You are here

Στα σκαριά νομοσχέδιο για καθεστώς τηλεργασίας

28/07/2021 07:10

Η υπουργός εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου θέτει τα θεμέλια για τη θέσπιση νόμου ο οποίος θα καλύψει και θα κατοχυρώσει το καθεστώς εργασίας, μέσω της τηλεργασίας και της ψηφιακής πλατφόρμας.

Οι πρώτες πινελιές του νόμου που θα έχει ως στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων καθώς και τις υποχρεώσεις τους έναντι των εργοδοτών τους, άρχισαν να μπαίνουν, με την ΥΠΕΡΓ να φιλοδοξεί ότι πριν το τέλος του έτους, οι εργασιακές συμβάσεις θα εμπλουτιστούν με πρόνοιες, προκειμένου να ενισχυθούν οι όροι εργοδότησης οι οποίοι θα αφορούν στην τηλεργασία και εργασία μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Προς το σκοπό αυτό, η κ. Αιμιλιανίδου προτίθεται και το έχει εξαγγείλει, ότι θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στοχευμένο κοινωνικό διάλογο με τις εργοδοτικές και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, στο πλαίσιο του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος (ΕΣΣ).

Ήδη, οι κοινωνικοί εταίροι πήραν μία πρώτη γεύση των προθέσεων του ΥΠΕΡΓ την περασμένη βδομάδα, στο περιθώριο της συνεδρίασης του ΕΣΣ που συνήλθε και εξέτασε μεταξύ άλλων, το συνταξιοδοτικό, τον κατώτατο μισθό, τα προβλήματα που προκύπτουν στην απασχόληση λόγω Covid, καθώς και άλλα επιμέρους ζητήματα που απασχολούν την αγορά εργασίας.

Το θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας θα περιλαμβάνει διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό, τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και άλλες ρυθμίσεις που θα άπτονται αποκλειστικά του καθεστώτος εργασίας μέσω τηλεργασίας και ψηφιακής πλατφόρμας. 

Τηλεργασία οικειοθελώς και με εξαιρέσεις

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές μελέτες που γίνονται σε τεχνοκρατικό επίπεδο, στη βάση σχετικού νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα στην Ελλάδα, η τηλεργασία θα έχει οικειοθελή χαρακτήρα για το δημόσιο οργανισμό, την ιδιωτική επιχείρηση και τον τηλεργαζόμενο, μόνιμο υπάλληλο ή υπάλληλο αορίστου ή ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένων και των απασχολούμενων με σύμβαση εργασίας. 

Θα εξαιρούνται όσοι, η φύση της εργασίας τους επιβάλλει τη φυσική παρουσία στην υπηρεσία ή στην επιχείρηση.

Μέσα από το σχετικό νόμο θα προσδιορίζεται η έννοια των βασικών αρχών της τηλεργασίας, ο καθορισμός του χρονικού πλαισίου, καθώς και οι διαδικασίες υποβολής του αιτήματος από τους ενδιαφερόμενους.

Σε ότι αφορά τις βασικές αρχές που θα διέπουν το θεσμό της τηλεργασίας, αυτές θα είναι:

Η αρχή της ίσης μεταχείρισης των τηλεργαζομένων, ώστε να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και να υπέχουν των ίδιων υποχρεώσεων με τους μη τηλεργαζόμενους υπαλλήλους βάσει των υφιστάμενων συλλογικών συμβάσεων, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής.

Η τηλεργασία, που ήδη έκανε αισθητή την παρουσία της στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και στον τραπεζικό τομέα, σε όλη τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης, θα είναι υποχρεωτική εφόσον το ζητήσει η υπηρεσία, ή ο εργοδότης, σε περιπτώσεις που θα τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία ή σε περιπτώσεις που θα προκύψουν έκτακτες συνθήκες, όπως είναι οι παρούσες, λόγω Covid -19.

Στο δημόσιο τομέα δεν θα μπορεί να βρίσκονται σε καθεστώς τηλεργασίας πέραν του 25% του συνόλου του προσωπικού μίας υπηρεσίας.

Σε ότι αφορά το καθεστώς της ψηφιακής πλατφόρμας σε επίπεδο δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων, ο αρμόδιος φορέας θα πρέπει να χρησιμοποιεί πλατφόρμες που υποστηρίζουν υπηρεσίες ασφαλείας, όπως κρυπτογράφηση και προστασία του συνδέσμου της προγραμματισμένης τηλεδιάσκεψης.

H YΠΕΡΓ, στην αδρή ενημέρωση που έκανε προς τα μέλη του ΕΣΣ, είπε ότι η προσπάθεια αυτή θα υλοποιηθεί και θα ενισχυθεί και στο πλαίσιο της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Του Λεύκου Χρίστου