You are here

Τα «μικρά γράμματα» της νέας σύμβασης στην Τρ. Κύπρου

26/07/2021 07:17

Προηγούμενο για δημιουργία νέων δεδομένων στα εργασιακά θέσμια στις τράπεζες δημιουργεί η συμφωνία της Τρ. Κύπρου με την ΕΤΥΚ για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης.

Η Τράπεζα Κύπρου, είναι το πρώτο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο συμφώνησε με την ΕΤΥΚ ανανέωση της συλλογικής σύμβασης διετούς διάρκειας, (2021 -2022), ανοίγοντας ενδεχομένως το δρόμο, στη βάση των ωφελημάτων που έχουν παραχωρηθεί στο προσωπικό της BOCH, για την ανανέωση των συμβάσεων και στις άλλες τράπεζες.

Σημείο αναφοράς και για τα δύο μέρη, αποτελεί η αλλαγή του συστήματος καταβολής της ετήσιας προσαύξησης στο προσωπικό.

Με βάση τη συμφωνία, η Τράπεζα θα καταβάλλει άμεσα σε όλο το προσωπικό το 75% της προσαύξησης και έμμεσα το 25% στους υπαλλήλους οι οποίο σύμφωνα με την αξιολόγηση που θα ετοιμάζει αρμόδια επιτροπή, θα παραχωρείται στους υπάλληλους, οι οποίοι, κατά τεκμήριο είναι αποδοτικοί.

Η αλλαγή αυτή, χαρακτηρίστηκε από πηγή της Τράπεζας Κύπρου που μίλησε στη StockWatch, ως καινοτομία.

Τον ίδιο χαρακτηρισμό δίνει και η ΕΤΥΚ με εγκύκλιο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ευθύς μετά τη συνομολόγηση της νέας συλλογικής σύμβασης.

«Η πιο μεγάλη καινοτομία στη συλλογική σύμβαση είναι η καθιέρωση από το 2022 νέου τρόπου καταβολής της ετήσιας προσαύξησης», σημειώνει η ΕΤΥΚ.  

«Πρόκειται για σημαντική διαφοροποίηση, η οποία αλλάζει τα δεδομένα στον τραπεζικό κλάδο και οδηγεί στην ουσιαστική ενίσχυση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας του προσωπικού», ανέφερε από τη δική της πλευράς η πηγή της Τρ. Κύπρου.

Διευκρίνισε ότι η εξέλιξη αυτή δεν συνεπάγεται μείωση κόστους, αλλά αύξηση της παραγωγικότητας και ότι στο τέλος της ημέρας, το όφελος θα πάει στον πελάτη.

Η ρύθμιση που συμφωνήθηκε την περασμένη βδομάδα στην Τρ. Κύπρου ήταν η αιτία το 2019 να προκληθεί μετωπική σύγκρουση μεταξύ Ελληνικής Τράπεζας και ΕΤΥΚ, διότι η διεύθυνση της ΗΒ (επί Γιάννη Μάτση) αποφάσισε μονομερώς να παραχωρήσει οριζόντια ετήσια προσαύξηση 2% σε όλο το προσωπικό και επιπλέον 2% στους υπαλλήλους, που κατά την αξιολόγηση της Τράπεζας, ήταν οι πλέον παραγωγικοί.

Σε τρείς μήνες η Τράπεζα Κύπρου και η συντεχνία θα αποφασίσουν τη σύσταση μικτής επιτροπής αξιολόγησης.

Ενδιαφέρον θα έχουν οι όροι εντολής που θα διέπουν την εν λόγω επιτροπή αξιολόγησης και τα κριτήρια που θα θεσπιστούν για το ποιος υπάλληλος είναι παραγωγικός και ποιος όχι. Στην πενταμελή επιτροπή θα συμμετέχουν δύο συνδικαλιστές, δηλαδή η εργοδοσία θα συναποφασίζει με τους συνδικαλιστές ποιος είναι παραγωγικός και ποιος όχι.

