You are here

Νέα Στρατηγική για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

15/04/2022 17:56

Κατά 14,7% μειώθηκε ο Δείκτης Ατυχημάτων την περίοδο 2013 - 2020, όπως αναφέρθηκε σε ειδική τελετή για την υπογραφή της Στρατηγικής της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, η οποία καλύπτει τα έτη 2021 – 2027 και την οποία πραγματοποίησε σήμερα Παρασκευή το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΚΑ).

Η τελετή, η οποία χρηματοδοτήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), πραγματοποιήθηκε στην παρουσία της Υπουργού Εργασίας, Ζέτας Αιμιλιανίδου, του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου, Ανδρέα Ζαχαριάδη, και εκπροσώπων των Οργανισμών που συμμετέχουν στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας (ΠΣΑΥ).

Μιλώντας μετά την υπογραφή της Νέας Στρατηγικής της Κύπρου σχετικά με την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία κατά την περίοδο 2021 – 2027, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτα Αιμιλιανίδου είπε ότι ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας είναι πολύ σημαντικά η πρόληψη, οι ασφαλείς διαδικασίες, τα κίνητρα, η συνεργασία, η επιτήρηση, η εμπιστοσύνη, η αφοσίωση, η νομοθεσία, η εκπαίδευση, αλλά και η θετική κουλτούρα.

«Είμαι βέβαιη ότι όλοι κοινωνικοί εταίροι που βρίσκονται σήμερα εδώ θα προσπαθήσουν με όλες τους τις δυνάμεις να υλοποιήσουμε την στρατηγική για την ασφάλεια και υγεία 2021-2027, γιατί όλοι πιστεύουμε: η Κυβέρνηση, το Υπουργείο Εργασίας, οι κοινωνικοί εταίροι, ότι το σημαντικότερο αγαθό είναι η ζωή κάθε εργαζομένου και η αρτιμέλεια του», είπε.

Δυστυχώς, πρόσθεσε, «τις τελευταίες μέρες υπήρχαν ατυχήματα, τα οποία όλους μας, μας γεμίζουν θλίψη, γιατί δεν μπορεί να διανοηθούμε ότι οποιοσδήποτε εργαζόμενος πάει στην εργασία του και το αποτέλεσμα είναι να διακινδυνεύει η ζωή του». «Όλοι μαζί πιστεύω ότι μπορούμε να επιτύχουμε τα μέγιστα με στόχο μηδενικά ατυχήματα», σημείωσε.

Είναι τόσο σημαντική, συνέχισε η Υπουργός Εργασίας, η ζωή του κάθε εργαζομένου.

«Εγώ θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Κυβέρνηση στηρίζει και πιστεύει απόλυτα σε αυτή την προσπάθεια…Και αυτή την στιγμή, με την υπογραφή από όλους μας δίνουμε το έναυσμα να μην υπάρχουν, αν είναι δυνατόν, καθόλου ατυχήματα», συμπλήρωσε.

Στο μεταξύ, σε χαιρετισμό της, τον οποίο διάβασε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας λόγω ολιγόλεπτης καθυστέρησης της Υπουργού καθότι έπρεπε εκτάκτως να παρευρεθεί στο Προεδρικό, η κ. Αιμιλιανίδου ανέφερε ότι η πανδημία κατέδειξε και την ανάγκη για ουσιαστική εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας, τα οποία θα προστατεύουν τη ζωή, την αρτιμέλεια και την υγεία των εργαζομένων. 

«Συστημάτων τα οποία θα είναι σε θέση να απορροφούν απρόβλεπτες απειλές και να αντιμετωπίζουν νέους κινδύνους, ενώ ταυτόχρονα να συνεχίζουν να προστατεύουν τους εργαζόμενους από τους εργασιακούς κινδύνους, διασφαλίζοντας όχι μόνο την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων αλλά και τη συνέχεια της επιχειρησιακής δραστηριότητας», είπε.

