You are here

Πλήγμα στο κόστος κατασκευών η έλλειψη προσωπικού

19/06/2022 06:00

Η έλλειψη εξειδικευμένου και καταρτισμένου προσωπικού στις σύγχρονες μεθόδους κατασκευής κτηρίων, πλήττει την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας αγοράς και ανεβάζει το κόστος των ακινήτων, δηλώνουν παράγοντες της αγοράς.

Αποδίδουν το γεγονός στην κυπριακή νοοτροπία η οποία θέλει όλους τους νέους να αποκτούν πανεπιστημιακά διπλώματα αλλά και στην αδιαφορία της πολιτείας να εισαγάγει προγράμματα επιμόρφωσης των νέων που είναι έτοιμα να βγουν στην αγορά εργασίας.

Δεν βγαίνουν ταλέντα στην αγορά

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας συνδέσμων εργολάβων οικοδομών (ΟΣΕΟΚ) Στέλιος Γαβριήλ, σε δηλώσεις στη StockWatch, απαρίθμησε μια σειρά επαγγελμάτων που παρατηρείται έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού όπως είναι οι χειριστές εξειδικευμένων μηχανημάτων, χειριστές νέας τεχνολογίας κατασκευών, γενικά ό,τι έχει να κάνει με νέα τεχνολογία στον κατασκευαστικό κλάδο.

Εξήγησε ότι «για τα νέα υλικά και μηχανήματα που χρησιμοποιούνται δεν υπάρχει το ανάλογο εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο να διαθέτει τη τεχνογνωσία ώστε να μπορέσει να φέρει εις πέρας το έργο του» για να προσθέσει ότι «ακόμη και για επιδιόρθωση των νέων αυτών μηχανημάτων δεν βρίσκεις άτομο από την εγχώρια αγορά που να διαθέτει την ανάλογη γνώση».

Έλλειψη παρατηρείται και στο επιστημονικό προσωπικό που έχει άμεση σχέση την οικοδομική  βιομηχανία, είπε αναφέροντας ενδεικτικά τους μηχανολόγους, τους μηχανικούς, τους ηλεκτρομηχανολόγους και επιμετρητές.

Υποστήριξε ότι «μπορεί κάποιοι να επιλέγουν αυτά τα επαγγέλματα δεν είναι όμως σε αριθμούς που να  δημιουργείται δεξαμενή από την οποία να ξεχωρίζουν ταλέντα που θα αναλάβουν είτε ως διευθυντές έργων είτε υπεύθυνοι σε εταιρείες».

Τόνισε ότι «το πρόβλημα είναι άμεσο και θα εντείνεται με αποτέλεσμα οι εργοληπτικές εταιρείες να βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση από τις ξένες εργοληπτικές εταιρείες οι οποίες έρχονται στην Κύπρο και αναλαμβάνουν την εκτέλεση μεγάλων σύγχρονων έργων».

Εις βάρος της οικονομίας η εξάρτηση από ξένες αγορές 

Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ Κωνσταντίνος Κωνσταντής δήλωσε στη StockWatch, ότι «θα πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία και να δώσουμε κύρος σε αυτά τα επαγγέλματα ώστε οι νέοι που αποφασίζουν να εργασθούν στον κλάδο της οικοδομικής βιομηχανίας, να νιώθουν περηφάνια για το επάγγελμα τους διαφορετικά θα διευρύνεται η εξάρτηση μας από εξωγενείς παράγοντες εις βάρος της οικονομίας του τόπου».

Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντή, θα πρέπει να αναλάβει δράση η αρχή ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού η οποία σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας να καθοδηγούν τους νέους από νωρίς μέσα από τον επαγγελματικό προσανατολισμό δίνοντας τους κίνητρα ώστε να ξεπεράσουν τη νοοτροπία ότι μόνο τους μορφωμένους αποδέχεται η κοινωνία.

Έριξε το μεγαλύτερο βάρος της ευθύνης στην πολιτεία η οποία δεν φρόντισε τόσα χρόνια να κατοχυρώσει και πιστοποιήσει τα τεχνικά επαγγέλματα ούτως ώστε  να νιώθει κάποιος ότι απέκτησε επιμόρφωση και πέρασε κάποιες εξετάσεις.

Σε αντίθετη περίπτωση είπε ότι η βιομηχανία θα εξαρτάται αποκλειστικά από άτομα τρίτων χωρών τα οποία θα ελέγχουν την οικοδομική βιομηχανία.

Πλήττεται η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας

Ο πρόεδρος του συνδέσμου αρχιτεκτόνων Χρίστος Χριστοδούλου μιλώντας στη StockWatch, καυτηρίασε επίσης την νοοτροπία των κυπρίων οι οποίοι στην πλειοψηφία τους προτιμούν τα ακαδημαϊκά και επιστημονικά επαγγέλματα ασχέτως ότι στο τέλος της ημέρας υπό ανταμείβονται.

Σημείωσε ότι η λύση του προβλήματος είναι η εκπαίδευση και η απόκτηση κάποιου πτυχίου από ένα εγκεκριμένο οργανισμό.

Σημείωσε ότι «η τεράστια έλλειψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού από τη μια θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην εκτέλεση των έργων και από την άλλη θα οδηγήσει στην περαιτέρω ακρίβεια των ακινήτων λόγω της ανάγκης εισαγωγής αυτών των εργαζομένων από το εξωτερικό οι οποίοι θα απαιτούν αυξημένους μισθούς για να παραμείνουν στο επάγγελμα».

Υποστήριξε ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να αναπτυχθεί ένα είδος αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των επαγγελματιών του κλάδου, στην προσπάθεια τους να διατηρήσουν το προσωπικό τους.

Της Ηρώς Ευθυμίου