You are here

Φωνές για την αλλαγή ωραρίου στο δημόσιο

21/09/2022 11:43

Η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου – ΑΣΔΥΚ, έμεινε εκτός των διαβουλεύσεων για την αλλαγή του ωραρίου στο δημόσιο τομέα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συντεχνία συμφωνεί και επαυξάνει, στην αναγκαιότητα αναπροσαρμογής της ευελιξίας του ωραρίου εργασίας στο δημόσιο.

Η αναθεώρησή του, σε συνάρτηση με τη διαφοροποίηση του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων, σημειώνεται, θα μπορούσε να είναι μια ουσιαστική οικονομικοκοινωνική μεταρρύθμιση.

«Είναι σαφές ότι, από μόνη της η διαφοροποίηση του ωραρίου εργασίας στο δημόσιο και στα σχολεία, δεν θα λειτουργήσει ως εργαλείο άμβλυνσης της συνεχιζόμενης διογκούμενης τροχαίας κίνησης. Η επίλυση του σοβαρού ζητήματος της κυκλοφοριακής συμφόρησης, προϋποθέτει την αναζήτηση άλλων ριζικότερων επιλογών και μέτρων», τονίζεται.

«Όσον αφορά στο ωράριο εργασίας στο δημόσιο, είναι με έκπληξη και απογοήτευση που πληροφορηθήκαμε από τα ΜΜΕ ότι, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαδικασία διαβούλευσης, μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της ηγεσίας της ΠΑΣΥΔΥ, με αντικείμενο την αναθεώρηση της ευελιξίας του ωραρίου εργασίας. Μάλιστα, φαίνεται η διαβούλευση να διανύει το τελικό στάδιο, με τον γενικό γραμματεά της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτη Ματθαίου, να ανακοινώνει ότι τον προσεχή Νοέμβριο θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο ωράριο. Τόσο απλά», τονίζεται.

«Με ιδιαίτερη ενόχληση παρατηρούμε, για πολλοστή φορά, ότι η ΑΣΔΥΚ αποκλείστηκε και από αυτή τη διαβούλευση. Εξακολουθεί το Υπουργείο Οικονομικών, να τηρεί την αρνητική στάση του έναντι της Οργάνωσής μας. Η Οργάνωσή μας απέστειλε επιστολή προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Γιώργο Παντελή, (ημερ. 20.9.2022), στην οποία καταθέτει τη διαμαρτυρία της για τον αποκλεισμό της από τον διάλογο και διεκδικώντας συμμετοχή στη διαβούλευση, αφού, οι όποιες αλλαγές αναμφίβολα θα επηρεάζουν και τα μέλη της Οργάνωσής μας», επισημαίνεται.

Η ΑΣΔΥΚ θεωρεί ότι, στο τραπέζι της διαβούλευσης είναι χρήσιμο να ακουστούν όσο το δυνατό περισσότερες και διαφορετικές απόψεις και ο προβληματισμός όλων των εμπλεκομένων μερών, Υπουργείων, Οικονομικών, Μεταφορών και Έργων, Παιδείας και Πολιτισμού, δημοσιοϋπαλληλικών των εκπαιδευτικών Οργανώσεων, οργανωμένων γονέων και μαθητών. Και βεβαίως, ανεξάρτητων ειδικών εμπειρογνωμόνων σε ζητήματα συγκοινωνίας.

Αναφέρει ότι, στο τραπέζι της διαβούλευσης είναι χρήσιμο να τεθούν και οι ακόλουθες παράμετροι:

-μελέτες ειδικών σε θέματα συγκοινωνίας και προτεινόμενες δραστικές επιλογές μακράς πνοής, για αποσυμπίεση της τροχαίας κίνησης

-επάρκεια λειτουργίας δημόσιας συγκοινωνίας, εντός των αστικών κέντρων Λευκωσίας και Λεμεσού

-επάρκεια λειτουργίας σχολικών λεωφορείων σε αστικά κέντρα και ύπαιθρο

-καιρικές συνθήκες και απαιτούμενη υποδομή στο δημόσιο και στις σχολικές μονάδες (κλιματιστικά και θέρμανση)

-υποδομή και διευκολύνσεις προς μαθητές και γονείς, μετά τη λήξη των μαθημάτων και λειτουργία ολοήμερων σχολείων και λεσχών

Προστίθεται ακόμη, ότι θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο, τα Υπουργεία Οικονομικών, Παιδείας και Πολιτισμού, Μεταφορών να καταθέσουν στοιχεία σχετικά με τα μοντέλα, ρυθμίσεις/πρακτικές που τηρούνται σε άλλες μεσογειακές χώρες, όχι προς αντιγραφή τους, αλλά ως βάση διαλόγου και προβληματισμού.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα μπορούν να μεταβαίνουν στη δουλειά τους από τις 07:00-08:30 και θα αποχωρούν όταν συμπληρωθούν οι απαιτούμενες ώρες εργασίας, και συγκεκριμένα από τις 14:30-16:00.