You are here

Έναρξη 2ης φάσης της διαβούλευσης για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στην ΕΕ

03/06/2020 14:17

Τη δεύτερη φάση της διαβούλευσης με τις ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις οργανώσεις εργοδοτών σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης δίκαιων ελάχιστων μισθών για όλους τους εργαζομένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκινά από σήμερα η Κομισιόν, μετά από  απόφαση του Κολεγίου των Επιτρόπων και εισήγηση του Αντιπροέδρου Ντομπρόβσκις και του Επιτρόπου Σμίντ.

Η πρώτη φάση της διαβούλευσης που διεξήχθη από τις 14 Ιανουαρίου έως τις 25 Φεβρουαρίου 2020, και σε αυτή μετείχαν 23 κοινωνικοί εταίροι σε ολόκληρη την ΕΕ.

Όπως ανακοινώθηκε, με βάση τις απαντήσεις που ελήφθησαν, η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι: "υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω δράση της ΕΕ", με στόχο "μείωση των ανισοτήτων των μισθών και της φτώχειας στην εργασία", στη βάση των εξαγγελειών της Προέδρου Φον Ντερ Λάιεν.

Η Κομισιόν ξεκαθαρίζει ότι "η διασφάλιση ότι όλοι οι εργαζόμενοι στην ΕΕ κερδίζουν αξιοπρεπή διαβίωση είναι ουσιαστικής σημασίας για την ανάκαμψη, καθώς και για την οικοδόμηση δίκαιων και ανθεκτικών οικονομιών, και οι ελάχιστοι μισθοί έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν".

Κατά την Κομισιόν οι ελάχιστοι μισθοί παρέχουν στους ευάλωτους εργαζομένους ένα οικονομικό απόθεμα σε περίπτωση δύσκολων περιόδων, δημιουργούν μεγαλύτερα κίνητρα για εργασία, βελτιώνοντας έτσι την παραγωγικότητα, μειώνουν τις μισθολογικές ανισότητες στην κοινωνία, αυξάνουν την εγχώρια ζήτηση και την ανθεκτικότητα της οικονομίας, βοηθούν στο κλείσιμο του χάσματος μεταξύ των φύλων και όταν ορίζονται σε επαρκή επίπεδα και λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές συνθήκες, υποστηρίζουν ευάλωτους εργαζομένους και συμβάλλουν στη διατήρηση τόσο της απασχόλησης όσο και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Η Κομισιόν δεν στοχεύει στον καθορισμό ενός ενιαίου ευρωπαϊκού κατώτατου μισθού, ούτε στην εναρμόνιση των συστημάτων καθορισμού κατώτατων μισθών. Κάθε πιθανό μέτρο θα εφαρμοζόταν διαφορετικά ανάλογα με τα συστήματα και τις παραδόσεις του κατώτατου μισθού του κράτους μέλους, με πλήρη σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων και της συμβατικής ελευθερίας των κοινωνικών εταίρων.

Το έγγραφο διαβούλευσης δεύτερου σταδίου ορίζει δύο πιθανές οδούς δράσης της ΕΕ για να εξασφαλιστεί ότι οι ελάχιστοι μισθοί καθορίζονται σε επαρκή επίπεδα και προστατεύουν όλους τους εργαζομένους: σύσταση του Συμβουλίου, ή νέα οδηγία.

Επίσης προβλέπεται ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις θα συνεχίσουν να λειτουργούν στον καθορισμό των μισθών. Τα εθνικά πλαίσια θα επιτρέπουν τον καθορισμό των νόμιμων ελάχιστων μισθών και την τακτική επικαιροποίησής τους σύμφωνα με σαφή και σταθερά κριτήρια. Οι κοινωνικοί εταίροι θα εμπλέκονται ουσιαστικά στη ρύθμιση του ελάχιστου μισθού για την υποστήριξη της ελάχιστης μισθολογικής επάρκειας. Τα εθνικά πλαίσια ελάχιστων μισθών θα τηρούνται αποτελεσματικά και υπάρχουν μηχανισμοί παρακολούθησης.