Επιπρόσθετα, συνέχισε, «ανέδειξε και την ανάγκη για κοινωνικό διάλογο και συνεργασία  με στόχο τη λήψη μέτρων για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των εργαζομένων, των εργοδοτών και εν τέλει διαμορφώνουν και εφαρμόζουν κατάλληλες και βιώσιμες λύσεις».

Σημείωσε ότι στην Κύπρο ανέκαθεν η Τριμερής Συνεργασία και ο Κοινωνικός Διάλογος αποτελούσαν τα εργαλεία κλειδιά για την προώθηση των εργασιακών θεμάτων και την επίλυση προβλημάτων σε εργασιακά ζητήματα.

«Ιδιαίτερα δε στην περίπτωση των θεμάτων της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, υπάρχει μεγάλη σύγκλιση απόψεων των εμπλεκόμενων Οργανισμών. Η σύγκλιση αυτή των απόψεων και η άριστη συνεργασία αποτελεί εχέγγυο στην επίτευξη του κοινού στόχου μας που είναι η προστασία της ζωής, της αρτιμέλειας και της υγείας των εργαζομένων.  Η συνεργασία αυτή άλλωστε συνέβαλε ουσιαστικά στη μείωση του Δείκτη Ατυχημάτων κατά 14,7% την περίοδο 2013 - 2020, παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν», συμπλήρωσε.

Η κ. Αιμιλιανίδου ανέφερε ότι στο πλαίσιο επίσης αυτής της συνεργασίας σχεδιάστηκε και η νέα Στρατηγική της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, η οποία θα καλύπτει την περίοδο 2021 – 2027 και η οποία αποτελεί συνέχεια των Στρατηγικών της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.

«Η Στρατηγική αυτή καθορίζει τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες που τίθενται για τη συνεχή και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας μέσα στο μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον που δημιουργεί η Ευρωπαϊκή προσπάθεια για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση», σημείωσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι για την ετοιμασία της νέα Στρατηγικής 2021 – 2027 λήφθηκαν υπόψη το Στρατηγικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2021 – 2027, το οποίο δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28/6/2021, οι απόψεις των Κοινωνικών Εταίρων, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της Στρατηγικής της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2013 – 2020 και οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.

Πρόσθεσε ότι η Στρατηγική περιλαμβάνει 10 βασικούς άξονες που καλύπτουν μεταξύ άλλων την προώθηση της πρόληψης και καλλιέργειας θετικής νοοτροπίας ασφάλειας και υγείας, τη στενότερη συνεργασία με τους Κοινωνικούς Εταίρους και άλλους εμπλεκόμενους Φορείς, την ενσωμάτωση των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία σε άλλους Τομείς Πολιτικής, όπως αυτούς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της ανάπτυξης, τη λειτουργία κατάλληλου και επαρκούς Συστήματος Επιθεώρησης Εργασίας και την εφαρμογή κατάλληλου Συστήματος Επιτήρησης της Υγείας των εργοδοτουμένων.

Σημείωσε ότι η νέα Στρατηγική διαμορφώθηκε ύστερα από διαβούλευση με τα μέλη του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας και του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 21 Δεκεμβρίου 2021, καταδεικνύοντας έτσι τη βούληση της Κυβέρνησης να συνεχίσει να θέτει ψηλά στις προτεραιότητές της τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

«Για την υλοποίηση της νέας Στρατηγικής της Κύπρου έχει ετοιμαστεί και εγκριθεί από το Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας Σχέδιο Δράσης, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ενέργειες κάθε Οργανισμού που συμμετέχει στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας καθώς και άλλων Οργανισμών του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής», πρόσθεσε.

