You are here

Το Coreper εγκρίνει την αναβολή της οδηγίας περί νέων κανόνων ασφάλισης

14/02/2018 15:21

Το Συμβούλιο των Μονίμων Αντιπροσώπων (coreper) ενέκρινε σήμερα την αναβολή των κανόνων ασφάλισης και συγκεκριμένα την αναβολή της προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και της εφαρμογής των νέων κανόνων σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. Η οδηγία 2016/97 έχει ως στόχο να βελτιώσει την προστασία των καταναλωτών ασφαλιστικών προϊόντων. Επί του παρόντος αναμένεται να ισχύσει από τις 23 Φεβρουαρίου 2018, και τα κράτη μέλη οφείλουν έως τότε να μεταφέρουν την οδηγία στις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Ωστόσο, με βάση την πρόταση της Κομισιόν, συμφωνήθηκε να μεταφερθεί η προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο στην 1η Ιουλίου 2018, η δε ημερομηνία εφαρμογής στην 1η Οκτωβρίου 2018. Η καθυστέρηση θα επιτρέψει στον ασφαλιστικό κλάδο να προετοιμαστεί καλύτερα για την οδηγία και για τις αλλαγές που απαιτούνται ώστε να συμμορφωθεί με τους εκτελεστικούς κανόνες. Τα κράτη μέλη θα έχουν περισσότερο χρόνο για να μεταφέρουν τις διατάξεις της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία.

Το Συμβούλιο σημειώνει ότι η οδηγία που εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2015, επιδιώκει τα εξής:
-βελτίωση των κανόνων της αγοράς λιανικής ασφάλισης κατά τρόπο που θα διευκολύνει την ολοκλήρωση της αγοράς·
- δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων·
- ενίσχυση της προστασίας των ασφαλισμένων, ιδίως όσον αφορά τα προϊόντα ασφάλειας ζωής με επενδυτικό στοιχείο.

Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν αναμένεται να εκδώσουν την τροποποιητική οδηγία πριν από τον Μάρτιο του 2018, η αναβολή θα ισχύσει αναδρομικά από τις 23 Φεβρουαρίου. Στο Συμβούλιο θα χρειαστεί ειδική πλειοψηφία. (Νομική βάση: άρθρο 53 παράγραφος 1 και άρθρο 60 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης).