You are here

ΟΕΒ: Να καταβληθεί το 50% της ΑΤΑ

23/01/2023 13:07

Πρακτικές διευκρινίσεις σε απορίες για τη διαχείριση θεμάτων που πιθανόν να προκύψουν από την λήψη των απεργιακών μέτρων, παραθέτει η ΟΕΒ, ενόψει της επικείμενης τρίωρης απεργίας που είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Πέμπτη, καλώντας παράλληλα τα μέλη της να καταβάλουν το 50% της ΑΤΑ, όπου αυτή εφαρμόζεται.

Η ΟΕΒ, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο, παραμένει προσηλωμένη στον διάλογο για ειρηνική επίλυση της διαφοράς για την ΑΤΑ, θεωρώντας ωστόσο ότι για προφανείς λόγους η περίοδος πριν από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Κυβέρνησης δεν προσφέρεται για παραγωγική διαπραγμάτευση επί της ουσίας.

Στόχος της ΟΕΒ, σημειώνεται, είναι μέσα από καλόπιστες διαπραγματεύσεις στην βάση της Μεταβατικής Συμφωνίας του Ιουλίου 2017, να συμφωνηθεί με τις Συντεχνίες ένα πιο σύγχρονο, αποτελεσματικό και ολιστικό σύστημα βασισμένο στις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές.

«Μέχρι την ολοκλήρωση του διαλόγου και την κατάληξη σε νέα, κοινά αποδεκτή ρύθμιση ανάμεσα στους Κοινωνικούς Εταίρους σε Εθνικό Επίπεδο, καλούνται όλα τα Μέλη να αποφύγουν μονομερείς συμφωνίες/διευθετήσεις που τυχόν θα προωθηθούν από τις κατά τόπους Συντεχνίες που εκπροσωπούν το προσωπικό τους».

Τέλος, η ΟΕΒ καλεί όλες οι επιχειρήσεις και οργανισμούς που εφαρμόζουν ΑΤΑ να καταβάλουν στο προσωπικό τους που την δικαιούται σύμφωνα με τους όρους απασχόλησης του, το 50% της αύξησης του ΔΤΚ το οποίο ανέρχεται σε 4,36%.

Η ΟΕΒ διευκρινίζει μεταξύ άλλων, ότι η συμμετοχή οποιουδήποτε εργαζόμενου στην απεργία, είναι δικαίωμα Συνταγματικά κατοχυρωμένο και σύμφυτο με το, επίσης Συνταγματικό, δικαίωμα τού συνδικαλίζεσθαι ελευθέρως.

«Κατά συνέπεια οποιοσδήποτε επιθυμεί να απεργήσει θα πρέπει να μπορεί να πράξει τούτο χωρίς κωλύματα, χωρίς προσκόμματα και χωρίς την παραμικρή αρνητική συνέπεια στο καθεστώς απασχόλησης του».

Σημειώνεται πως κατά πάγια αρχή του εργατικού δικαίου, της νομολογίας και του συστήματος εργασιακών σχέσεων, οι ώρες/μέρες αποχής από την εργασία λόγω απεργίας είναι άνευ απολαβών για τον απεργούντα εργαζόμενο.

«Η μη συμμετοχή οποιουδήποτε εργαζόμενου στην απεργία είναι επίσης Συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του ως αρνητική εκδήλωση του Συνταγματικού δικαιώματος του συνδικαλίζεσθαι ελευθέρως. Κατά συνέπεια οποιοσδήποτε εργαζόμενος επιθυμεί να εργαστεί στη διάρκεια της τρίωρης απεργίας, πρέπει να έχει τις κατάλληλες διευκολύνσεις για να εργαστεί».

Τονίζεται ότι , στην περίπτωση οργανισμών ή επιχειρήσεων που εμπίπτουν στην κατηγορία των «Ουσιωδών Υπηρεσιών» οι διοικήσεις/διευθύνσεις των επηρεαζομένων οντοτήτων σε συνεννόηση με τις οικείες Συντεχνίες, θα πρέπει να μεριμνήσουν να λειτουργήσει το «κατ΄ελάχιστο όριο υπηρεσίας» που σημαίνει «προσφερόμενη υπηρεσία που περιορίζεται στις λειτουργίες που αυστηρά είναι αναγκαίες για την αντιμετώπιση βασικών αναγκών του πληθυσμού ή τις κατ’ ελάχιστο όριο απαιτήσεις της υπηρεσίας, διατηρουμένης ταυτόχρονα της αποτελεσματικότητας της πίεσης που επιδιώκεται με το μέτρο της απεργίας».

«Επιχειρήσεις και οργανισμοί έχουν δικαίωμα στη διάρκεια της απεργίας, στο μέτρο που τούτο είναι πρακτικά εφικτό και με τυχόν αναγκαίες προσαρμογές, να συνεχίσουν τις συνήθεις τους δραστηριότητες επιτελώντας την αποστολή τους έναντι πελατών, συνεργατών, προμηθευτών κ.λπ. χωρίς να επιτρέπεται να εμποδιστούν προς τούτο από συμμετέχοντες στην απεργία ή τρίτους».

Αναφέρεται παράλληλα, ότι «ρητά απαγορεύεται ο εκφοβισμός και η παρενόχληση από οποιονδήποτε (περιλαμβανομένου του εργοδότη ή εκπροσώπου του, συνδικαλιστή, απεργού ή εργαζομένου) για να εξαναγκαστεί οποιοδήποτε πρόσωπο να πράξει ή να παραλείψει κάτι το οποίο, το εν λόγω πρόσωπο δικαιούται κατά νόμο να πράξει ή να παραλείψει (δηλαδή να εμποδιστεί είτε να εργαστεί είτε να απεργήσει)».

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος.