You are here

Στο Ευρωκοινοβούλιο ο νόμος για κατώτατο

07/12/2021 07:21

Το Συμβούλιο της Ευρώπης καθόρισε το προσχέδιο νόμου για τη θέσπιση, σε εθνικό επίπεδο, του υποχρεωτικού κατώτατου μισθού, των μηχανισμών παρακολούθησης καθώς και της επέκτασης των συλλογικών διαπραγματεύσεων και ενθάρρυνσης των κοινωνικών εταίρων να συνομολογούν συλλογικές συμβάσεις.

Το προσχέδιο του νόμου θα τύχει διαπραγμάτευσης με το Ευρωκοινοβούλιο για να συμφωνηθεί το τελικό κείμενο το οποίο θα τεθεί προς ψήφιση.

Στο τελικό στάδιο ο κατώτατος στην Κύπρο

Η χθεσινή ανακοίνωση του Συμβουλίου της ΕΕ, έρχεται σε μία χρονική στιγμή κατά την οποία η υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου και οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να καθορίσουν το τελικό πλαίσιο που θα διέπει τον νέο εθνικό κατώτατο μισθό για όλα τα επαγγέλματα.

Το νέο και ενδιαφέρον στοιχείο των χθεσινών προτάσεων του Συμβουλίου προς το Ευρωκοινοβούλιο είναι η εκτενής αναφορά για την επέκταση του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων και συμβάσεων.  

Οι υπουργοί μέλη του Συμβουλίου της ΕΕ συμφώνησαν ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ενισχύσουν την ικανότητα των κοινωνικών εταίρων να συμμετέχουν σε συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Υποδεικνύουν ότι εάν η κάλυψη των συλλογικών συμβάσεων είναι κάτω του 70%, θα πρέπει τα κράτη να καταρτίσουν σχέδιο δράσης για την αύξηση αυτού του ποσοστού.

Τι λένε ΣΕΚ και ΠΕΟ για κατώτατο - συμβάσεις

«Είναι σημαντικό ότι η ΕΕ επιβεβαιώνει την ορθότητα της τεκμηρίωσης σε ότι αφορά τη χρησιμότητα του κατώτατου μισθού και της ανάγκης του σεβασμού των ελευθέρων συλλογικών διαπραγματεύσεων και της επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων σε κλάδους της οικονομίας στους οποίους τα δικαιώματα των εργαζομένων δεν καλύπτονται», σχολίασε στη StockWatch ο ΓΓ της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας.

Ο ΓΓ της ΠΕΟ Πάμπης Κυρίτσης επεσήμανε ότι είναι καθοριστικές οι αποφάσεις του Συμβουλίου της ΕΕ για τους κύπριους εργαζόμενους.

Σημείωσε ότι η οργάνωση του διαχρονικά διεκδικεί την κατοχύρωση των συλλογικών συμβάσεων και θέσπισης εθνικού κατώτατου μισθού σε όλα τα επαγγέλματα.

Υπέδειξε ότι δεν θα πρέπει η επικείμενη ρύθμιση εθνικού κατώτατου μισθού να υποσκάψει το θεσμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Σε επίπεδο επιτροπής ο κατώτατος

Την ερχόμενη βδομάδα αναμένεται να συνέλθουν σε επίπεδο επιτροπών οι κοινωνικοί εταίροι οι οποίοι θα εξετάζουν ξεχωριστά τα μείζονα θέματα που εκκρεμούν στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα (ΕΣΣ).

Πρώτο στην ατζέντα της ΥΠΕΡΓ είναι ο κατώτατος καθώς υπάρχει πολιτική δέσμευση ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία.

Οι βασικές αρχές για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, διαβίωσης και θέσπισης επαρκούς επιπέδου εθνικού κατώτατου μισθού στη βάση του βιοτικού επιπέδου και των οικονομικών δυνατοτήτων των κρατών μελών έχουν αποφασιστεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ τον Οκτώβριο του 2020.

Οι αρχές αυτές αποτελούν τον πυρήνα του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

«Ο εργαζόμενος πρέπει να πληρώνεται. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι οι άνθρωποι που βάζουν όλη τους την ενέργεια στη δουλειά τους, εξακολουθούν να ζουν στη φτώχεια και να μην μπορούν να έχουν ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο. Αυτός ο νόμος (για τον κατώτατο) είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός προς αυτόν τον στόχο», τόνισε χθες ο Janez Cigler Kralj, Σλοβένος υπουργός Εργασίας, Οικογένειας, Κοινωνικών Υποθέσεων και ίσων ευκαιριών.

Το Συμβούλιο της ΕΕ καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νομοθετικά κατώτατο μισθό στη βάση σαφών και σταθερών κριτηρίων.

Ο κατώτατος, θα μπορεί επιπλέον να προσαρμόζεται με μηχανισμούς αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής.

Το συμφωνηθέν κείμενο προβλέπει επίσης ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν την κάλυψη και την επάρκεια των κατώτατων μισθών.

 Επιπλέον, θα τους ζητείται να υποβάλλουν έκθεση κάθε δύο χρόνια στην Επιτροπή σχετικά με το ποσοστό κάλυψης των συλλογικών διαπραγματεύσεων, το επίπεδο των νόμιμων κατώτατων μισθών και το μερίδιο των εργαζομένων που καλύπτονται από αυτές.

Στην ΕΕ υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ως προς την κάλυψη των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις και το επίπεδο των κατώτατων μισθών, λόγω διαφορετικών μοντέλων στην αγορά εργασίας.  

Του Λεύκου Χρίστου