You are here

Έτσι θα προάγονται οι δημόσιοι υπάλληλοι

26/11/2021 10:58

Οι ισοπεδωτικές εκθέσεις των διευθυντών στη δημόσια υπηρεσία του τύπου όλοι οι υπάλληλοι είναι εξαίρετοι και με την ΕΔΥ να έθετε σχεδόν πάντα, ως βασικά κριτήρια την αρχαιότητα στην υπηρεσία και την ηλικία των υποψηφίων για προαγωγή, αποτελούν πλέον παρελθόν με βάση το νέο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο για αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.

Οι διαχρονικές κομματικές παρεμβάσεις για προαγωγή ημετέρων προς τους διευθυντές και στα διοριζόμενα μέλη της ΕΔΥ από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, φαίνεται να περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό.

Όπως προκύπτει από την ανάγνωση του μακροσκελούς νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμού, η παρέμβαση της ΕΔΥ στη συνολική βαθμολόγηση και αξιολόγηση των υπαλλήλων για προαγωγή θα αντιστοιχεί μόνο στις 10 από τις 100 μονάδες.

Συγκεκριμένα, η γραπτή εξέταση για σκοπούς προαγωγής, θα βαθμολογείται πλέον ως ακολούθως:

Από 0-40 μονάδες η γραπτή εξέταση (εξεταστικό κέντρο), 20 μονάδες η εμπειρογνωμοσύνη (υπηρεσιακή πείρα), 20 μονάδες για πρόσθετα προσόντα, 10 μονάδες η υπηρεσιακή έκθεση και 10 μονάδες η προφορική εξέταση από την ΕΔΥ.

«Δεν χωρεί αμφιβολία ότι η νέα μεταρρύθμιση του συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων για προαγωγή, περιορίζει σημαντικά τις διαχρονικές κομματικές παρεμβάσεις», επεσήμανε στη StockWatch ο Ανδρέας Λουκά, πρώτος ανώτερος μόνιμος λειτουργός της ΠΑΣΥΔΥ, ο οποίος συμμετείχε εξ υπαρχής στη διαπραγματευτική ομάδα της συντεχνίας από την έναρξη των διαβουλεύσεων με το ΥΠΟΙΚ (2016) για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας.

«Ωστόσο, δεν μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι οι κομματικές παρεμβάσεις θα εξαλειφθούν παντελώς. Όντως περιορίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό», παρατήρησε ο κ. Λουκά, ο οποίος σημειώνει ότι «οι έξωθεν παρεμβάσεις θα εκλείψουν οριστικά, δεδομένου ότι θα αλλάξει και η γενικότερη κουλτούρα όλων μας».

Υποστήριξε ότι οι οποιεσδήποτε παρεμβάσεις είναι το δηλητήριο στη δημόσια υπηρεσία.

«Ο δημόσιος τομέας για να έχει μέλλον θα πρέπει πολιτικά να είναι πάντα ουδέτερος», σημείωσε.

Ερωτηθείς ποια είναι η σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με το μέτρο αξιολόγησης της ΕΔΥ ο κ. Λουκά εξήγησε ότι με το μέχρι στιγμής ισχύον σύστημα και με την ισοπεδωτική αξιολόγηση της αξίας των υπαλλήλων από τους προϊστάμενους τους ότι δήθεν ήταν εξαίρετοι, η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ήταν υποχρεωμένη να περιθωριοποιεί την αξία και να λαμβάνει ως βασικά κριτήρια για προαγωγή την αρχαιότητα στην υπηρεσία και την ηλικία των υποψήφιων.

«Η διαδικασία αυτή σε βάθος χρόνου έδωσε πρόσφορο έδαφος σε κάποιες κομματικές παρεμβάσεις εφόσον η αντικειμενική αξία των υπαλλήλων είχε ισοπεδωθεί», παρατήρησε ο κ. Λουκά.

Η διαδικασία προαγωγής για κλίμακες από Α1- Α12

Αναφερόμενος στη διαδικασία προαγωγής για τις κλίμακες από Α1- Α12, ο κ. Λουκά είπε ότι οι μονάδες του εξεταστικού κέντρου θα είναι από 0-45 και οι οποίες θα αθροίζονται με τα επιπρόσθετα προσόντα (20 μονάδες), με την πείρα (20 μονάδες), με τη σύσταση του οικείου προϊσταμένου (15 μονάδες).

Τα κριτήρια αυτά, εφόσον συναθροιστούν θα βγάζουν τον πρώτο ή τους πρώτους σε αξιολόγηση για προαγωγή. 

Μεσοδιευθυντικές και διευθυντικές θέσεις

Σε σχέση με τις μεσοδιευθυντικές και τις διευθυντικές θέσεις καθιερώνεται ο θεσμός της διατμηματικής, που είχε αποτελέσει το επίδικο σημείο τριβής της ΠΑΣΥΔΥ με το υπουργείο Οικονομικών.

Ο κ. Λουκά εξήγησε ότι η διατμηματική προαγωγή θα συνεπάγεται γραπτές εξετάσεις. 

Το εξεταστικό κέντρο θα αντιστοιχεί σε βαθμολογία από 0 μέχρι 40 μονάδες και θα προστίθενται 5 μονάδες για την ενδοτμηματική πείρα.

Επίσης θα προστίθενται 10 μονάδες για πρόσθετα καθήκοντα, άλλες 5 μονάδες για πρόσθετη πείρα (εμπειρογνωμοσύνη), 15 μονάδες από την αξιολόγηση της απόδοσης στη βάση των ετήσιων υπηρεσιακών εκθέσεων, 10 μονάδες από τη σύσταση του οικείου προϊσταμένου και 15 μονάδες από την προφορική εξέταση της ΕΔΥ.

Οι μισθοδοτικές κλίμακες πάνω από την Α13 θα είναι πρώτου διορισμού.

Η βαθμολόγηση θα είναι για το εξεταστικό κέντρο 50 μονάδες, για πρόσθετα προσόντα 20 μονάδες και για πρόσθετη πείρα 10 μονάδες.

Η προφορική συνέντευξη από την ΕΔΥ θα συνεπάγεται 20 μονάδες.

«Ουσιαστικά η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων θα γίνεται πλέον με αριθμητική κλίμακα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε την ευχέρεια να αποδίδουμε επακριβώς την αξία στον υπάλληλο και θα αποφεύγονται γενικοί χαρακτηρισμοί και ισοπεδωτικές υπηρεσιακές εκθέσεις του τύπου εξαίρετος και λίαν εξαίρετος», παρατήρησε ο κ. Λουκά.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης οι επηρεαζόμενοι υποψήφιοι που δεν θα προάγονται και θα θεωρούν εαυτούς αδικημένους θα μπορούν να προσφεύγουν με ενστάσεις σε ανεξάρτητη αρχή.

Μέχρι σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι ήταν υποχρεωμένοι να υποβάλουν ένσταση στον προϊστάμενο τους που έκανε την υπηρεσιακή έκθεση, ή στην ομάδα που τους είχε αξιολογήσει.

Του Λεύκου Χρίστου