You are here

Συντάξεις: Θα ανοίξει ασκός, αν εξαιρεθεί προσωπικό ΚΤ

04/10/2022 06:37

Τυχόν εξαίρεση των υπαλλήλων της Κεντρικής Τράπεζας (ΚΤ) από το επαγγελματικό συνταξιοδοτικό σχέδιο των υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, εγκυμονεί κινδύνους και ενδεχομένως να δημιουργήσει κακό προηγούμενο καθώς, και άλλες ανεξάρτητες αρχές, που επίσης είναι κάτω από την ομπρέλα θεσμικών οργάνων της ΕΕ, να θέλουν να δώσουν τη συγκατάθεση τους, όπως αξιώνει η ΕΚΤ για το προσωπικό της ΚΤ.

Σύμφωνα με γνώμη της ΕΚΤ που στάλθηκε στο ΥΠΟΙΚ, η ένταξη των υπαλλήλων της ΚΤ στο εν λόγω συνταξιοδοτικό σχέδιο, θα πρέπει να γίνει μέσω της συγκατάθεσης της εγχώριας εποπτικής αρχής, προκειμένου, όπως επισημαίνει, να μην επηρεαστεί η οικονομική ανεξαρτησία της ΚΤ

Παράγοντες των κοινωνικών εταίρων που συμμετείχαν στις πολύμηνες διαπραγματεύσεις μεταξύ κράτους και των μεγάλων συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ για τον εκσυγχρονισμό και εφαρμογή του δεύτερου πυλώνα συνταξιοδοτικού σχεδίου στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, επεσήμαναν με δηλώσεις τους στη StockWatch ότι δεν θα ήταν ορθό οι υπάλληλοι της ΚΤ ή οποιοιδήποτε υπάλληλοι άλλων ανεξάρτητων θεσμών να εξαιρεθούν του σχεδίου.

«Ένα τέτοιο ενδεχόμενο», τόνισαν, «θα ανοίξει τον ασκό του Αιόλου και θα καταρρεύσει μία συμφωνία που έγινε κατόπιν πολύμηνων συλλογικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των κυριότερων κοινωνικών εταίρων και η οποία θεσπίζει ίσως το καλύτερο συμπληρωματικό σχέδιο σύνταξης που έγινε ποτέ», υποστήριξαν.

Σημείωσαν ότι το νέο συμπληρωματικό συνταξιοδοτικό σχέδιο που είναι δίκαιο, ισορροπημένο και κυρίως διασφαλίζει ότι δεν πρόκειται να επιβαρύνει τις μέλλουσες γενεές, όπως συνέβαινε με προηγούμενα σχέδια σύνταξης, θα πρέπει να τύχει καθολικής αποδοχής.

Στη γνώμη της η ΕΚΤ αναφέρει πως κανένα κράτος μέλος της ΕΕ δεν επιτρέπεται να περιορίζει τη δυνατότητα της οικείας εθνικής ΚΤ να προσλαμβάνει και να απασχολεί το αναγκαίο εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να εκπληρώνει ανεξάρτητα τα καθήκοντα που της ανατίθενται από τη Συνθήκη, το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της ΕΚΤ και την εθνική νομοθεσία.

«Η εκτελεστική εξουσία και ειδικότερα το ΥΠΟΙΚ ουδέποτε έχουν ή είχαν ή προτίθενται να παραβιάσουν την αυτονομία και ανεξαρτησία της ΚΤ», σημείωσε με δηλώσεις του στη StockWatch ο Γιώργος Παντελή, Γενικός Διευθυντής του ΥΠΟΙΚ.

«Είναι σεβαστή η γνώμη της ΕΚΤ σε ότι αφορά τη διαδικασία», πρόσθεσε ο κ. Παντελή, «και η έκκληση μου ως ΥΠΟΙΚ είναι να γίνει αποδεκτό το σχέδιο και από τους υπαλλήλους της ΚΤ».

Όπως υπέδειξε, πρόκειται περί ενός σχεδίου σύνταξης το οποίο διασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωση των μελών του, χωρίς να επιβαρύνονται οι επόμενες γενεές και στη βάση των συνεισφορών των ιδίων των εργαζομένων που θα επωφεληθούν από αυτό.

Ο ΓΔ του ΥΠΟΙΚ διευκρίνισε ότι η αποδοχή να εξαιρεθούν προσωρινά από το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου, έγινε για καθαρά διαδικαστικούς λόγους, όπως και η ΕΚΤ υπέδειξε, για να ληφθεί η συγκατάθεση της εγχώριας ανεξάρτητης εποπτικής αρχής.

Ο κ. Παντελή κατέστησε σαφές, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, ότι το ΥΠΟΙΚ θα διαβουλευθεί επί του θέματος, μόνο με την ΚΤ. 

«Εξ όσων γνωρίζω η επιθυμία του προσωπικού της ΚΤ είναι να ενταχθεί στο εν λόγω υβριδικό σχέδιο», παρατήρησε ο ΓΔ του ΥΠΟΙΚ.

Άλλα λέει η ΕΤΥΚ, που κάνει λόγο για νέα συμφωνία

Ωστόσο, η ΕΤΥΚ που εκπροσωπεί το προσωπικό της ΚΤ με χθεσινή της εγκύκλιο αναφέρει ότι έχει καλέσει το διοικητή της ΚΤ σε διαπραγματεύσεις για τη συνταξιοδοτική κάλυψη των μελών της που έχουν προσληφθεί μετά το 2011 στο πλαίσιο, όπως προσθέτει, μιας συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών, συντεχνίας και ΚΤ.

Η συντεχνία σημειώνει ότι λόγω της ανεξαρτησίας και αυτονομίας της ΚΤ, όλα τα θέματα που αφορούν στο προσωπικό της, ρυθμίζονται στο πλαίσιο συμφωνιών μεταξύ ΚΤ και ΕΤΥΚ.

Ανώτατα στελέχη των μεγάλων συνδικαλιστικών οργανώσεων εξέφρασαν την άποψη ότι η ΕΚΤ δεν προέβη σε παρόμοιες υποδείξεις όταν η πολιτεία αποφάσισε και εφάρμοσε το ΓεΣΥ.

Διερωτήθηκαν κατά πόσο οι εποπτικές αρχές στη Φρανκφούρτη θα έπρατταν το ίδιο, δηλαδή να απαιτηθεί η συγκατάθεση της ΚΤ, όταν το κράτος, οι εργοδότες και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας, είχαν αποφασίσει τη θέσπιση του αναλογικού σχεδίου κοινωνικών ασφαλίσεων.

Στο απόμακρο ενδεχόμενο να διαφοροποιηθεί η συμφωνία για το συμπληρωματικό σχέδιο σύνταξης για τους υπαλλήλους της ΚΤ, γιατί να μην συμβεί το ίδιο με τη δικαστική εξουσία, που επίσης είναι ανεξάρτητη, τη Νομική Υπηρεσία, τη ΡΑΕΚ, το ΧΑΚ, την ΕΚ, την ΕΠΑ και άλλων ανεξάρτητων θεσμών, υπέδειξαν με έμφαση τα στελέχη των κοινωνικών εταίρων.

Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε οποιαδήποτε επίσημη αντίδραση από πλευράς Κεντρικής Τράπεζας.

Του Λεύκου Χρίστου