You are here

Μακρύς ο δρόμος για τη σύμβαση Ελληνικής Τράπεζας

29/09/2022 07:37

Μπήκε μεν το νερό στο αυλάκι για την άρση της πολύχρονης εργατικής κρίσης στην Ελληνική Τράπεζα, ωστόσο, ο δρόμος των διαπραγματεύσεων με τη συντεχνία και ενδεχόμενης αποδοχής μεσολαβητικής πρότασης από το ΥΠΕΡΓ είναι ακόμη μακρύς.

Ο Oliver Gatzke, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Τράπεζας, φρόντισε κατά τη χθεσινή γενική συνέλευση των μετόχων να στείλει θετικό μήνυμα, κυρίως στο προσωπικό της τράπεζας και λιγότερο στους μετόχους, ως προς την πορεία των διαπραγματεύσεων με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς, εδώ και λίγους μήνες στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ του προσωπικού είναι τα τρία φλέγοντα εργασιακά θέματα, τα οποία παραμένουν σε πλήρη εκκρεμότητα.

Πρόκειται για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης που εκκρεμεί από το 2018, την αποκατάσταση των μισθών των υπαλλήλων του πρώην Συνεργατισμού οι οποίοι προσλήφθηκαν στο πλαίσιο της εξαγοράς του καλού χαρτοφυλακίου της ΣΚΤ και την εκπόνηση σχεδίου εθελούσιας εξόδου.

Η πρόθεση της διεύθυνσης της τράπεζας με την ομόφωνη έγκριση του ΔΣ, ήταν όπως ο κ.Gatzke, που είχε αναλάβει το πηδάλιο της ΗΒ  το Μάρτιο του 2021, διαμορφώσει ένα επιχειρηματικό πλάνο με βασικές προτεραιότητες, μεταξύ άλλων, τη μείωση του λειτουργικού και εργατικού κόστους της τράπεζας.

Οι απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ Gatzke και ΕΤΥΚ, κατέδειξαν ότι οι διαφορές μεταξύ των δύο μερών είναι αγεφύρωτες.

Η εργατική διαφορά, οδηγήθηκε στο τμήμα εργασιακών σχέσεων του ΥΠΕΡΓ.

Ο αδόκητος θάνατος της Ζέτας Αιμιλιανίδου, έβαλε προσωρινά την όλη μεσολαβητική διαδικασία στο ράφι.

Με την ανάληψη του χαρτοφυλακίου του ΥΠΕΡΓ από τον Κυριάκο Κούσιο, δόθηκαν οδηγίες να ξεκινήσουν εντατικές μεσολαβητικές διαπραγματεύσεις υπό τον αναπληρωτή διευθυντή του τμήματος εργασιακών σχέσεων Άντη Αποστόλου.

Το  ΥΠΕΡΓ είχε θέσει όρο, που έγινε αποδεχτός και από τα δύο μέρη, ότι για να αναλάβει το μεσολαβητικό του ρόλο θα έπρεπε η μεν τράπεζα να αποσύρει την απόφαση της για πλεονασμούς και η ΕΤΥΚ να αναστείλει τα απεργιακά μέτρα που είχε εξαγγείλει, όταν η Ζέτα έδινε μάχη για τη ζωή σε κλινική στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της StockWatch από άτομα που έχουν γνώση των διαπραγματεύσεων, μεταξύ των δύο μερών, η εργοδοτική πλευρά έθεσε ως βασική επιδίωξη να πετύχει μία «συμφωνία πακέτο» με τη συντεχνία.

Δηλαδή, να περιληφθεί σε αυτό το πακέτο συμφωνίας, η ανανέωση της συλλογικής σύμβασης, η αποκατάσταση των μισθών και η εκπόνηση σχεδίου εθελούσιας εξόδου.

Ενδείξεις για μέγιστη αποζημίωση €200 χιλ.

Σε ότι αφορά το σχέδιο αποχώρησης, φαίνεται ότι η τράπεζα έδωσε ένδειξη ότι θα αποδεχτεί την καταβολή μέγιστης χαριστικής αποζημίωσης ύψους €200 χιλ. δεδομένου ότι θα είναι το τελευταίο σχέδιο εξόδου με καταβολή χαριστικών αποζημιώσεων και με μέγιστο ποσό €200 χιλ., όπως άλλωστε είναι και η απόφαση της Τράπεζας Κύπρου, την οποία μάλλον θα υιοθετήσουν όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Στην πορεία των μεσολαβητικών διαπραγματεύσεων, φαίνεται ότι διαμορφώθηκε μία τάση από εργοδοτικής πλευράς να αποδεχθεί την επίτευξη μίας καταρχήν συμφωνίας σε ότι αφορά την αποκατάσταση των μισθών των υπαλλήλων του πρώην Συνεργατισμού και την εκπόνηση σχεδίου εθελούσιας εξόδου.

Στόχος του σχεδίου, όπως είπε κατ’ επανάληψη ο κ. Gatzke, είναι να αποχωρήσουν γύρω στα 500 άτομα.