Οι κοινωνικοί εταίροι καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις κατά τη διαβούλευση έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2020. Αυτό περιλαμβάνει ποιο είδος μέσου θα ήταν το πιο κατάλληλο.

Το επόμενο βήμα αυτής της δεύτερης φάσης διαβούλευσης είναι είτε διαπραγματεύσεις μεταξύ κοινωνικών εταίρων με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας βάσει του άρθρου 155 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ) είτε την υποβολή πρότασης από την Κομισιόν.

Ο Valdis Dombrovskis, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για την Οικονομία δήλωσε ότι "καθώς εργαζόμαστε για την ανάκαμψη χωρίς αποκλεισμούς από την κρίση του κορωνοϊού, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι στην ΕΕ προστατεύονται από ένα δίκαιο ελάχιστο μισθό, επιτρέποντάς τους για να κερδίσουν μια αξιοπρεπή ζωή όπου κι αν εργάζονται". "Οι κοινωνικοί εταίροι διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαπραγμάτευση των μισθών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, και πρέπει να συμμετέχουν στον καθορισμό ελάχιστων μισθών τόσο σε χώρες που βασίζονται αποκλειστικά σε συλλογικά συμφωνηθέντα κατώτατα επίπεδα μισθών όσο και σε εκείνες με νόμιμο ελάχιστο μισθό".

Ο Nicolas Schmit, Επίτροπος για την Απασχόληση και τα Κοινωνικά Δικαιώματα, συμπλήρωσε ότι "ένας στους έξι εργαζόμενους κατατάσσεται ως χαμηλόμισθος στην ΕΕ και η πλειονότητα αυτών είναι γυναίκες. Αυτοί οι εργάτες κράτησαν τις κοινωνίες και τις οικονομίες μας ζωντανές όταν όλα τα άλλα έπρεπε να σταματήσουν. Αλλά παραδόξως, θα πληγούν περισσότερο από την κρίση. Η προσπάθεια για μια πρωτοβουλία για τους κατώτατους μισθούς στην ΕΕ είναι ουσιαστικό στοιχείο της στρατηγικής μας για την ανάκαμψη. Όλοι αξίζουν ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο".

Υπενθυμίζεται ότι στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της, η Πρόεδρος von der Leyen δεσμεύθηκε να παρουσιάσει ένα νομικό μέσο για να διασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι στην Ένωση προστατεύονται από έναν δίκαιο ελάχιστο μισθό, επιτρέποντας μια αξιοπρεπή διαβίωση όπου κι αν εργάζονται.

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης για μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις, η Κομισιόν ξεκίνησε την πρώτη φάση διαβούλευσης. Η Κομισιόν ξεκινά τη δεύτερη φάση διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, σύμφωνα με το άρθρο 154 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Δεν θα υπάρχει ένας ελάχιστος μισθός για όλους. Κάθε πιθανή πρόταση θα αντικατοπτρίζει τις εθνικές παραδόσεις, είτε συλλογικές συμβάσεις είτε νομικές διατάξεις. Ορισμένες χώρες διαθέτουν ήδη εξαιρετικά συστήματα. Η Κομισιόν επιθυμεί να διασφαλίσει ότι όλα τα συστήματα είναι επαρκή, έχουν επαρκή κάλυψη, περιλαμβάνουν διεξοδική διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και ότι διαθέτει έναν κατάλληλο μηχανισμό ενημέρωσης.

Αυτή η πρωτοβουλία θα υποστηρίξει την εφαρμογή της Αρχής 6 του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων σχετικά με τους μισθούς, η οποία αποτελεί κοινή ευθύνη των κρατών μελών, των κοινωνικών εταίρων και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Η Κομισιόν ξεκίνησε μια ευρεία συζήτηση σχετικά με ένα μελλοντικό σχέδιο δράσης για την πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων, το οποίο θα παρουσιαστεί στις αρχές του 2021. Η Κομισιόν καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να παρουσιάσουν τις απόψεις τους έως το Νοέμβριο του 2020.