You are here

Άρχισαν οι πιέσεις στον ιδιωτικό τομέα για μισθούς

10/04/2019 07:17

Πριν καν στεγνώσει το μελάνι της απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου για αποκατάσταση των μισθών στο δημόσιο και ο ιδιωτικός τομέας άρχισε να νιώθει τις πιέσεις για αυξήσεις μισθών, ιδίως σε τομείς όπως οι τράπεζες, όπου οι εργαζόμενοι είναι οργανωμένοι σε συντεχνίες.

Πρώτη στο παιχνίδι των διεκδικήσεων εισέρχεται η ΕΤΥΚ που επικαλείται την απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου για να ζητήσει την καταβολή προσαύξησης και ΑΤΑ για το 2019.

Η απαίτηση της ΕΤΥΚ έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία η εισοδηματική βάση των τραπεζών πιέζεται και οι πλείστες εκ των διευθύνσεων των τραπεζών έχουν υποβάλει αίτημα, στο πλαίσιο της ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων, για κατάργηση  των αυτόματων αυξήσεων και αλλαγής του συστήματος προαγωγών.

Οι συλλογικές συμβάσεις στον τραπεζικό τομέα έχουν λήξει στις 31 Δεκεμβρίου του 2018, πλην αυτής της Τράπεζας Κύπρου, η ανανέωση της οποίας εκκρεμεί από τον Δεκέμβριο του 2017.

Στην επιστολή της στις τράπεζες η ΕΤΥΚ επικαλείται την πρόσφατη απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου και καλεί τις τράπεζες και τις θυγατρικές τους ασφαλιστικές, οι οποίες δεν έχουν παραχωρήσει ακόμα στο προσωπικό τους την ετήσια προσαύξηση ή/και την ΑΤΑ για το 2019, να το πράξουν αμέσως.

Η ΕΤΥΚ υποδεικνύει προς την εργοδοτική πλευρά ότι οφείλει με βάση το δεδικασμένο που αποτελεί προηγούμενο στις εργασιακές σχέσεις, «να τερματίσει την εξόφθαλμη παραβίαση των υφιστάμενων συμφωνιών, του νόμου αλλά και του ίδιου του Συντάγματος», όπως υποστηρίζει.

Σημειώνει ότι η απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου καθιστά σαφές ότι, τόσο η ετήσια προσαύξηση, όσο και η ΑΤΑ, αποτελούν μέρος των ακαθάριστων απολαβών και συνιστούν ιδιοκτησία, όπως προβλέπει σχετικά το άρθρο 23 του Συντάγματος.

Η συντεχνία επισημαίνει ότι «η απόφαση του δικαστηρίου ειδικότερα σε ότι αφορά τις ετήσιες προσαυξήσεις, καταγράφει πως «πρόκειται για αναπόσπαστο μέρος των απολαβών του υπαλλήλου με κατοχυρωμένη την καταβολή τους από πλευράς εργοδότη και τυγχάνουν της προστασίας του Συντάγματος και συνεπώς δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε μονομερής στέρηση ή περιορισμός τους».

Η ΕΤΥΚ δεν κάνει αναφορά για αναδρομική καταβολή αποζημιώσεων προς τα μέλη της εξαιτίας των περικοπών μισθών που είχαν γίνει πριν και μετά την τραπεζική κρίση του 2013.

Στο 5% το κόστος παραχώρησης ΑΤΑ και προσαύξησης

Ανώτατα στελέχη των τραπεζών που κλήθηκαν από τη StockWatch να σχολιάσουν το αίτημα της συντεχνίας, ανέφεραν ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία διαπραγματεύσεων για την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων σε όλο τον τραπεζικό τομέα και η εργοδοτική πλευρά έχουν υποβάλει και οι τράπεζες, με βάση τον κώδικα βιομηχανικών σχέσεων, και τα δικά τους αιτήματα.

Υπέδειξαν ότι η συντεχνία θα πρέπει να σεβαστεί τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.

Σημείωσαν ότι μεταξύ των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί, περιλαμβάνεται και η κατάργηση των αυτόματων αυξήσεων όπως της ΑΤΑ και των ετήσιων προσαυξήσεων.

Υπενθύμισαν ότι η ΕΤΥΚ, ευθύς μετά τη συμφωνία πλαίσιο που είχε επιτευχθεί τον Μάιο του 2018 μεταξύ κυβέρνησης και των συντεχνιών ΣΕΚ και, ΠΕΟ, για σταδιακή αποκατάσταση των μισθών στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, είχε κυκλοφορήσει εγκύκλιο προς τα μέλη της, τονίζοντας ότι η συντεχνία θα διεκδικήσει εφαρμογή της συμφωνίας πλαίσιο, και στον τραπεζικό τομέα με στόχο τη σταδιακή αποκατάσταση των μισθών.

Οι τράπεζες, όπως ανέφεραν, δεν έχουν ένσταση να ικανοποιήσουν το αίτημα για σταδιακή αποκατάσταση των μισθών του προσωπικού τους, αλλά αυτό, όπως υπέδειξαν, θα πρέπει να γίνει στη βάση των οικονομικών τους αντοχών.

Οι τράπεζες εκτιμούν ότι τυχόν ικανοποίηση των αξιώσεων της ΕΤΥΚ για καταβολή της ετήσιας προσαύξησης και της ΑΤΑ, «θα αυξήσει εν μία νυκτί το εργατικό τους κόστος κατά 5% επί του συνόλου του μισθολογίου τους».

Επιπρόσθετα, τόνισαν ότι οι τράπεζες επωμίζονται και το κόστος 1,8% που παραχωρείται στο ΓεΣΥ, την υφιστάμενη καταβολή 9% στο ταμείο προνοίας των υπαλλήλων και στις εισφορές στα ταμεία κοινωνικής συνοχής και στο ΤΚΑ, το ύψος των οποίων, όπως υποστηρίζουν, ανέρχεται στο 8,3%.

Εξέφρασαν την άποψη ότι με βάση αυτά τα δεδομένα οι τράπεζες αναγκαστικά θα δώσουν τη μάχη για να μην εκτροχιαστεί περαιτέρω το εργατικό τους κόστος.

Του Λεύκου Χρίστου