Όπως ανέφερε, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως αρμόδια Αρχή για την προστασία των εργαζομένων και μέσα στο πλαίσιο των πολιτικών του, καταβάλλει και θα συνεχίσει να καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για τη βελτίωση της εργατικής νομοθεσίας αλλά και για την εναρμόνισή της με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

«Επίσης, προωθεί την εγκαθίδρυση και λειτουργία των απαραίτητων διοικητικών δομών και μηχανισμών με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή όλης της εργατικής νομοθεσίας.  Επιπρόσθετα, το Υπουργείο αυτό προωθεί διάφορες δράσεις και σχέδια που αποσκοπούν στη δημιουργία θετικής νοοτροπίας Ασφάλειας και Υγείας. Παράλληλα όμως, η διασφάλιση ψηλών επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας απαιτεί την ενεργό συμμετοχή και έμπρακτη συνεισφορά όλων των συντελεστών ανάλογα με τις δραστηριότητες που διεξάγουν  ή και τον ρόλο που διαδραματίζουν», συμπλήρωσε.

Ανέφερε πως είναι δε πεπεισμένη ότι όλοι οι Κοινωνικοί Εταίροι και οι άλλοι εμπλεκόμενοι Φορείς έχουν κατανοήσει τον σημαντικό ρόλο και την αλληλεξάρτηση που υπάρχει μεταξύ των ασφαλών και υγιών εργασιακών συνθηκών με την αυξημένη παραγωγικότητα και κατ’ επέκταση με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

«Τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οφέλη από την υιοθέτηση της Στρατηγικής και την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης της Κύπρου συνίστανται στην ελαχιστοποίηση των εργατικών ατυχημάτων, στην πρόληψη των επαγγελματικών ασθενειών και στην αποφυγή των επικινδύνων συμβάντων. Ως συνέπεια θα έχουμε την αύξηση της προστασίας του υπέρτατου αγαθού της ζωής και της υγείας των εργαζομένων καθώς και τη μείωση του άμεσου και έμμεσου κόστους των περιστατικών αυτών, τη βελτίωση των συνθηκών και του περιβάλλοντος εργασίας, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων στους χώρους εργασίας», υπογράμμισε.

Ακολούθησε η υπογραφή της Νέας Στρατηγικής της Κύπρου σχετικά με την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία κατά την περίοδο 2021 – 2027 από τους εκπροσώπους των Οργανισμών που συμμετέχουν στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας, οι οποίοι τόνισαν, σε σύντομες τοποθετήσεις τους τη σημαντική συμβολή της Στρατηγικής στην ανάπτυξη θετικής κουλτούρας ασφάλειας και υγείας και τη διασφάλιση υψηλών επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους εργασιακούς χώρους.

Η Διευθύντρια του Τμήματος Γεωργίας, Δρ Ανδρούλα Γεωργίου, σε δήλωση της είπε, μεταξύ άλλων, ότι «το asset ενός Οργανισμού είναι το ανθρώπινο δυναμικό του και πρέπει όχι μόνο μισθολογικά, πρέπει να νιώθει ότι λειτουργεί σε ένα ασφαλές περιβάλλον από κάθε άποψη».

Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, σε δηλώσεις του είπε, μεταξύ άλλων, ότι «έχουμε συμφέρον να στηρίξουμε την προστασία της υγείας και της ασφάλειας όποιουδήποτε συμμετέχει στο χώρο εργασίας».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, Μάριος Τσιακκής, σε δηλώσεις του είπε, μεταξύ άλλων, ότι «η ασφάλεια και η υγεία των ανθρώπων είναι πάρα-πάρα πολύ σημαντικές και πρέπει όλοι να επενδύουμε προς αυτή την κατεύθυνση».

 Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρο, Στέλιος Γαβριήλ, σε δηλώσεις του είπε, μεταξύ άλλων, ότι είναι από τις βασικές αρχές της ΟΣΕΟΚ τα θέματα ασφάλειας και υγείας και ειδικότερα στον κατασκευαστικό κλάδο, στον οποίο έχουμε αρκετά ατυχήματα.

Ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Παγκύπριων Οργανώσεων Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών, Στέφανος Κουρσάρης, σε δηλώσεις του είπε, μεταξύ άλλων, ότι όλοι δουλεύουν με συλλογικότητα και με απόλυτη υπευθυνότητα, έχοντας κοινό στόχο και όραμα, και αυτός δεν είναι άλλος από τους ασφαλείς χώρους εργασίας, μηδενικά ατυχήματα, προστασίας της υγείας των εργαζομένων.             

Ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, σε δηλώσεις του είπε, μεταξύ άλλων, ότι «μια πρόκληση τεράστια για όλους μας να μπορέσουμε να θέσουμε στην πράξη τις βασικές προϋποθέσεις, έτσι ώστε η ασφάλεια και η υγεία, να αποτελεί κουλτούρα αλλά πραγματικότητα για κάθε εργασιακό χώρο».  

Η Γενική Γραμματέα της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, σε δηλώσεις της ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι κάθε φορά που ένας εργαζόμενος χάνει τη ζωή του ή κάποιος άλλος τραυματίζεται, «νομίζω αποτελεί μια υπόμνηση για όλους μας ότι το πιο σημαντικό είναι η πράξη, είναι το πεδίο, και νομίζω ότι εκείνο το οποίο αναλαμβάνουμε όλοι σήμερα με την συνυπογραφεί της Στρατηγικής για την Ασφάλεια και την Υγεία είναι την υποχρέωση στο πεδίο και στην πράξη να κάνουμε όλες εκείνες τις ενέργειες για να μην έχουμε αυτά τα τραγικά φαινόμενα».

Ο Πρόεδρος της ΔΕΟΚ, Ιωσήφ Αναστασίου, σε δηλώσεις του είπε, μεταξύ άλλων, ότι η ανθρώπινη ζωή είναι το πιο πολύτιμο αγαθό «και έχουμε όλοι καθήκον να το προστατέψουμε, ιδιαίτερα στις συνθήκες της απασχόλησης»

Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου, σε δηλώσεις του είπε, μεταξύ άλλων, ότι η ΠΑΣΥΔΥ ενθαρρύνει και επικροτεί τη λήψη κάθε προληπτικού μέτρου και προστατευτικού που οδηγεί στην βελτίωση της προστασίας του υπέρτατου αγαθού της ζωής και της υγείας του κάθε εργαζομένου.

Ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ανεξαρτήτων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, Κώστας Ιωάννου, σε δηλώσεις του είπε, μεταξύ άλλων, ότι στόχος όλων είναι να μειωθούν τα ατυχήματα και ειδικά να μην υπάρχουν καθόλου θανατηφόρα ατυχήματα στους εργαζόμενους.

Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου, Χρίστος Κονομής, σε δηλώσεις του είπε, μεταξύ άλλων, ότι η νέα στρατηγική μέσα από τις δράσεις της θα συμβάλει στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών εργασίας και ενός πιο υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος στο χώρο εργασίας.

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου, Ειρήνη Χρυσού, σε δηλώσεις της είπε, μεταξύ άλλων, ότι η Στρατηγική αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην προσπάθεια για μείωση ή ακόμα και εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

Ο Γενικός Ταμίας του ΕΤΕΚ, Χρίστος Χριστοδούλου, σε δηλώσεις του είπε, μεταξύ άλλων, ότι η ασφάλεια και η υγεία είναι ένα υπέρτατο αγαθό «και πρέπει ως οργανισμοί, ως φορείς, να το διαφυλάξουμε και να είμαστε οι πρωτεργάτες στο να δημιουργηθεί η κουλτούρα για μηδενικά ατυχήματα».

Ο Διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Αναστάσιος Γιαννάκη, κλείνοντας την Τελετή υπογραφής, στη δική του παρέμβαση είπε, μεταξύ άλλων, ότι «κάθε φορά που χτυπούσε το τηλέφωνο, όχι τις ώρες εργασίας συνήθως, αλλά κάποιες άλλες ώρες, που για να με πιάνουν συνέχεια τηλέφωνο έτσι ώρες, σήμανε ότι κάτι σοβαρό έγινε και το πιο σοβαρό τι ήταν, ένα θανατηφόρο ατύχημα, μια μαχαιριά να νιώθεις ότι κάπου αποτύχαμε».

«Και εύχομαι σε όλους να λείψουν τέτοιες περιπτώσεις και να εξαφανιστούν κατά το δυνατόν τα ατυχήματα», κατέληξε.