφερε απαντώντας σε ερωτήσεις η κ. Καλογήρου, πλαισιωμένη από τον Αντιπρόεδρο της ΕΚΚ, Γιώργο Θεοχαρίδη.

Παράλληλα, η κ. Καλογήρου ανακοίνωσε ότι η ΕΚΚ έχει αναθέσει σε εξωτερικό σύμβουλο την ετοιμασία αλλαγών στο νομικό πλαίσιο, έτσι ώστε η Επιτροπή να αποκτήσει εξουσίες εξυγίανσης ή και κλεισίματος των εποπτευόμενων αγορών στο πρότυπο της Αρχής Εξυγίανσης της Κεντρικής Τράπεζας. Διευκρίνισε πως οι εξουσίες αυτές δεν θα αφορούν τις συστημικές ΚΕΠΕΥ.

Εξήγησε ότι η εξουσία αυτή υπάρχει μόνο για συγκεκριμένες εταιρείες (market makers) αλλά όχι για όλες τις εταιρείες που εποπτεύει η ΕΚΚ. «Άρα θα θέλαμε να έχουμε τέτοιες εξουσίες ή ακόμη να παγοποιούμε περιουσιακά στοιχεία, είναι άλλη εξουσία που έχουν άλλες εποπτικές και εμείς δεν έχουμε. Να μπορούμε να παγοποιούμε τα χρήματα πελατών για να μην τα παίρνουν άλλοι και να φύγουν εκτός Κύπρου», συμπλήρωσε

Από την πλευρά του, ο κ. Θεοχαρίδης εξήγησε ότι η εξουσία θα μπορεί να αφορά και τα περιουσιακά στοιχεία μιας εταιρείας.

«Αυτά δεν τα έχουμε τώρα και είναι κάπως νοιώθουμε κάπως περιορισμένοι για να μπορούμε να κλείσουμε ομαλά κάποιες εταιρείες», είπε η κ. Καλογηρου, προσθέτοντας ότι είναι κάτι που εξετάζεται με εξωτερικό σύμβουλο και ότι μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη θα προωθηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών.

Ανοδική η πορεία της κεφαλαιαγοράς

Στο μεταξύ με σταθερούς ρυθμούς συνεχίζει να αναπτύσσεται η κυπριακή κεφαλαιαγορά, παρά το δύσκολο χρηματοοικονομικό περιβάλλον και τις εξελίξεις στο νομοθετικό πλαίσιο, ανέφερε η κ. Καλογήρου.

Ειδικότερα, η κ. Καλογήρου ανέδειξε πως εντός του 2020 συνεχίστηκε απρόσκοπτα η εξέταση των αιτήσεων για αδειοδότηση νέων εποπτευόμενων οντοτήτων. Συνολικά έλαβαν έγκριση 88 οντότητες, εκ των οποίων 69 δραστηριοποιήθηκαν στις συλλογικές επενδύσεις, 14 στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και 5 στην παροχή διοικητικών υπηρεσιών. Σε αυτό το χρονικό σημείο, η ΕΚΚ έχει υπό την εποπτεία της 779 οντότητες, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 4.42% σε σχέση με το 2019, που είχε στην εποπτεία της 746 οντότητες.

Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του τομέα, η πρόεδρος της ΕΚΚ υπογράμμισε ότι τη χρονιά που πέρασε, περιήλθε υπό την εποπτεία της μια νέα κατηγορία εποπτευομένων, αυτή των Μικρών Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΜιΔΟΕΕ ή Mini-Managers), αλλά και ένα νέο επενδυτικό προϊόν, η Συμμετοχική Χρηματοδότηση, μετά από την εφαρμογή των σχετικών νομοθεσιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν ήδη υποβληθεί στην ΕΚΚ η πρώτη αίτηση απόκτησης άδειας ΜιΔΟΕΕ και η πρώτη αίτηση λειτουργίας πλατφόρμας συμμετοχικής χρηματοδότησης.

