You are here

Το ανεργιακό τραπεζικών, στο μικροσκόπιο ΝΥ, αναλογιστή και ΤΚΑ

21/03/2023 06:38

Στο μικροσκόπιο της Νομικής Υπηρεσίας, των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του εξωτερικού αναλογιστή του ΥΠΕΡΓ θα τεθούν τα διάφορα σενάρια που θα συνθέσουν τον καταρτισμό του νομοσχεδίου, βάσει του οποίου θα καταβληθεί ανεργιακό επίδομα στους περίπου 1000 τραπεζικούς υπαλλήλους, οι οποίοι το 2022 αποχώρησαν με σχέδιο εθελούσιας εξόδου.

Όπως έγραψε η StockWatch, ο ΥΠΕΡΓ Γιάννης Παναγιώτου προέδρευσε χθες επί του θέματος, σύσκεψης με τεχνοκράτες κυρίως από το ΤΚΑ, στην παρουσία και του ΓΔ του ΥΠΕΡΓ Α. Ζαχαριάδη.

Στη σύσκεψη εξετάστηκαν διάφορα σενάρια για να υλοποιηθεί νόμιμα η προεκλογική δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη για την αποκατάσταση του ανεργιακού επιδόματος στους τραπεζικούς υπαλλήλους.

Μετά από διεξοδική συζήτηση, αποφασίστηκε να ζητηθεί εκ νέου, τόσο η άποψη της Νομικής Υπηρεσίας, όσο και των Υπηρεσιών των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε να βρεθεί παραθυράκι για καταβολή του ανεργιακού μόνο στους περίπου 1000 τραπεζικούς, χωρίς να συνεπάγεται η υποχρέωση μελλοντικά του ΤΚΑ να παραχωρεί ανεργιακό σε όσους αφυπηρετούν πρόωρα με εθελοντικά σχέδια εξόδου.  

Παράλληλα, έχει ανατεθεί στον εξωτερικό αναλογιστή του ΥΠΕΡΓ Κώστα Μαρκίδη, να εξετάσει διάφορα σενάρια καταβολής του ανεργιακού στους τραπεζικούς, ώστε να διαπιστωθεί ο οικονομικός αντίκτυπος που θα έχει το ΤΚΑ.

Οι Υπηρεσίες των Κοινωνικών Ασφαλίσεων αξιολογώντας τα σενάρια που είχε αναπτύξει τον περασμένο Ιανουάριο ο τέως ΥΠΕΡΓ Κυριάκος Κούσιος, αποφάνθηκαν ότι το κόστος για το ΤΚΑ θα ανέλθει μεταξύ €7 εκατ. και €8 εκατ.

Η απόφαση του νυν ΥΠΕΡΓ Γιάννη Παναγιώτου να ζητηθεί εκ νέου νομική συμβουλή από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για να ικανοποιηθούν μόνο οι επηρεαζόμενοι τραπεζικοί υπάλληλοι, λήφθηκε γιατί το Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε προσφυγή γυναίκας υπαλλήλου μεγάλου ελεγκτικού οίκου, η οποία είχε αποχωρήσει πρόωρα από τη δουλειά της λαμβάνοντας μεγάλη αφορολόγητη αποζημίωση.

Το Διοικητικό Δικαστήριο αποφάσισε ότι οι Υπηρεσίες των Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορθά απέρριψαν το αίτημα της εν λόγω υπαλλήλου, καθώς ερμήνευσαν σωστά τη σχετική πρόνοια της νομοθεσίας και το σχετικό άρθρο του νόμου 31/59 του 2020, το οποίο προβλέπει πως κανένας δεν θεωρείται άνεργος για οποιαδήποτε ημέρα, ανεξάρτητα εάν έχει τερματιστεί η απασχόληση του και έχει ήδη λάβει την ημέρα αυτή απολαβές ή άλλη πληρωμή, ως αποζημίωση για την απώλεια των αποδοχών αυτών.   

Σχετική γνωμάτευση εξέδωσε και ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο οποίος αναλύοντας τις πρόνοιες του σχετικού άρθρου του νόμου σημείωσε ότι πρόκειται για μία ξεκάθαρη ερμηνεία της συγκεκριμένης διάταξης του νόμου, που δεν επιβάλλει την καταβολή ανεργιακού επιδόματος σε όσους λαμβάνουν αφορολόγητο εφάπαξ ως αποζημίωση, λόγω πρόωρης εθελοντικής αφυπηρέτησης.

Σε περίπτωση που κατατεθεί σχετικό νομοσχέδιο από το ΥΠΕΡΓ, αναμένεται ότι η πλειονότητα των κοινοβουλευτικών κομμάτων θα το υπερψηφίσει αφού, σχεδόν όλα είχαν δεσμευτεί προεκλογικά πως θα ικανοποιήσουν το αίτημα των επηρεαζόμενων τραπεζικών υπαλλήλων, μέσω νομικής ρύθμισης.

Σημειώνεται ότι οι 300 υπάλληλοι της Cyta που έχουν αφυπηρετήσει εθελοντικά από τον οργανισμό, πριν περίπου δύο βδομάδες, δεν προβλέπεται να λάβουν ανεργιακό επίδομα.  

Η μεγάλη πλειονότητα των τραπεζικών που αποχώρησε με εθελοντικό σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης έλαβε αφορολόγητη αποζημίωση από €150 χιλ. μέχρι €200 χιλ.

Στον υπόλοιπο ιδιωτικό τομέα όπου εργοδότες απολύουν μέρος του προσωπικού τους ως πλεονάζον, οι εργαζόμενοι αποτείνονται στο Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού από το οποίο θα λάβουν ως μέγιστη αποζημίωση, εάν έχουν εργαστεί πέραν των 30 χρόνων, κοντά στις €50 χιλ.

Του Λεύκου Χρίστου