You are here

Σωσίβιο Ζέτας στα ξενοδοχεία

19/09/2019 07:22

Οι διευκρινίσεις που έδωσε στους ξενοδόχους η υπουργός εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου επί της μεσολαβητικής της πρότασης για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης, δημιουργούν προσδοκίες για να αποφευχθεί νέα εργατική κρίση στα ξενοδοχεία.

Οι ενδείξεις που λαμβάνουν από τα διοικητικά όργανα των δύο συνδέσμων των ξενοδόχων ΠΑΣΥΞΕ και ΣΤΕΚ είναι μεν ενθαρρυντικές ως προς την αποδοχή της μεσολαβητικής πρότασης, ωστόσο, καθοριστικές των εξελίξεων θα είναι οι τοπικές συνελεύσεις στις επαρχίες Αμμοχώστου και Πάφου όπου εκδηλώνονται και οι πιο σοβαρές αντιδράσεις.

Οι δύο αυτές επαρχίες αποτελούν τη μεγάλη πλειονότητα των μελών, κυρίως του ΠΑΣΥΞΕ, η ψήφος των οποίων θα κρίνει το αποτέλεσμα της επικύρωσης ή όχι της πρότασης Αιμιλιανίδου.

Όπως πληροφορείται η StockWatch, οι δύο σημαντικές διευκρινίσεις που έδωσε η υπουργός εργασίας αφορούν στο εργασιακό καθεστώς της έκτακτης απασχόλησης φοιτητών και ο διαμοιρασμός της εισφοράς του 1% στο ταμείο ευημερίας.

Σε ότι αφορά την έκτακτη απασχόληση φοιτητών, η κ. Αιμιλιανίδου διευκρίνισε ότι η μισθοδοσία των εποχικών εργαζομένων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία δεν θα εμπίπτει του διατάγματος για νομική κατοχύρωση κατώτατου μισθού.

Άλλωστε, οι όροι εργασίας φοιτητών στα ξενοδοχεία δεν ήταν ποτέ μέρος των εκάστοτε συλλογικών συμβάσεων.

Τα πλείστα ξενοδοχεία εργοδοτούν κάθε χρόνο, την καλοκαιρινή κυρίως περίοδο, φοιτητές από το εξωτερικό για σκοπούς πρακτικής εξάσκησης με συγκεκριμένους όρους εργασίας και μισθοδοσίας.

Πέραν από τον μισθό που απορρέει από το προσωπικό τους συμβόλαιο, προβλέπεται σε πολλές περιπτώσεις υποχρέωση του ξενοδόχου να παρέχει διαμονή και διατροφή, το κόστος των οποίων επωμίζεται ο εργοδότης.

Σε ότι αφορά την εισφορά του ταμείου ευημερίας, η κ Αιμιλιανίδου αποδέχτηκε εισήγηση του ΠΑΣΥΞΕ και του ΣΤΕΚ, όπως το υπουργείο εργασίας ζητήσει νομική γνωμάτευση καθώς η νομική κατοχύρωση της πρόνοιας αυτής της συλλογικής σύμβασης, που θα προέλθει από το διάταγμα της υπουργού εργασίας, θα αντίκειται σχετικής πρόνοιας του Συντάγματος.

Με βάση τη σύμβαση οι ξενοδόχοι καταβάλλουν 1% επί του βασικού μισθού των υπαλλήλων στο ταμείο ευημερίας.

Οι νομικοί σύμβουλοι των ξενοδόχων, θεωρούν την υποχρεωτική καταβολή του 50% της εισφοράς μόνο προς τις δύο συντεχνίες ΣΕΚ και ΠΕΟ, βάσει και του διατάγματος που θα εκδοθεί, ως αντιβαίνουσα σχετικής πρόνοιας του Συντάγματος.

Υποστηρίζουν ότι η υποχρεωτική παραχώρηση του 0,5% στο ταμείο ευημερίας αντιβαίνει του ελεύθερου δικαιώματος των εργαζομένων να ανήκουν ή να μην ανήκουν σε οποιοδήποτε συνδικαλιστικό όργανο, ή να μην υπάγονται στις τάξεις των δύο συγκεκριμένων συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Το ταμείο ευημερίας ήταν μέχρι πρόσφατα μέρος της συλλογικής σύμβασης και η συνεισφορά των ξενοδόχων ύψους 1% προοριζόταν μόνο για όσους υπαλλήλους κάλυπτε η σύμβαση.

Η συνεισφορά του οργανωμένου προσωπικού καταβάλλεται μέχρι σήμερα εξ ημισείας. Το 50% μεταφέρεται στη ΣΕΚ και στην ΠΕΟ και το υπόλοιπο 50% στο ταμείο των ξενοδόχων για σκοπούς ευημερίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων.

«Οι διευκρινίσεις που λάβαμε από την υπουργό εργασίας στα δύο καίρια ζητήματα που αποτελούσαν, κατά κάποιο τρόπο, εμπόδιο για την αποδοχή της μεσολαβητικής πρότασης, έχουν μετριάσει σε μεγάλο βαθμό τις αντιδράσεις και ευελπιστώ ότι οι επαρχιακές συνελεύσεις των μελών του ΠΑΣΥΞΕ μετά και τη σχετική ενημέρωση που θα γίνει θα την εγκρίνουν», ανέφερε στη StockWatch ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Χάρης Λοϊζίδης.

Από πλευράς του ΔΣ του ΣΤΕΚ, έχει διαρρεύσει ότι τα μέλη του ΔΣ κατόπιν των διευκρινίσεων που δόθηκαν από την υπουργό εργασίας, θα υποδείξουν στα μέλη του συνδέσμου να την επικυρώσουν.

Στελέχη της διοίκησης των δύο συνδέσμων των ξενοδόχων δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο, μετά το πέρας των επαρχιακών συνελεύσεων των μελών τους, να ακολουθήσει κοινή συνέλευση σε παγκύπρια βάση για την επικύρωση της μεσολαβητικής πρότασης.

Διευκρινίσεις δόθηκαν επίσης και για την ενσωμάτωση της «λεγόμενης» μονάδας στο μισθολόγιο των ξενοδοχείων.

Οι διευκρινίσεις είναι περισσότερο τεχνικής φύσεως και αφορούν τη λογιστική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιούν οι εσωτερικοί ελεγκτές των ξενοδοχειακών μονάδων καθώς μέχρι σήμερα υπήρξε παρερμηνεία των όσων προβλέπει η μεσολαβητική πρόταση της υπουργού εργασίας.

Πάντως, οι αντιδράσεις από μεγάλη μερίδα ξενοδόχων σε ότι αφορά την αύξηση του εργατικού κόστους από την ικανοποίηση των αιτημάτων των συντεχνιών παραμένουν.

Αρκετά είναι τα μέλη των δύο συνδέσμων που εκτιμούν, σε μία πρώτη ανάγνωση, ότι το εργατικό κόστος των ξενοδοχειακών τους μονάδων θα ανέλθει μέχρι και 15%.

Υπάρχουν οι ξενοδόχοι των οποίων οι υπάλληλοι είναι οργανωμένοι στις συντεχνίες και υποστηρίζουν ότι θα επωμιστούν μία αύξηση του εργατικού κόστους μεταξύ 10%- 11% ενώ μία άλλη μεγάλη μερίδα των ξενοδόχων που απασχολεί κυρίως εργαζομένους με προσωπικό συμβόλαιο ισχυρίζεται ότι η αύξηση του εργατικού τους κόστους θα ξεπεράσει το 15%.

Σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία μέλη των συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ έχουν αποδεχτεί στο πλαίσιο των γενικών τους συνελεύσεων τη μεσολαβητική πρόταση της υπουργού εργασίας με συντριπτική πλειοψηφία.

Οι επαρχιακές συνελεύσεις των ξενοδοχοϋπαλλήλων ολοκληρώθηκαν χθες στην Πάφο.

Η υπουργική μεσολαβητική πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων την παραχώρηση μισθολογικών αυξήσεων της τάξης του 5,5%.

Οι αυξήσεις θα δοθούν σταδιακά σε ετήσια βάση και σε βάθος τεσσάρων χρόνων.

Του Λεύκου Χρίστου