You are here

EBA: Κατευθυντήριες γραμμές ανοίγματα που συνδέονται με ψηλό κίνδυνο

18/01/2019 16:52

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) δημοσίευσε τις τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους τύπους ανοιγμάτων που συνδέονται με ψηλό κίνδυνο βάσει του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR).

Μέσω αυτών των κατευθυντήριων γραμμών, η EBA έχει ως στόχο όχι μόνο να επιτρέψει ψηλότερο βαθμό συγκρισιμότητας όσον αφορά τις τρέχουσες πρακτικές στον εντοπισμό ανοιγμάτων υψηλού κινδύνου αλλά και να διευκολύνει τη μετάβαση στις επικείμενες κανονιστικές αναθεωρήσεις, σημειώνοντας ότι η επικείμενη εφαρμογή των αναθεωρημένων προτύπων Βασιλείας θα ισχύουν μόνο από το 2022.

Οι κατευθυντήριες γραμμές αποτελούνται από δύο τμήματα. Η πρώτη αποσαφηνίζει τις έννοιες των επενδύσεων σε εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, για τις οποίες η EBA έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να παρέχει μόνο για τους σκοπούς αυτών των κατευθυντήριων γραμμών. Αυτό το βήμα προκλήθηκε από την έλλειψη καθοδήγησης που διέθετε το κοινό σχετικά με αυτές τις έννοιες και επειδή οι ορισμοί κρίνονται αναγκαίοι για την εξασφάλιση της εναρμόνισης σχετικά με τους τύπους των ανοιγμάτων που θεωρούνται ως επενδύσεις σε εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια.

Το δεύτερο τμήμα καθορίζει τους τύπους των ανοιγμάτων που απαριθμούνται στο άρθρο 128 παράγραφος 3 του CRR, τα οποία πρέπει να θεωρούνται ως ψηλού κινδύνου και παρέχουν στους ενδιαφερόμενους ένα σαφές σχέδιο αναγνώρισης που πρέπει να ακολουθεί κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης των ανοιγμάτων που σχετίζονται με υψηλό κίνδυνο.

Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα ενθαρρύνουν τα ιδρύματα να προσδιορίσουν και να καθορίσουν εκείνα τα ατομικά ανοίγματα που παρουσιάζουν ψηλό κίνδυνο ζημιάς ως στοιχεία ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου και, ως εκ τούτου, διαρθρωτικά διαφορετικά από τα κοινά χρηματοδοτικά ανοίγματα της ίδιας αρχικής κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων.