You are here

Ηροδότου: Ορόσημο η νέα αναδιάρθρωση στην ΚΤ

20/01/2022 09:40

Μετά από δυστοκία πολλών χρόνων αναδιαρθρώθηκαν οι οργανικές θέσεις στην Κεντρική Τράπεζα για πιο εύρυθμη και ευέλικτη λειτουργία της εγχώριας εποπτικής αρχής των τραπεζών, με τον διοικητή της ΚΤ να χαρακτηρίζει τη συμφωνία ως ορόσημο για την Κεντρική Τράπεζα.

Σήμερα το μεσημέρι, η ανώτατη διεύθυνση της ΚΤ και η ηγεσία της ΕΤΥΚ, υπέγραψαν τη νέα συλλογική σύμβαση, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι η μείωση των οργανικών θέσεων από 27 σε 10. Η συμφωνία υπογράφηκε από τον διοικητή της ΚΤ Κωνσταντίνο Ηροδότου και τον επίτιμο πρόεδρο της ΕΤΥΚ Λοίζο Χατζηκωστή.

Με αυτή την εξέλιξη, καθιερώνεται στην ΚΤ ενιαία πυραμίδα 10 θέσεων στο πλαίσιο της οποίας θα γίνεται η ανέλιξη του προσωπικού.

Η νέα συλλογική σύμβαση καλύπτει ουσιαστικά τα έτη 2017-2021.

Σύμφωνα με πληροφορίες που συγκέντρωσε η StockWatch από πηγές της συντεχνίας, στο περιθώριο της συλλογικής σύμβασης παρέμειναν δύο φλέγοντα θέματα τα οποία συμφωνήθηκε να αποτελέσουν αντικείμενο ενδελεχούς διαπραγμάτευσης με χρονοδιάγραμμα να υπάρξει συμφωνία εντός του έτους.

Το ένα ζήτημα αφορά στην αναθεώρηση της λειτουργίας και των συνεισφορών του ταμείου υγείας του προσωπικού της ΚΤ σε συνάρτηση με την υποχρέωση του εργοδότη να συνεισφέρει ταυτόχρονα και στο ΓεΣΥ και το δεύτερο ζήτημα έχει σχέση με τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αξιολόγησης των υπαλλήλων της εποπτικής αρχής για σκοπούς προαγωγής.

Η ανανέωση της συλλογικής σύμβασης δεν προβλέπει μισθολογικές αυξήσεις, ούτε και αναθεώρηση οποιωνδήποτε επιδομάτων ή παρεμφερών κεκτημένων.

Η ΚΤ συνεχίζει να καταβάλλει την ετήσια προσαύξηση στο προσωπικό η οποία αποτελεί ένα κόστος για τον οργανισμό περίπου κοντά στο 4.5% συν την καταβολή της ΑΤΑ, μία φορά το χρόνο, στη βάση της συμφωνίας πλαίσιο και τη φόρμουλα που είχε συμφωνηθεί για το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα μεταξύ υπουργείου Οικονομικών της ΣΕΚ, της ΠΕΟ και της ΠΑΣΥΔΥ.

Όπως έγραψε η StockWatch, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που ήταν σε εξέλιξη, μεταξύ ΚΤ και συντεχνίας, το μεγάλο αγκάθι ήταν και παραμένει να είναι οι συνεισφορές του εργοδότη στο ταμείο υγείας.

Οι δύο πλευρές, συμφώνησαν να διαπραγματευτούν το όλο θέμα, εκτός σύμβασης, για να μην καθυστερήσει η αναδιάρθρωση των οργανικών θέσεων της ΚΤ που θεωρείται σημαντικό σκέλος για την παραγωγικότητα του οργανισμού.

Ωστόσο, η ΕΤΥΚ προχώρησε στην υπογραφή συμφωνιών για ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων σε άλλες τράπεζες, γεγονός το οποίο ενδεχομένως η συντεχνία να επικαλεστεί στις διαπραγματεύσεις με την ΚΤ.

Πηγές που πρόσκεινται στις δύο πλευρές, ανέφεραν στη StockWatch ότι η Τράπεζα δεν προτίθεται και ούτε έχει οποιαδήποτε εξουσιοδότηση από το ΔΣ να υιοθετήσει τις συμφωνίες που έγιναν στο σκέλος του ταμείου υγείας στην Τράπεζα Κύπρου ή στην AstroBank.

Η ΚΤ, καταβάλλει στο ΓεΣΥ για κάθε υπάλληλο, εισφορές 2,9% και στο ταμείο υγείας των υπαλλήλων 3%.  

Οι πρόνοιες για τη νέα πυραμίδα

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της νέας οργανικής πυραμίδας, οι υπάλληλοι των οποίων η υφιστάμενη κλίμακα είναι πιο χαμηλή, από τη νέα κλίμακα στην οποία θα τοποθετηθούν, θα τύχουν μεγαλύτερης ετήσιας προσαύξησης.

