You are here

Κατασκευές: Η προσοχή στη σύμβαση για 40 χιλ.

07/12/2022 07:39

Καθοριστική για τη διατήρηση της εργατικής ειρήνης στον ιδιωτικό τομέα και όχι μόνο, αναμένεται να είναι η ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στην οικοδομική βιομηχανία, η οποία αφορά περίπου 40 χιλ. εργαζόμενους σε όλους τους κλάδους που άπτονται του κατασκευαστικού τομέα.

Η συλλογική σύμβαση στις οικοδομές που ήταν 4ετούς διάρκειας έληξε στις 31 περασμένου Μαΐου. 

Διαχρονικά η ανανέωση της συλλογικής σύμβασης αποτελεί σημείο αναφοράς και για τις υπόλοιπες συμβάσεις που ακολουθούν και αφορούν ζωτικούς τομείς της οικονομίας όπως είναι τα ξενοδοχεία, το λιανικό εμπόριο, οι φαρμακευτικές εταιρείες και οι επιχειρήσεις στη βιομηχανία.

Η ΑΤΑ και κατά πόσο η απόδοση της θα επανέλθει στο 100% αποτελεί αντικείμενο κοινωνικού διαλόγου του ΥΠΕΡΓ με τους βασικούς κοινωνικούς εταίρους και όλα τα μέρη αναμένουν την κατάληξη του.

Στο παρόν στάδιο, η καταβολή της ΑΤΑ θα γίνει στο πλαίσιο της μεταβατικής συμφωνίας του 2017 που προβλέπει την παραχώρηση της στο 50% μία φορά το χρόνο.

Οι συντεχνίες ζητούν όπως η νέα συλλογική σύμβαση έχει ισχύ δύο μόνο χρόνια, δηλαδή μέχρι το Μάιο του 2024.

Οι απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου και των ομοσπονδιών οικοδόμων της ΣΕΚ και της ΠΕΟ κατέληξαν σε αδιέξοδο και παραπέμφθηκε, με βάση τον Κώδικα, εργατική διαφορά στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του ΥΠΕΡΓ, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει τη μεσολαβητική του προσπάθεια.

Έγινε μία πρώτη μεσολαβητική συνάντηση υπό τη Μαρία Αριστείδου, λειτουργό Α’ του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, κατά την οποία οι δύο πλευρές περιορίστηκαν να αναλύσουν τα αιτήματα που έχουν υποβάλει.

Η επόμενη μεσολαβητική συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 20 Δεκεμβρίου.

Μεταξύ των δύο μερών οι διαφορές, στο παρόν στάδιο, παραμένουν αγεφύρωτες.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, περιορίζουν τα οικονομικά τους αιτήματα στην επαναφορά του ποσού στο 100% που είχε αποκοπεί από τους προσωπικούς μισθούς των εργαζομένων όλων των κατηγοριών στην οικοδομική βιομηχανία το 2013.

Στο πλαίσιο της προηγούμενης σύμβασης, είχε συμφωνηθεί και καλύφθηκε το 70% των αποκοπών.

Η ομοσπονδία των εργολάβων θεωρεί ότι το υπόλοιπο 30% έχει ήδη καλυφθεί από την απόδοση της ΑΤΑ και επομένως δεν θα πρέπει να επανέλθει στο τραπέζι ένα τέτοιο αίτημα.

Οι συντεχνίες αξιώνουν αύξηση του ποσοστού του φιλοδωρήματος για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων από το 8% σε 11%. Δηλαδή να υπάρχει επαναφορά του 3% που είχε αποκοπεί από το 2013.

Ζητούν να δοθεί παράταση 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης, έτσι όλοι οι εργαζόμενοι στην οικοδομική βιομηχανία να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες για να αποκτήσουν το σχετικό πρότυπο πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων.

Προτείνουν επίσης όπως υπαχθούν τα άρθρα της συλλογικής σύμβασης που αναφέρονται στους κατώτατους μισθούς (μίνιμουμ πρόσληψης), για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων στην υπάρχουσα νομοθεσία.

Οι συντεχνίες αξιώνουν όπως οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως ειδικότητας που απασχολούνται σε εργοδότες που αναλαμβάνουν την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στην οικοδομική βιομηχανία να καλύπτονται από τη συλλογική σύμβαση της οικοδομικής βιομηχανίας, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Αιτήματα των εργολάβων

Η ομοσπονδία εργολάβων από την πλευρά της προτάσσει στα επιχειρήματα της και προς τις συντεχνίες και προς το ΥΠΕΡΓ τις ραγδαίες αυξήσεις του κατασκευαστικού κόστους και τη μεγάλη αβεβαιότητα που επικρατεί στο σημαντικό αυτό τομέα της οικονομίας.

Οι εργολάβοι προτείνουν ανανέωση της συλλογικής σύμβασης ως έχει με τη διατήρηση δηλαδή των μισθών και ωφελημάτων στα ίδια επίπεδα, χωρίς οποιεσδήποτε αυξήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, κρούοντας τον κίνδυνο για ενδεχόμενη απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Επιπρόσθετα έχουν υποβάλει κάποια επιμέρους αιτήματα σε σχέση με την αλλαγή του ορισμού των νεοεισερχομένων εργατών γενικών καθηκόντων και εισαγωγή νεοεισερχόμενων ειδικών καθηκόντων με μισθό ο οποίος θα καθορίζεται από τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό.

Οι εργολάβοι προτείνουν όπως οι άδειες κατά την καλοκαιρινή περίοδο είναι δύο συνεχόμενες βδομάδες και κατά προτίμηση να περιλαμβάνεται και η 15η Αυγούστου.

Το υπόλοιπο που θα προκύπτει μετά τον καθορισμό των αδειών των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, θα δίνεται μετά από σχετικό αίτημα του εργαζομένου.

Σε ότι αφορά το ταμείο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, η ομοσπονδία ζητά να διαγραφεί το σχετικό άρθρο από τη στιγμή που όλοι εργαζόμενοι έχουν ενταχθεί στο ΓεΣΥ.

Ζητούν επίσης αλλαγή των ωρών εργασίας βάρδιας από 7,5 ώρες σε 8 και νέο καθορισμό έδρας βάσης του εργαζόμενου και να αυξηθεί η απόσταση από 5 χιλιόμετρα σε 30 χλμ.

Η ομοσπονδία εργολάβων επαναφέρει το πάγιο αίτημα των πλείστων εργοδοτών και κυρίως των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα για τη δυνατότητα εργοδότησης υπηκόων τρίτων χωρών με συνοπτικές διαδικασίες.

Οι εργολάβοι επικεντρώνουν το αίτημα τους για εξειδικευμένες εργασίες όπως οδηγοί μηχανημάτων, μηχανικοί μηχανημάτων, χειριστές γερανών, συντηρητές μηχανημάτων.

Ειδικότερα, σημείο τριβής αποτελεί η αξίωση των εργολάβων να επαναφέρει η Στατιστική Υπηρεσία τον υπολογισμό της ΑΤΑ στη βάση του δείκτη τιμών καταναλωτή που εξέδιδε διαχρονικά η αρμόδια υπηρεσία.

Του Λεύκου Χρίστου