Η νέα συλλογική σύμβαση στην Τράπεζα Κύπρου, προβλέπει αύξηση των οργανικών θέσεων από 9 σε 13 ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες της StockWatch από την Κεντρική Τράπεζα, είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις ΕΤΥΚ και επιτροπής προσωπικού της ΚΤ, για μείωση των οργανικών θέσεων από 27 σε 10.

Οι εκτιμήσεις που εκφράζονται είναι ότι η αύξηση των οργανικών θέσεων συνεπάγεται με αύξηση του εργατικού κόστους.

Το εργατικό κόστος στην BOCH αναμένεται να αυξηθεί στους επόμενους τρείς μήνες με τις επικείμενες 350 προαγωγές, που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών.

Σύμφωνα με την ΕΤΥΚ, η διεύθυνση έχει δεσμευτεί να δοθούν και ισάριθμες αναβαθμίσεις, που σημαίνει ότι μίνιμουμ θα προαχθούν 700 υπάλληλοι.

Ο λόγος που γίνεται σύμφωνα με πηγές των δύο πλευρών είναι για να μειωθεί το χάσμα μισθοδοσίας μεταξύ της πρώτης οργανικής βαθμίδας με των υπολοίπων, ώστε κάποιος που προάγεται, να μην έχει θεαματική αύξηση στο μισθό του, αλλά να περνά από ενδιάμεση οργανική κλίμακα.

Στα θετικά της συμφωνίας για την Τράπεζα Κύπρου είναι η εξοικονόμηση που θα έχει ο οργανισμός από τη συμφωνία για μείωση του ποσοστού εισφοράς στο ταμείο προνοίας στο 8% από το 9% που ήταν μέχρι πρότινος.

Ωστόσο, η Τράπεζα έχει δεσμευτεί, με βάση τη σύμβαση, να επαναφέρει το ποσοστό εισφοράς στο ταμείο προνοίας στο 9% το 2023.

Είναι άγνωστο ποια θα είναι τα οικονομικά δεδομένα της Τράπεζας εκείνη τη συγκεκριμένη περίοδο.

Το εργατικό κόστος στον τραπεζικό τομέα, είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις και όλες οι τράπεζες καλούνται να δώσουν λύσεις.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καταβάλλουν ετησίως εισφορές στα διάφορα ταμεία συνοχής κοντά στο 20%.

Οι εισφορές αυτές καλύπτουν 8,3% στις κοινωνικές ασφαλίσεις, 1,2% στο ταμείο για πλεονάζον προσωπικό, 0,5% για το ταμείο ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και 2% για το ταμείο κοινωνικής συνοχής.

Επιπρόσθετα, οι Τράπεζες συνεισφέρουν 9% στα ταμεία προνοίας των τραπεζικών υπαλλήλων μελών της ΕΤΥΚ, 0,3% στο ταμείο ευημερίας και 3% στο ταμείο υγείας.

Τα τελευταία δύο χρόνια γίνεται μεγάλη συζήτηση σε ότι αφορά τις εισφορές των τραπεζών στο ταμείο υγείας των μελών της ΕΤΥΚ και τις εισφορές στο ΓεΣΥ.

Οι τράπεζες θεωρούν ως στρέβλωση την καταβολή εισφορών και στα δύο ταμεία υγείας από τη στιγμή που η πολιτεία έχει υιοθετήσει και εφαρμόσει το Γενικό Σχέδιο Υγείας προς το οποίο οι Τράπεζες καταβάλλουν, ως εργοδότης ποσοστό 2.9%.

Η ΕΤΥΚ, θεωρεί τις εισφορές στο ταμείο υγείας ως κεκτημένο και θεωρεί ότι το δικό της ταμείο, μπορεί να συνεχίσει ως συμπληρωματικό για να καλύπτει υπηρεσίες που το ΓεΣΎ σήμερα δεν καλύπτει.

Στη νέα συλλογική σύμβαση Τράπεζας Κύπρου και ΕΤΥΚ αναφέρεται ότι το θέμα των εισφορών στο ταμείο υγείας θα συζητηθεί το 2023, αφού ληφθεί υπόψη η πορεία του ΓεΣΥ.

Του Λεύκου Χρίστου