Η δε κορυφή της κλίμακας θα είναι ψηλότερη.

Επίσης, οι υπάλληλοι του γραφειακού προσωπικού που δεν είχαν προαχθεί το 2021, θα δικαιούνται, μόλις φθάσουν στην κορυφή της υφιστάμενης μισθοδοτικής κλίμακας, να παίρνουν προσαύξηση, η οποία θα είναι διαφοροποιημένη, σε σχέση με το τι ίσχυε προηγουμένως.

Σημειώνεται ότι για το σύνολο του υφιστάμενου προσωπικού, διατηρείται το δικαίωμα της συνδυασμένης μισθοδοτικής κλίμακας λειτουργού Β’ και λειτουργού Α’. 

Η κλίμακα του λειτουργού Α’, στην οποία βρίσκεται μεγάλος αριθμός υπαλλήλων, έχει επεκταθεί κατά μία ετήσια προσαύξηση.  

Συμφωνήθηκε να ενσωματωθεί το τιμαριθμικό επίδομα ύψους 27,99% σε όλες τις μισθοδοτικές κλίμακες, όπως προβλέπεται από τις υφιστάμενες συμφωνίες.

Ενίσχυση ρόλων και αρμοδιοτήτων

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΚΤ, η συμφωνία προβλέπει μία ενιαία πυραμίδα ανέλιξης με 10 συνολικά βαθμίδες εργασίας. «Στόχος είναι η ενίσχυση του ρόλου, των αρμοδιοτήτων αλλά και του επιπέδου λήψης αποφάσεων που αντιστοιχεί σε κάθε βαθμίδα. Με αυτό τον τρόπο, εκσυγχρονίζεται  ο τρόπος διοίκησης και λειτουργίας συνολικά της ΚΤΚ», σημειώνεται. 

Όπως αναφέρεται, «οι μέχρι σήμερα οργανικές ρυθμίσεις περιλάμβαναν  27  βαθμίδες εργασίας και διαφορετικές πυραμίδες ανέλιξης για το προσωπικό και επομένως είχαν καταστεί μη αποτελεσματικές και περίπλοκες.

Επισημαίνεται ακόμα, ότι οι νέες ρυθμίσεις βασίζονται σε μελέτες που διενεργήθηκαν από τους ξένους εμπειρογνώμονες RolandBerger και Promontory για την αναδιοργάνωση της Τράπεζας.

Η συμφωνία χαρακτηρίζεται «ορόσημο για την ΚΤΚ» και σημείωνεται ότι αποτελεί προϊόν παραγωγικού διαλόγου με τους εκπροσώπους των εργαζομένων (ΕΤΥΚ).

Σε δήλωσή του μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο Διοικητής της ΚΤΚ ανέφερε:

«Με τη σημερινή συμφωνία για την αναδιοργάνωση της Κεντρικής Τράπεζας κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της, αλλά και την καλύτερη εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού της.

Είναι πολύ σημαντικό ότι η συμφωνία αυτή είναι προϊόν διαλόγου με τους εργαζόμενους της Κεντρικής Τράπεζας και υπεγράφη σε κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης.

Όλοι μαζί θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας έτσι ώστε η Κεντρική Τράπεζα να αποτελεί ένα σύγχρονο φορέα που με αποτελεσματικότητα και διαφάνεια θα συμβάλλει στην πρόοδο της κυπριακής οικονομίας και της χώρας συνολικά».

Δεν προσθέτει οικονομικό κόστος η σύμβαση

Από την πλευρά του ο επίτιμος πρόεδρος της ΕΤΥΚ Λοίζος Χατζηκωστής, ευχαρίστησε όλους τους εμπλεκόμενους για την επίτευξη της  συμφωνίας, την οποία χαρακτήρισε ισορροπημένη και ως βασικό εργαλείο για να βελτιώσει, όπως είπε, τη λειτουργικότητα και την απόδοση της ΚΤ.

Ερωτηθείς κατά πόσο η ανανέωσης της  συλλογικής σύμβασης περιλαμβάνει μόνο το θέμα της αναδιάρθρωσης των οργανικών θέσεων, ο κ. Χατζηκωστής απάντησε καταφατικά και εξήγησε ότι δεν ήταν αυτοσκοπός μέσα από τη συμφωνία αυτή να διεκδικηθούν μισθολογικά αιτήματα.

«Δεν προσθέτει η εν λόγω σύμβαση οικονομικό κόστος στην ΚΤ», παρατήρησε.

Οι υφιστάμενες συλλογικές συμβάσεις στην ΚΤ, είπε ο επίτιμος πρόεδρος της ΕΤΥΚ, ισχύουν ως έχουν.

«Αυτό συνεπάγεται ότι το ταμείο υγείας και το ταμείου προνοίας παραμένουν όπως προβλέπουν οι συλλογικές συμβάσεις», σημείωσε.

Του Λεύκου Χρίστου