Τεχνολογική αναβάθμιση

Σε δηλώσεις της η κ. Καλογήρου στάθηκε επίσης στις προσπάθειες που καταβάλλονται για τον εκσυγχρονισμό του Οργανισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, το 2020 ξεκίνησαν δύο σημαντικά έργα της ΕΚΚ, ο σχεδιασμός ενός πλαισίου διακυβέρνησης δεδομένων, ο οποίος στοχεύει στη βέλτιστη οργάνωση του τεράστιου όγκου δεδομένων του Οργανισμού και η δημιουργία ενός πλαισίου έγκαιρου εντοπισμού, ορθής αξιολόγησης και αντιμετώπισης των ενδεχόμενων κινδύνων/ρίσκων που διέπουν τη λειτουργία της ίδιας της Επιτροπής (Enterprise Risk management). Και τα δύο έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν το δεύτερο τρίμηνο του 2021.

Εντός του 2021, η ΕΚΚ θα προχωρήσει τις διαδικασίες για τη δημιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών Κρυπτοπεριουσιακών Στοιχείων (Crypto Assets Services Providers) το οποίο προβλέπεται από την τροποποιητική νομοθεσία για την Παρεμπόδιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας που ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο, ενώ μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του συστήματος για τη λειτουργία του κεντρικού Μητρώου Εμπιστευμάτων, στο οποίο θα τηρούνται πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους εμπιστευμάτων (express trusts) και παρεμφερών νομικών διευθετήσεων στη Δημοκρατία.

Πρόστιμα και άλλα μέτρα

Το 2020 η ΕΚΚ προχώρησε στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων και άλλων μέτρων. Συγκεκριμένα, επέβαλε συνολικές διοικητικές κυρώσεις €3,19 εκατ., εκ των οποίων τα €2,02 εκατ. επιβλήθηκαν σε ΚΕΠΕΥ. Προχώρησε επίσης σε αναστολή της άδειας λειτουργίας 8 ΚΕΠΕΥ, σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας 3 ΚΕΠΕΥ, ενώ κάλεσε πέραν των 93 εποπτευόμενων οντοτήτων να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος για αδυναμίες και/ή παραλείψεις που είχαν εντοπιστεί κατά τους ελέγχους των εποπτικών Τμημάτων.

Νέες νομοθεσίες

Ψηλά στις προτεραιότητες της ΕΚΚ παραμένει και ο εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει την κεφαλαιαγορά. Όπως σημείωσε η κ. Καλογήρου, «εντός του 2021 θα έχουμε σημαντικές αλλαγές στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον τομέα. Μια από τις πλέον σημαντικές, είναι το νέο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας που αφορά αποκλειστικά τις ΕΠΕΥ (IFR/IFD), το οποίο θα τεθεί σε ισχύ τον προσεχή Ιούνιο. Με βάση το νέο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας, οι ΕΠΕΥ θα κατηγοριοποιούνται βάσει των δραστηριοτήτων, της συστημικής σημασίας, του μεγέθους και των διασυνδέσεών τους, ενώ εισάγονται νέες υψηλότερες απαιτήσεις αρχικού κεφαλαίου για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.

Σημαντική εξέλιξη, η οποία θα επιφέρει αλλαγές στον τομέα των επενδύσεων και ειδικά των συλλογικών επενδυτικών ταμείων, είναι και η εφαρμογή του πακέτου των Κανονισμών για τις βιώσιμες επενδύσεις, το οποίο λαμβάνει υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού για την ενίσχυση της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και το σχέδιο δράσης της ΕΕ σχετικά με τη χρηματοδότηση της αειφόρου ανάπτυξης. Το πακέτο αποτελείται από τρεις Κανονισμούς. Στις 10 Μαρτίου 2021 τέθηκε σε εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR). Όλες οι λεπτομέρειες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ.