You are here

Διεκδικούν δικαίωμα προαγωγής 15 χιλ. έκτακτοι στο δημόσιο

19/01/2022 07:15

Επανήλθε στο τραπέζι το αίτημα των συντεχνιών ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ και ΠΕΟ, με στόχο να εξευρεθούν νόμιμοι τρόποι και διαδικασίες για την ανέλιξη των εκτάκτων υπαλλήλων αορίστου χρόνου στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, οι οποίοι με βάση τη νομοθεσία δεν δικαιούνται να προάγονται καθώς, δεν αποτελούν μέρος του μόνιμου προσωπικού.

Σήμερα εργοδοτούνται στον πυρήνα της κεντρικής κυβέρνησης γύρω στις 6 χιλιάδες υπάλληλοι αορίστου χρόνου.

Περίπου άλλοι 2 χιλ. υπάλληλοι αορίστου χρόνου εργάζονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και κοντά στις 7 χιλ. στην εκπαίδευση, στα σώματα ασφαλείας και σε κάποια άλλα τμήματα της κρατικής μηχανής.  

Ο συνολικός αριθμός των εν λόγω υπαλλήλων είχε αναφερθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε για το συνταξιοδοτικό των υπαλλήλων αορίστου χρόνου, οι οποίοι μέχρι τότε δεν καλυπτόταν από το κυβερνητικό συνταξιοδοτικό σχέδιο.

Η ΠΑΣΥΔΥ, επανέρχεται, ανέλαβε πρωτοβουλία και έθεσε εκ νέου το χρόνιο αυτό θέμα ενώπιον της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

«Είναι αναγκαίο να βρεθεί διέξοδος και ειδικότερα επί της νομικής πτυχής του θέματος, ώστε και οι υπάλληλοι αυτοί να έχουν το δικαίωμα προαγωγής στη βάση και του νέου συστήματος αξιολόγησης που έχει ψηφιστεί πρόσφατα σε νόμο από τη βουλή», ανέφερε στη StockWatch ο Στράτης Ματθαίου, ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ.

«H ανέλιξη των εκτάκτων υπαλλήλων αορίστου διάρκειας αποτελεί το τελευταίο ανάχωμα ισόρροπης και ορθολογιστικής μεταχείρισης αυτής της κατηγορίας εργαζομένων», τόνισε ο Ανδρέας Ηλία, ΓΓ της ΟΗΟ -ΣΕΚ.

Σημείωσε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα στέκει στην αρχή που είχε τεθεί στη συζήτηση για τη συμφωνία πλαίσιο και στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης για το συνταξιοδοτικό, ότι αυτές οι μορφές απασχόλησης θα πρέπει να παύσουν να υπάρχουν.

«Δεν υπάρχει πλέον λόγος», πρόσθεσε, να προσλαμβάνει το κράτος ή ο οποιοσδήποτε οργανισμός δημοσίου δικαίου τέτοιας κατηγορίας υπαλλήλων και ούτε είναι ορθό να συντηρείται μία τέτοια μορφής απασχόλησης.».

 Ο ΓΓ της ΟΗΟ, υπέδειξε ότι αν και εφόσον υπάρχουν ανάγκες για την πλήρωση κενών θέσεων στο δημόσιο θα πρέπει το κράτος να απευθύνεται στην αγορά εργασίας και να προσλαμβάνει άτομα τα οποία θα πληρώνουν μόνιμες θέσεις εργασίας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

 Πηγές στη νομική υπηρεσία ανέφεραν στη StockWatch ότι το μείζον πρόβλημα που προκύπτει σε σχέση με την προοπτική ανέλιξης των εκτάκτων υπαλλήλων αορίστου χρόνου είναι καθαρά νομικό καθώς, όπως υποστήριξαν, αντίκειται του Συντάγματος.

Με βάση το σχετικό νόμο, οι αορίστου χρόνου δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπορούν να ενταχθούν σε οργανικές θέσεις και να δικαιούνται αξιολόγησης από την ΕΔΥ, για σκοπούς προαγωγής στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Σημειώνεται ότι όταν πριν περίπου τρία χρόνια εκπρόσωπος της νομικής υπηρεσίας είχε αναφέρει στην κοινοβουλευτική επιτροπή νομικών ότι υπάρχει νομικό παράθυρο από το οποίο μπορεί ο έκτακτος υπάλληλος αορίστου χρόνου να προάγεται, είχε παρέμβει λίγες μέρες αργότερα ο τότε Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης ο οποίο γνωμάτευσε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει διότι αντίκειται του Συντάγματος.

 Διευκρινίζεται ότι οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου που πληρούν τα σχέδια υπηρεσίας των θέσεων Α13 και άνω ή ανώτερες θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής, μπορούν να τις διεκδικήσουν αφού το δικαίωμα αυτό το έχουν και εξωτερικοί υπάλληλοι ή δημόσιοι υπάλληλοι που προέρχονται από άλλα τμήματα ή υπηρεσίες του δημοσίου.

Αυτό που επιδιώκεται από τις συντεχνίες είναι να αλλάξει το εργασιακό καθεστώς όλων των υπαλλήλων αορίστου διάρκειας, ώστε αυτό να συνάδει με τις πρόνοιες του νόμου.

Η κυβέρνηση ως εργοδότης, δεν σταθμίζει μόνο τη νομική δυσκολία του εγχειρήματος. Λαμβάνει σοβαρά υπόψη και το εργατικό κόστος που θα προκύψει στην περίπτωση που θα αλλάξει το εργασιακό καθεστώς των εν λόγω υπαλλήλων.

Ο Γιώργος Παντελή, ΓΔ του υπουργείου Οικονομικών που κλήθηκε να σχολιάσει το αίτημα της ΠΑΣΥΔΥ και κατ’ επέκταση και των συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ στις τάξεις των οποίων ανήκουν οι ημικρατικοί υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, ανέφερε στη StockWatch ότι επί της ουσίας όλοι οι έκτακτοι υπάλληλοι αορίστου χρόνου έχουν εξομοιωθεί με τους μόνιμους λειτουργούς.

«Έχουν τα ίδια ωφελήματα, απολαμβάνουν τον ίδιο αριθμό αδειών, τυγχάνουν προσαυξήσεων και έχουν τα ίδια συνταξιοδοτικά ωφελήματα», πρόσθεσε ο κ. Παντελή.

Ο ΓΔ του ΥΠΟΙΚ, εξήγησε ότι υπάρχει δυσκολία στο να ικανοποιηθεί το αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος καθώς, όπως είπε, «τα νομικά θέματα που προκύπτουν δεν είναι εύκολο να παρακαμφθούν, όπως δεν είναι εύκολο να παραμεριστούν υφιστάμενες διαδικασίες της ΕΔΥ».

Ο ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ Στ. Ματθαίου υποστηρίζει από την πλευρά της οργάνωσης του ότι όλοι οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου που εργάζονται στην κεντρική κυβέρνηση, εκτελούν συγκρίσιμα καθήκοντα, όπως ο κάθε δημόσιος υπάλληλος και είναι άδικο να τους στερείται το δικαίωμα της ανέλιξης.

«Θέλω να πιστεύω ότι στο τραπέζι το διαλόγου θα υπάρξει συναίνεση και από την εργοδοτική πλευρά για να δοθεί μία διέξοδος για αυτή την κατηγορία των υπαλλήλων», παρατήρησε ο κ. Ματθαίου,

«Δεν μπορεί κάποιος να έχει επαγγελματική θέση, να υπάρχει η προοπτική ανέλιξης του και να μην έχει το δικαίωμα να τη διεκδικήσει», τόνισε ο ΓΓ της ΟΗΟ Α. Ηλία.

Σημειώνεται ότι η ΕΕ το 2008 ενέκρινε εναρμονιστική πολιτική με βάση την οποία, όσοι έκτακτοι υπάλληλοι με καθορισμένο χρόνο εργασίας που συμπληρώνουν 30 μήνες συνεχούς εργασίας στον ίδιο εργοδότη, να δικαιούνται να μετεξελίσσονται σε υπαλλήλους αορίστου χρόνου, με όλα τα δικαιώματα που παρέχει η υπηρεσία, πλην της προαγωγής.

Οι έκτακτοι υπάλληλοι στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα προσλαμβάνονται για συγκεκριμένες θέσεις και με συγκεκριμένη μισθοδοσία.

Του Λεύκου Χρίστου