You are here

Το 2018 αρχίζουν πληρωμές για μέλη κουρεμένων ταμείων

16/01/2018 16:27

Το γενικό λογιστήριο ανακοίνωσε τις βασικές πρόνοιες του σχεδίου αυξημένης αναπλήρωσης προς ενημέρωση των διαχειριστικών επιτροπών και των μελών ταμείων προνοίας και συντάξεων τα οποία υπέστησαν απομείωση καταθέσεων ενημερώνοντας ότι οι πληρωμές θα αρχίσουν το 2018 δεδομένου ότι θα αποδεσμευτούν τα σχετικά κονδύλια από τη βουλή.

Σημειώνεται ότι η απόφαση για την υλοποίηση του σχεδίου, λήφθηκε από το υπουργικό συμβούλιο στις 19 Ιουλίου 2017 και 7 Δεκεμβρίου 2017 με σκοπό την καταβολή αυξημένης αναπλήρωσης της απώλειας των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των μελών των ταμείων προνοίας και συντάξεων, οι καταθέσεις των οποίων είχαν απομειωθεί.

Όπως αναφέρεται, σύμφωνα με τις αποφάσεις, τα επηρεαζόμενα μέλη των εν λόγω ταμείων θα δικαιούνται να λάβουν απευθείας την καταβολή της αυξημένης αναπλήρωσης.

Με βάση το σχέδιο, δικαιούχοι είναι τα Μέλη των επηρεαζόμενων Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων του Ιδιωτικού Τομέα, οι οποίοι ήταν Μέλη των Ταμείων αυτών κατά την 26η Μαρτίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία οι καταθέσεις των Ταμείων στην Τράπεζα Κύπρου και στην πρώην Λαϊκή Τράπεζα είχαν απομειωθεί. 

Το μέγιστο ποσοστό της αυξημένης κρατικής αναπλήρωσης δεν θα υπερβαίνει το 22,5% των ανασφάλιστων καταθέσεων των Ταμείων στις δύο συστημικές Τράπεζες κατά την ημερομηνία της απομείωσης ούτως ώστε το συνολικό ποσό αναπλήρωσης να φτάνει μέχρι το 75% των καταθέσεων που αναλογούν στο κάθε μέλος.

Η καταβολή της αυξημένης κρατικής αναπλήρωσης θα υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το ύψος των καταθέσεων που δεν έχουν απομειωθεί ή και έχουν ήδη αναπληρωθεί από το κράτος (περιπτώσεις Ταμείων με καταθέσεις στη Πρώην Λαϊκή Τράπεζα) και το οποίο αντιστοιχεί στο 52,5% των καταθέσεων.

Θα λαμβάνεται επίσης υπόψη, ο καθορισμός ανώτατου ύψους αναπλήρωσης €100.000 ανά μέλος, 

Στις περιπτώσεις μελών Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων του Ιδιωτικού Τομέα που αποχώρησαν από την εργασία τους κατά την περίοδο 26/3/2013-19/7/2017, το ανώτατο όριο της συνολικής αναπλήρωσης καθορίστηκε στις €250.000

Το ποσό της αναπλήρωσης θα καταβάλλεται κατά την ηλικία συνταξιοδότησης του κάθε Μέλους του Ταμείου Προνοίας και Συντάξεων του Ιδιωτικού Τομέα, σύμφωνα με τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, δηλαδή το 65ο έτος ηλικίας. 

Αναπροσαρμογή του ποσού αναπλήρωσης από το 2019

Για σκοπούς διασφάλιση της αγοραστικής αξίας της αυξημένης κρατικής αναπλήρωσης, το ποσό της καταβληθείσας αναπλήρωσης προς κάθε δικαιούχο μέλος θα αναπροσαρμόζεται από το 2019 και μετέπειτα, με βάση την σωρευτική μεταβολή μηνιαίου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) από την 1η Ιανουαρίου, 2019 μέχρι το μήνα που προηγείται της ημερομηνίας καταβολής της αυξημένης αναπλήρωσης στα δικαιούχα μέλη. 

Η συμμετοχή στο Σχέδιο των επηρεαζόμενων μελών Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων του Ιδιωτικού Τομέα που έχουν λάβει μετοχές από την Τράπεζα Κύπρου, θα επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι θα αφαιρείται από το ποσό της αυξημένης αναπλήρωσης, η αξία των μετοχών που τους αναλογούσε αποτιμώμενη στην τιμή της μετοχής της Τράπεζας Κύπρου κατά την ημερομηνία της έγκρισης του Σχεδίου από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 19/7/2017, και η οποία ήταν €0,1632 ανά μετοχή. 

Διαδικασία και ενέργειες διαχειριστικών επιτροπών και δικαιούχων

Οι Διαχειριστικές Επιτροπές των επηρεαζόμενων Ταμείων θα πρέπει να υποβάλουν στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας κατάλληλα συμπληρωμένη Αίτηση Αυξημένης Αναπλήρωσης η οποία είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο, η οποία να συνοδεύεται από την Αναλυτική Κατάσταση Αξίας Μεριδίων και  Δικαιωμάτων (Λογαριασμών) των μελών του Ταμείου συμπληρωμένη με τα κατάλληλα στοιχεία. Οι Αιτήσεις Αναπλήρωσης θα πρέπει να τυγχάνουν ελέγχου και σχετικής βεβαίωσης από ανεξάρτητο ελεγκτή. 

Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ενώ, για την εξέταση της Αίτησης είναι απαραίτητο όπως οι Διαχειριστικές Επιτροπές του Ταμείου Προνοίας και Σύνταξης να έχουν εξουσιοδοτήσει την Τράπεζα Κύπρου να παρέχει πληροφόρηση στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας σχετικά με τα υπόλοιπα των λογαριασμών του Ταμείου στη Πρώην Λαϊκή Τράπεζα και στην Τράπεζα Κύπρου στις 26/03/2013.

Για την καταβολή οποιουδήποτε ποσού σε δικαιούχο μέλος, θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση από το επηρεαζόμενο μέλος. Το γενικό λογιστήριο θα προβεί σε σχετική ανακοίνωση σε κατοπινό στάδιο.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου οι πληρωμές προς τα επηρεαζόμενα μέλη θα αρχίσουν το 2018 νοουμένου ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων αποδεσμεύσει τις σχετικές πιστώσεις που περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό του 2018.