You are here

Κρίσιμη συνεδρίαση ΔΣ BOCH για αναδιάρθρωση

21/10/2019 06:38

Κρίσιμη χαρακτηρίζεται η σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου, το οποίο συνέρχεται για να εξετάσει δύο κομβικής σημασίας θέματα στον απόηχο της επόμενης μέρας του σχεδίου εθελούσιας εξόδου.

Ενώπιον του ΔΣ της τράπεζας θα τεθεί εισήγηση της διεύθυνσης, η οποία έχει ήδη αξιολογήσει το ποσοτικό αλλά και το ποιοτικό αποτέλεσμα του σχεδίου εθελούσιας εξόδου που έληξε την περασμένη Παρασκευή.

Επιπρόσθετα, θα κατατεθεί και προκαταρκτική πρόταση η οποία θα αφορά στην ανάλυση όλων των παραμέτρων της επικείμενης αναδιάρθρωσης της οργανικής δομής του συγκροτήματος.

Επίσημα, η διεύθυνση της BOCH έχει δηλώσει ευθύς μετά τη λήξη της προθεσμίας του σχεδίου ότι ο τελικός αριθμός των υπαλλήλων που πάτησε το κουμπί της εξόδου, αντιστοιχεί με περίπου το 10% του συνόλου των υπαλλήλων της τράπεζας.

Το ποσοστό αυτό εμπίπτει στον στόχο που είχε αρχικά θέσει η διεύθυνση, ωστόσο, όπως επεσήμανε στη StockWatch ανώτατο στέλεχος της τράπεζας, σημασία θα έχει η τελική ανάγνωση του αποτελέσματος του σχεδίου εξόδου.

Δηλαδή, θα αξιολογηθεί, όπως τόνισε, το συνολικό κόστος που θα προκύψει για την τράπεζα από την αποχώρηση των περίπου 420 υπαλλήλων που αποδέχθηκαν να φύγουν, από ποια τμήματα ή υπηρεσίες αποχωρούν, το εργασιακό τους καθεστώς, αν είναι διευθυντικά ή κατώτερα διευθυντικά στελέχη, οι ηλικίες τους και αν τα καθήκοντα που εκτελούσαν ήταν τέτοια που η αποχώρηση τους θα προκαλέσει λειτουργικό πρόβλημα στην τράπεζα.

Επεσήμανε ότι η διεύθυνση της τράπεζας έχει το δικαίωμα και με βάση τους όρους του σχεδίου, να εγκρίνει ή να απορρίψει το οποιοδήποτε αίτημα υπαλλήλου έχει υποβληθεί για αποδοχή του σχεδίου εθελούσιας εξόδου.

Έχει διαρρεύσει πάντως ότι η μεγάλη πλειονότητα των υπαλλήλων που πάτησε το κουμπί εξόδου από την τράπεζα πληροί τα κριτήρια για να λάβει το μέγιστο ποσό της χαριστικής αποζημίωσης το οποίο ανέρχεται στις €200 χιλ.

Υπολογίζεται ότι το συνολικό κόστος των ωφελημάτων που θα παραχωρήσει η τράπεζα με βάση κυρίως το μέσο όρο της χαριστικής αποζημίωσης που θα λάβουν οι υπάλληλοι που θα αποχωρήσουν εθελούσια, θα ανέλθει σε €60 με €65 εκ.

Στην περίπτωση κατά την οποία η τράπεζα θα εγκρίνει την αποχώρηση περίπου 400 υπαλλήλων, εκτιμάται ότι θα έχει ετήσια εξοικονόμηση πάνω στο εργατικό κόστος, κοντά στα €20 εκ.

Η επόμενη μέρα και η αναδιάρθρωση της δομής

Μεγάλο ερωτηματικό για τα επόμενα βήματα της Τράπεζας είναι το εύρος που θα έχει η αναδιάρθρωση που σχεδιάζει η ανώτατη διευθυντική ομάδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η αναδιάρθρωση δεν θα αφορά μόνο συγκεκριμένα τμήματα, αλλά θα αγγίξει, όπως αναφέρουν γνώστες του θέματος, όλο το φάσμα των υπηρεσιών του συγκροτήματος.

Βασική παράμετρος στους υπολογισμούς της Τράπεζας είναι η αλλαγή που επιφέρει στην καθημερινή της λειτουργία η εφαρμογή ψηφιακής τεχνολογίας.

Προς το παρόν, η Τράπεζα αποφεύγει να αναφέρει ποια τμήματα βρίσκονται στο μικροσκόπιο της τράπεζας για τυχόν κατάργηση εν αναμονή των αποφάσεων του ΔΣ.

Στον ορίζοντα και το σύστημα αμοιβών

Οι πληροφορίες που συγκέντρωσε η StockWatch από ανώτατα στελέχη της BOCH, αλλά και από την ΕΤΥΚ, αναφέρουν ότι μετά τις καταληκτικές αποφάσεις σε σχέση με το σχέδιο εθελούσιας εξόδου και την αναδιάρθρωση της οργανικής δομής της τράπεζας, θα αναζωπυρωθεί ο διάλογος μεταξύ των δύο μερών σε σχέση με τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αμοιβών.

Ο απευθείας διάλογος μεταξύ Τράπεζας Κύπρου και ΕΤΥΚ είχε διακοπεί γύρω στα τέλη του 2016.

Έκτοτε, το επίμαχο αυτό θέμα, όσο και η αλλαγή του συστήματος αξιολόγησης του προσωπικού για προαγωγές σε συνάρτηση με την παροχή της οριζόντιας προσαύξησης, είχαν μεταφερθεί στο γραφείο της υπουργού εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου.

Σημείο αναφοράς αποτελεί η αναφορά την περασμένη Παρασκευή του διευθύνοντος συμβούλου της Τρ. Κύπρου Πανίκου  Νικολάου σε συνέδριο στη Λεμεσό, ότι «η αλλαγή του συστήματος αμοιβών των τραπεζικών υπαλλήλων είναι αναπόφευκτη και ότι πρέπει να υπάρξει επί του θέματος αυτού, διάλογος με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για ένα σύστημα αμοιβών στη βάση της απόδοσης και της θέσης».

Του Λεύκου Χρίστου