You are here

Αποφάσεις για σύνθεση ΕτΠ και ΕΟΚΕ, πλαστικά μιας χρήσης και λιπάσματα ενέκρινε το Συμβούλιο των Κ-Μ

21/05/2019 14:30

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα αποφάσεις για την προσαρμογή της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, τους νέους κανόνες για τα λιπάσματα και την στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση των πλαστικών μιας χρήσης.

Σε ό,τι αφορά τις δύο Επιτροπές, οι  αποφάσεις προσαρμόζουν τη σύνθεση των προαναφερόμενων συμβουλευτικών οργάνων της ΕΕ μετά την αποχώρηση του ΗΒ, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα να κενωθούν 24 έδρες σε κάθε επιτροπή.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, χορηγούνται στην Εσθονία, την Κύπρο και το Λουξεμβούργο από μία επιπρόσθετη έδρα σε αμφότερες τις επιτροπές, δεδομένου ότι έκαστο από τα εν λόγω κράτη μέλη απώλεσε μία έδρα μετά από τις τελευταίες αποφάσεις για τη σύνθεση των επιτροπών λόγω της προσχώρησης της Κροατίας. Οι υπόλοιπες έδρες που θα κενωθούν θα κρατηθούν ως απόθεμα για ενδεχόμενες μελλοντικές διευρύνσεις.

Το μέγεθος αμφότερων των επιτροπών θα μειωθεί συνολικά από 350 σε 329 μέλη μετά την αποχώρηση του ΗΒ.

Οι νέοι κανόνες θα ισχύσουν από την έναρξη της νέας πενταετούς θητείας εκάστης επιτροπής, η οποία θα αρχίσει στις 26 Ιανουαρίου 2020 για την Επιτροπή των Περιφερειών και στις 21 Σεπτεμβρίου 2020 για την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.
Ωστόσο, οι δύο αποφάσεις περιλαμβάνουν επίσης ειδική ρήτρα για την περίπτωση που το ΗΒ εξακολουθήσει να αποτελεί κράτος μέλος στις ημερομηνίες αυτές. Εάν συμβεί αυτό, η σύνθεση των προαναφερόμενων επιτροπών θα παραμείνει η ίδια με σήμερα έως ότου η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου αποκτήσει νομική ισχύ.

Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα κανονισμό που εναρμονίζει τις απαιτήσεις για τα λιπάσματα που παράγονται από φωσφορικά ορυκτά και από οργανικές ή δευτερογενείς πρώτες ύλες στην ΕΕ, ανοίγοντας νέες δυνατότητες για την παραγωγή και τη διάθεσή τους στο εμπόριο σε μεγάλη κλίμακα. Ο κανονισμός θέτει εναρμονισμένα όρια για ένα φάσμα επιμολυντών, όπως το κάδμιο, που περιέχονται στα ανόργανα λιπάσματα.

"Οι νέοι αυτοί κανόνες θα εξασφαλίσουν ότι μόνο τα λιπάσματα που πληρούν τις αυστηρές πανευρωπαϊκές απαιτήσεις και τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας θα μπορούν να πωλούνται ελεύθερα σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι επιμολυντές στα ενωσιακά φωσφορικά προϊόντα λίπανσης, όπως το κάδμιο, μπορούν δυνητικώς να αποτελέσουν κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, για την ασφάλεια και για το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, οι νέοι κανόνες περιορίζουν την περιεκτικότητα σε επιμολυντές. Επιπλέον, οι κανόνες αυτοί θα δώσουν ώθηση στην παραγωγή και χρήση φωσφορικών λιπασμάτων με χαμηλή περιεκτικότητα σε κάδμιο καθώς και οργανικών λιπασμάτων, ενώ παράλληλα θα προσφέρουν ευρύτερη γκάμα επιλογών στους γεωργούς που προσανατολίζονται προς μια γεωργία φιλικότερη για το περιβάλλον", δήλωσε ο Νικολάε Μπανταλιάου, Υπουργός Οικονομίας της Ρουμανίας.

Τέλος, το  Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε σήμερα τα φιλόδοξα μέτρα που πρότεινε η Επιτροπή για την καταπολέμηση των θαλάσσιων απορριμμάτων που οφείλονται στα 10 πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που συναντάει συχνότερα κάποιος στις ευρωπαϊκές παραλίες, καθώς και στα εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία και οξοδιασπώμενα πλαστικά.

Οι κανόνες σχετικά με τα πλαστικά μίας χρήσης και τα αλιευτικά εργαλεία προβλέπουν την εφαρμογή διαφορετικών μέτρων για διαφορετικά προϊόντα και τοποθετούν την ΕΕ στην πρώτη γραμμή του παγκόσμιου αγώνα κατά των θαλάσσιων απορριμμάτων. Όταν υπάρχουν εύκολα διαθέσιμα και οικονομικά προσιτά εναλλακτικά προϊόντα, τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, όπως μαχαιροπήρουνα, πιάτα και καλαμάκια, θα απαγορεύονται από την αγορά. Για τα άλλα προϊόντα, η έμφαση δίνεται στον περιορισμό της χρήσης τους μέσω της μείωσης της κατανάλωσης σε εθνικό επίπεδο, στις απαιτήσεις σχεδιασμού και επισήμανσης και στις υποχρεώσεις των παραγωγών όσον αφορά τη διαχείριση και τον καθαρισμό των αποβλήτων.

Οι νέοι κανόνες είναι αναλογικοί και σχεδιασμένοι για κάθε περίπτωση χωριστά, ώστε να επιτυγχάνονται τα βέλτιστα αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ότι διαφορετικά μέτρα θα εφαρμόζονται για διαφορετικά προϊόντα. Οι νέοι κανόνες θα επιφέρουν:

Απαγόρευση επιλεγμένων προϊόντων μίας χρήσης από πλαστικό, για τα οποία υπάρχουν εναλλακτικά προϊόντα στην αγορά: μπατονέτες, μαχαιροπήρουνα, πιάτα, καλαμάκια, αναδευτήρες, καλαμάκια στήριξης μπαλονιών από πλαστικό, περιέκτες τροφίμων και ποτών από διογκωμένο πολυστυρένιο και όλα τα προϊόντα από οξοδιασπώμενα πλαστικά.

Μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης δοχείων τροφίμων και κυπέλλων ποτών από πλαστικό και συγκεκριμένη σήμανση και επισήμανση ορισμένων προϊόντων.

Προγράμματα διευρυμένης ευθύνης των κατασκευαστών όσον αφορά το κόστος για την περισυλλογή των απορριμμάτων, τα οποία εφαρμόζονται σε προϊόντα όπως τα φίλτρα καπνού και τα αλιευτικά εργαλεία.

Στόχος ξεχωριστής περισυλλογής πλαστικών φιαλών της τάξης του 90 % έως το 2029 (77 % έως το 2025) και θέσπιση απαιτήσεων σχεδιασμού για τη σύνδεση των πωμάτων με τις φιάλες, καθώς και στόχος ενσωμάτωσης 25 % ανακυκλωμένου πλαστικού σε φιάλες PET από το 2025 και 30 % για όλες τις πλαστικές φιάλες από το 2030.

ΚΥΠΕ