Μέχρι σήμερα όμως, δεν έχει ξεκαθαρίσει το θέμα της αποκατάστασης των μισθών. Δηλαδή, κατά πόσο θα προβλέπει τις αποκοπές ύψους 15% που είχαν γίνει με σχετικό διάταγμα του τότε ΥΠΟΙΚ Χάρη Γεωργιάδη στις 29 Ιανουαρίου του 2014

Το διάταγμα είχε εκδοθεί μετά την άρνηση της ΕΤΥΚ να αποδεχθεί την αποκοπή του 15% στους μισθούς των περίπου 300 μελών που είχε στην πρώην ΣΚΤ.

Η χώρα τότε ήταν κάτω από οικονομικό πρόγραμμα. Οι διεθνείς πιστωτές (τρόικα) αποδέχθηκαν το Δεκέμβριο του 2013, να στηρίξει το κράτος το Συνεργατισμό με €1,5 δισ. χρήματα του φορολογούμενου πολίτη, υπό τον όρο ότι η ΣΚΤ θα προχωρούσε σε πλήρη αναδιοργάνωση για μείωση του αριθμού του προσωπικού, κάθετη μείωση του λειτουργικού και εργατικού κόστους και μείωση του αριθμού των ΣΠΙ.

Η ΣΕΚ, η ΠΕΟ και η ΠΑΣΥΔΥ, μπροστά την καταιγίδα που επερχόταν για το Συνεργατισμό και στην ανάγκη να διασωθούν θέσεις εργασίας αποδέχθηκαν, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του προσωπικού, την αποκοπή των μισθών κατά 15% ως ένα ύστατο μέτρο για να καταστεί βιώσιμο το Συνεργατικό Κίνημα.

Τα μέλη της ΣΕΚ, της ΠΕΟ και της ΠΑΣΥΔΥ στο συνεργατικό κίνημα, απαριθμούσαν τότε 2.700 υπαλλήλους.

Η συμφωνία προέβλεπε ότι η ΣΚΤ θα αποκαθιστούσε τους μισθούς από την 1η Ιανουαρίου του 2018.

Οι εξελίξεις ανέτρεψαν τα πάντα στο Συνεργατισμό, ο οποίος έβαλε λουκέτο κατόπιν απόφασης των εποπτικών αρχών και του ΕΕΜ, καθώς δεν είχε τη δυνατότητα της ανακεφαλαιοποίησης, παρά την κρατική στήριξη που έτυχε.

Η Ελληνική Τράπεζα απέκτησε το καλό χαρτοφυλάκιο της ΣΚΤ και μαζί τις συμβατικές υποχρεώσεις προς τους 1100 υπαλλήλους του Συνεργατισμού που είχε απορροφήσει.

Μέχρι σήμερα, η Ελληνική δεν έχει εκπληρώσει τη συμβατική αυτή υποχρέωση, δηλαδή της αποκατάστασης της αποκοπής του 15% και ούτε προχώρησε στην εναρμόνιση της μισθολογικής κλίμακας των πρώην υπαλλήλων του Συνεργατισμού με αυτή των συναδέλφων τους της ΗΒ.

Ο κ. Gatzke, ουκ λίγες φορές παραδέχθηκε ότι θα πρέπει να αρθεί αυτή η στρέβλωση, κατά την έκφραση του, σε βάρος των πρώην υπαλλήλων της ΣΚΤ. Έθετε όμως την επίλυση του προβλήματος αυτού στο πλαίσιο μία συνολικής λύσης όλων των εργασιακών εκκρεμοτήτων και κυρίως της ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης.

Κενό στην όλη διαδικασία αποτελεί και η μείωση των μισθών των μελών της ΕΤΥΚ, η οποία προήλθε κατόπιν του διατάγματος του ΥΠΟΙΚ

Το διάταγμα που είχε εκδοθεί στις 29 Ιανουαρίου του 2014 προέβλεπε:

-Ενιαία αποκοπή ύψους τρία τοις εκατόν (3%) επί του συνόλου των ακαθάριστων αποδοχών.

-Μείωση από μηδέν τοις εκατόν (0%) έως εικοσιπέντε τοις εκατόν (25%) στην κλίμακα ακαθάριστων αποδοχών

-Οι συνεισφορές του εργοδότη στo Ταμείo Προνοίας των υπαλλήλων της ΣΚΤ μειώνεται κατά επτά τοις εκατόν (7%), ποσοστό το οποίο υπολογίζεται στο σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών όπως προκύπτει μετά τη μείωση.

Η διεύθυνση της ΗΒ ανέλαβε δέσμευση να δώσει απάντηση στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του ΥΠΕΡΓ σε σχέση με τους υπολογισμούς που έκανε στο θέμα της αποκατάστασης των μισθών για τους υπαλλήλους του πρώην Συνεργατισμού.

Πάντως, από τα ΥΠΕΡΓ και ΥΠΟΙΚ αναφέρθηκε ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει πλέον Συνεργατισμός, δεν ισχύουν και τα οποιαδήποτε διατάγματα.

Ο CEO της Ελληνικής ανέφερε χθες ότι στις επόμενες εβδομάδες θα υπάρξει συμφωνία για την επαναφορά των μισθών των πρώην υπαλλήλων της ΣΚΤ.

Τόνισε ότι η συμφωνία αναμένεται να περιλαμβάνει και σχέδιο εθελούσιας εξόδου, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των απασχολουμένων κατά περίπου 500 υπαλλήλους.

Του Λεύκου Χρίστου