You are here

Σφραγίστηκε η συμφωνία για συνταξιοδοτικά σχέδια ημικρατικών

02/12/2021 16:06

Μετά απο δέκα χρόνια, κυβέρνηση και συνδικαλιστικές οργανώσεις υπέγραψαν τη συμφωνία πλαίσιο για εισαγωγή επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ο υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, σε δηλώσεις μετά την υπογραφή της συμφωνίας χαρακτήρισε πολύ ουσιαστική τη συμφωνία λέγοντας ότι πρόκειται για μια μεταρρύθμιση προς όφελος των εργαζομένων του δήμοσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και παράλληλα προς όφελος των φορολογουμένων.

Επεσήμανε ότι το σχέδιο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο  από τους ίδιους τους δικαιούχους συνεπώς το  σημαντικό στοιχείο είναι ότι με το νέο σχέδιο δεν επιβαρύνονται οι μελλοντικές γενιές όπως συνέβαινε παλιά.

Πρόσθεσε ότι «με τη συμφωνία τίθεται το όλο ζήτημα σε μια ορθολογική βάση υιοθετώντας ένα υβριδικό μοντέλο το οποίο βασίζεται σε εισφορές εκατέρωθεν. 

Σημείωσε ότι η συμφωνία της κυβέρνησης και του συνδικαλιστικού κινήματος για την εισαγωγή επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων διασφαλίζει απολύτως τα συνταξιοδοτικών ωφελήματα των νεοεισερχόμενων μονίμων υπαλλήλων και των συμβασιούχων της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα γεγονός που διασφαλίζει την ποιότητα της ζωής τους κατά την τρίτη ηλικία και μετά τη συνταξιοδότηση τους.

Πρόκειται είπε «για ένα σχέδιο που προβλέπει τη δημιουργία Ειδικού Ταμείου για τη συσσώρευση των εισφορών και την καταβολή των παρεχόμενων συνταξιοδοτικών ωφελημάτων. Ένα ταμείο το οποίο θα είναι νομικά διασφαλισμένο και δεν θα μπορεί να διαβρωθεί από κανέναν, διασφαλίζοντας έτσι τη βιωσιμότητά του.

Ο γενικός γραμματέας της ΠΕΟ Πάμπης Κυρίτσης δήλωσε οτι «όντως η διαπραγμάτευση για το συνταξιοδωτικό σχέδιο του δήμοσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα διήρκησε πάρα πολλά χρόνια», προσθέτωντας ότι «το πρώτο που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται το αποτελεσμα και ο ρόλος της συλλογικής διαπραγμάτευσης».

Ο κ. Κυρίτσης, είπε ακολούθως ότι «το μήνυμα αυτό θα πρεπει να πάει και στον ιδιωτικό τομέα στον οποίο υπάρχει μια σοβαρή απορρίθμυση των εργασιάκών σχέσεων που έχει φθάσει σε ένα επικίνδυνο σημείο».

Παράλληλα, επέκρινε ευθέως την κυβέρνηση λέγοντας ότι  «δυστυχώς δεν στέλλει σε όλους τους τομείς της συλλογικής διαπραγμάτευσης και της σωστής διαχείρισης των εργασιακών ζητημάτων», σημειώνοντας ότι στο δημόσιο τομέα παραμένουν εργαζόμενοι πολλών ταχυτήτων και πολλοί άλλοι με καθεστώς αγοράς υπηρεσιών».

Καταλήγοντας, χαίρετισε τη συμφωνία που επιτευχθηκε τονίζοντας οτι πρόκειται για μια κατάκτηση η οποία επιτεύχθηκε μέσα απο τη διαβούλευση.

Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας είπε ότι «μέσα από τη συμφωνία πλαίσιο που έχει συπογραφεί αναδεικνύεται πρωτίστως ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι κοινωνικοί εταίροι μέσα απο τη συναίνεση και τη σωστή στόχευση».

Πρόσθεσε ότι «πρόκειται για μια παραπομπή που έχει αναφορά και στον ιδιοτικό τομέα στην προσπάθεια που καταβάλλουμε για επέκταση και εδραίωση των συλλογικών συμβάσεων και τη ρύθμιση των ζητημάτων που βρίσκονται ανοικτά ενώπιον του εργατικού συμβουλευτικού σώματος και την ίδια στιγμή διασφαλίζει και το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στον  ευρύτερο δημόσιο τομέα τόσο οι υφιστάμενοι όσο και οι εργαζόμενοι υπό το καθεστώς του αορίστου χρόνου αλλά και όσοι θα ενταχθούν απο δω και πέρα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα θα μπορούν να έχουν ένα επαρκώς ικανοποιητικό σχέδιο συνταξιοδωτικών ωφελημάτων και παροχών».

Σημείωσε ότι μέσα από τη συμφωνία δίνεται η δυνατότητα στους υφιστάμενους εργαζόμενους και υφιστάμενο υπαλληλικό προσωπικό να επιλέξει κατά πόσα θα διατηρήσει τις υφιστάμενες ρυθμίσεις ή θα υιοθετήση τις πρόνοιες της συγκεκριμένης συμφωνίας.

Χαρακτήρισε επίσης σημαντικό το ότι για πρώτη φορά κατοχυρώνονται και τα συνταξιδιωτικά οφελήματα των εργαζομένων αορίστου χρόνου απο την ημέρα της πρόσληψης τους.   

Της Ηρώς Ευθυμίου