You are here

Θέσεις μάχης για ΑΤΑ, εκτός ατζέντας ο κατώτατος

05/10/2022 06:41

Εργοδότες και συντεχνίες, ακονίζουν μαχαίρια και παίρνουν θέσεις μάχης ενόψει της συνεδρίασης του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος (ΕΣΣ), για να προασπίσουν τις πάγιες αρχές τους σε σχέση με το επίμαχο θέμα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ).

Ο υπουργός εργασίας, Κυριάκος Κούσιος, απέστειλε χθες προς όλες τις ηγεσίες των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ καθώς και στις αντίστοιχες των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, την ατζέντα του ΕΣΣ, που όπως έγραψε η StockWatch, θα συνέλθει στις 20 Οκτωβρίου.

Η ατζέντα περιλαμβάνει θέματα τα οποία πρόταξαν μεταξύ άλλων οι δύο κοινωνικοί εταίροι, εργοδότες και συντεχνίες, στο πλαίσιο ηλεκτρονικής επιστολής τους προς τον ΥΠΕΡΓ στην οποία κατέγραψαν θέματα τα οποία, κατά την άποψη τους, χρήζουν συζήτησης στο ΕΣΣ.

Ενώπιον του ΥΠΕΡΓ τέθηκαν πάρα πολλά εργασιακά ζητήματα, τα οποία αξιολογήθηκαν από το τεχνοκρατικό επιτελείο του ΥΠΕΡΓ και αποφασίστηκε στο παρόν στάδιο να τεθούν στο τραπέζι τα πιο σημαντικά, εξ αυτών, με βάση το κοσκίνισμα που έγινε.

Σύμφωνα με πληροφορίες της StockWatch, το πολυσυζητημένο θέμα του Εθνικού Κατώτατου Μισθού (ΕΚΜ) έμεινε εκτός ατζέντας του ΕΣΣ για να αποτελέσει αντικείμενο εκτενούς αξιολόγησης όταν θα τεθεί σε εφαρμογή ο θεσμός από την 1η Ιανουαρίου του 2023 και ξεκινήσει ο μηχανισμός παρακολούθησης που θα συσταθεί για να ελέγχει την εφαρμογή του ΕΚΜ και να αξιολογεί τα διάφορα ευρήματα.

Η ΑΤΑ θα βρίσκεται στην κορυφή των θεμάτων που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση του ΕΣΣ της 20ης Οκτωβρίου.

Οι θέσεις των δύο πλευρών είναι γνωστές και δεν πρόκειται να διαφοροποιηθούν στο πλαίσιο του ΕΣΣ.

Oι μεν εργοδοτικές οργανώσεις θα απαιτήσουν κατάργηση του ωφελήματος της ΑΤΑ καθώς, σε όλα τα αρμόδια όργανα της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ επικρατεί η θέση ότι ο θεσμός είναι αναχρονιστικός και ότι πλήττει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Ωστόσο, υπάρχει και μία ενδιάμεση θέση που προέρχεται από μεγάλη μερίδα εργοδοτών που λέει ότι η απόδοση των μισθών θα πρέπει να γίνεται στη βάση της ικανότητας και της παραγωγικότητας του κάθε υπαλλήλου και όχι οριζόντια.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις όχι μόνο απορρίπτουν εκ προοιμίου την αξίωση των εργοδοτών περί κατάργησης, αντίθετα, θα απαιτήσουν πλήρη επαναφορά της ΑΤΑ, ώστε να αποκαθίσταται η αγοραστική δύναμη των μισθών από τη διάβρωση του πληθωρισμού. 

Το συνδικαλιστικό κίνημα, θεωρεί ότι η πλήρης απόδοση της ΑΤΑ θα αυξήσει την κατανάλωση και θα στηρίξει την πραγματική οικονομία.

Θα καλέσει εργοδότες και κυβέρνηση να σεβαστούν τη συμφωνία που έγινε για την ΑΤΑ με επίκεντρο τη φιλοσοφία της, η οποία άπτεται της διασφάλισης της αγοραστικής δύναμης των μισθών. 

Σημειώνεται ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αποδέχθηκαν το 2017, μείωση της απόδοσης της ΑΤΑ κατά 50% και καταβολής της μία φορά το χρόνο για να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις οι οποίες ταλανίζονταν από τον ισχυρό απόηχο των επιπτώσεων που άφησε στο πέρασμα της η οικονομική και τραπεζική κρίση του 2013.

Ωστόσο, το πιο πιθανό σενάριο είναι σε κάποιο στάδιο να αφεθεί η συζήτηση της ΑΤΑ σε ξεχωριστό τραπέζι στο πλαίσιο της διαδικασίας που είχε ακολουθηθεί το 2017.

Τι περιλαμβάνει συνοπτικά η ατζέντα του ΕΣΣ

1. Την ΑΤΑ

2. Τον εκσυγχρονισμό της στρατηγικής για την απασχόληση ξένου εργατικού δυναμικού στην Κύπρο.

3. Την ψήφιση σε νόμο της συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων που να ρυθμίζει τις απεργίες στις ουσιώδεις υπηρεσίες.

4. Τη Ρύθμιση βασικών ελάχιστων δικαιωμάτων και διεύρυνση της κάλυψης των όρων απασχόλησης με συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

5. Τις βελτιώσεις άλλων εργατικών νομοθεσιών σε σχέση με τον περί τερματισμού απασχόλησης νόμο, τον περί του ταμείου αδειών και τον περί μεταβίβασης επιχειρήσεων. 

6. Το νομοσχέδιο για τη γονική άδεια.

7. Συγκάλυψη της σχέσης εργοδότη – εργοδοτούμενου και καταπολέμηση της αγοράς υπηρεσιών.

8. Καταπολέμηση της ψευδοαπασχόλησης και τη νομική ρύθμιση της σχέσης εργασίας μεταξύ εργοδότη και εργοδοτούμενου.

9. Τον εκσυγχρονισμό του συνταξιοδοτικού συστήματος.

10. Την προστασία των εργοδοτουμένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας εργοδότη (τροποποιήσεις νόμου).

11. Την επικύρωση της σύμβασης ΔΟΕ για την αξιοπρεπή εργασία των οικιακών εργαζομένων.

12. Τα ταμεία προνοίας και το ενδεχόμενο να διαγραφεί πρόνοια της νομοθεσίας, ώστε οι  εργοδότες να είναι υποχρεωμένοι να συνεισφέρουν σε ταμεία προνοίας για όλους τους εργαζόμενους σε χώρους εργασίας που ήδη λειτουργούν τέτοια ταμεία.

13. Τα πρότυπα επαγγελματικά προσόντα καθώς και συζήτηση τρόπων αξιοποίησής τους για σκοπούς επαγγελματικής κατοχύρωσης των εργαζομένων καθώς και τη διασύνδεσή τους με τις επαγγελματικές κατηγοριοποιήσεις στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

14. Την έναρξη συζήτησης για τα θέματα εργασίας στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας των εργαζομένων. 

15. Την καθυστέρηση στην εξέταση παροχών που καταβάλλονται από το ΥΠΕΡΓ.

Του Λεύκου Χρίστου