You are here

Πάτησαν το κουμπί και φεύγουν 450 από την Ελληνική

28/11/2022 06:26

Οριστικοποιείται σήμερα και τυπικά από την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού της Ελληνικής Τράπεζας ο αριθμός των υπαλλήλων που αιτήθηκαν εθελούσιας εξόδου.

Με την ολοκλήρωση της χρονικής ισχύος του σχεδίου εξόδου την περασμένη Παρασκευή, το ταμπλό της αρμόδιας υπηρεσίας της τράπεζας κατέγραψε συνολικά 450 αιτήσεις, πλείστες εκ των οποίων είχαν ήδη γίνει αποδεχτές και έλαβαν γνώση οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων, γινόταν σε καθημερινή βάση από την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως είχε ανακοινώσει άλλωστε το Εκτελεστικό Συμβούλιο, αφού στόχος είναι η αποχώρηση να ολοκληρωθεί την 30η Νοεμβρίου, πλην κάποιων μεμονωμένων περιπτώσεων.

Πηγή της Ελληνικής Τράπεζας ανέφερε στη StockWatch ότι η μεγάλη εικόνα για το Εκτελεστικό Συμβούλιο είναι ότι πέτυχε απόλυτα ο στόχος που είχε θέσει η διοίκηση για τη μείωση του αριθμού προσωπικού που ήταν μεταξύ 400  και 500 υπαλλήλων.

Πρόσθεσε ότι σήμερα  θα γίνει το τελικό κοσκίνισμα  για να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχουν υπάλληλοι που ενώ πάτησαν το κουμπί της εξόδου, παραμένουν απόλυτα χρήσιμοι σε συγκεκριμένες υπηρεσίες λόγω του ότι  εκτελούν εξειδικευμένα καθήκοντα.

Σημείωσε ότι με την ολοκλήρωση του σχεδίου, θα επαναξιολογηθούν όλες οι ανάγκες στελέχωσης  της τράπεζας για να διασφαλιστεί, όπως τόνισε, η ομαλή λειτουργίας της, καθώς και η  υλοποίηση του  πλάνου μετασχηματισμού. 

Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε, η τράπεζα είναι πιθανό να εφαρμόσει υποχρεωτικές μετακινήσεις προσωπικού για κάλυψη αναγκών σε διευθύνσεις στις οποίες θα προκύψουν κενά, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους. 

Παράλληλα θα γίνουν υποχρεωτικές μετακινήσεις για στελέχωση της νέας υπηρεσίας (Task Force) στην οποία θα μεταφερθούν συγκεκριμένες εργασίες και δραστηριότητες, οι οποίες με την ολοκλήρωση του πλάνου μετασχηματισμού θα καταργηθούν ή θα αυτοματοποιηθούν.  

Με βάση τα πρώτα στοιχεία, φαίνεται ότι η πλειονότητα των υπαλλήλων που αποχωρεί, είναι μεταξύ 50 – 60 ετών και οι περισσότεροι από αυτούς καλύπτουν τα κριτήρια για να λάβουν μέγιστη αφορολόγητη αποζημίωση ύψους €200 χιλ.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα και με τη συνεννόηση που έγινε με τις συντεχνίες, οι υπάλληλοι που αποχωρούν θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν ιατροφαρμακευτικής κάλυψης μέσω του συμπληρωματικού ταμείου υγείας της ΕΤΥΚ για δύο χρόνια.

Η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης θα καλύπτει και τα υφιστάμενα εξαρτώμενα άτομα των υπαλλήλων τα οποία είναι ήδη εγγεγραμμένα στο ταμείο.  

Η ασφαλιστική κάλυψη θα συνεχίσει να ισχύει από την ημερομηνία αποχώρησης τους για τα επόμενα δύο χρόνια.  

Το εφάπαξ ποσό της χαριστικής αποζημίωσης θα κατατεθεί στον τρεχούμενο τους λογαριασμό.

Θα τους καταβληθεί επίσης και  το υπόλοιπο της ετήσιας άδειας από προηγούμενα χρόνια.

Επιπρόσθετα, όπως συνέβη και σε προηγούμενα σχέδια, οι υπάλληλοι θα διατηρήσουν για ένα χρονικό διάστημα το χαμηλό επιτόκιο που τους παρέχεται, με βάση τη συλλογική σύμβαση  σε σχέση με χορηγήσεις που έλαβαν για στεγαστικούς σκοπούς ή φοιτητικά δάνεια.

Το κόστος για την τράπεζα στο πλαίσιο της κάλυψης των χαριστικών αποζημιώσεων και των επιμέρους ωφελημάτων, προς τους 450 υπαλλήλους που αποχωρούν, υπολογίζεται σε πρώτη φάση ότι θα ανέλθει μεταξύ €80 και €100 εκατ. 

Σημειώνεται ότι όπως και στην Τράπεζα Κύπρου, έτσι και στην Ελληνική, το σχέδιο αυτό θα είναι το τελευταίο με τη μορφή της εθελούσιας αποχώρησης και της καταβολής μέγιστης χαριστικής αποζημίωσης μέχρι €200 χιλ.

Στο μέλλον θα ακολουθείται η διαδικασία του πλεονάζοντος προσωπικού και οι υπάλληλοι θα αποζημιώνονται από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εργασίας.

Το τελευταίο σχέδιο εθελούσιας εξόδου που εκπόνησε η ΗΒ ήταν πριν από πέντε χρόνια.

Μετά την αποκατάσταση των μισθών για τους υπαλλήλους της πρώην Συνεργατικής Τράπεζας και το σχέδιο εθελούσιας εξόδου, αναμένεται να  ακολουθήσει η ανανέωση της συλλογικής σύμβασης όπως ήταν και το αποτέλεσμα της διαβούλευσης  μεταξύ της ΗΒ και των συντεχνιών ΕΤΥΚ, ΣΕΚ και ΠΕΟ, που είχε γίνει υπό τη μεσολάβηση του ΥΠΕΡΓ.

Του Λεύκου Χρίστου