You are here

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ζητά αποσαφήνιση των δικαιωμάτων των επιβατών στην ΕΕ

08/11/2018 14:44

Ενίσχυση της συνοχής, της σαφήνειας και της αποτελεσματικότητας των δικαιωμάτων των επιβατών της ΕΕ, περιλαμβανομένης της υποχρέωσης των μεταφορέων να διευκρινίζουν τους λόγους της διακοπής του ταξιδιού εντός 48 ωρών από το συμβάν και να πραγματοποιούν αυτόματες πληρωμές αποζημίωσης, ζητά το ελεγκτικό συνέδριο με σημερινή του έκθεση για τα δικαιώματα των επιβατών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το ΕΕΣ, "τα δικαιώματα των επιβατών της ΕΕ είναι πλήρη, δεν παύει όμως οι επιβάτες να χρειάζεται να αγωνίζονται για αυτά", κάτι που είναι σαφώς προβληματικό.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΕΣ, "το σύστημα της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών έχει αναπτυχθεί ικανοποιητικά, ωστόσο οι επιβάτες πρέπει να τα διεκδικούν σθεναρά προκειμένου να ωφεληθούν από αυτά", ενώ "οι επιβάτες δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους ούτε λαμβάνουν πρακτικές πληροφορίες για τον τρόπο άσκησης αυτών".

Σημειώνεται ότι οι ελεγκτές- συντάκτες της έκθεσης πραγματοποίησαν επισκέψεις στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία και τη Φινλανδία, και διενήργησαν δύο έρευνες απευθυνόμενες στους επιβάτες. Διαπίστωσαν ότι το εύρος των κανονισμών καθιστά το πλαίσιο της ΕΕ μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, πολλοί επιβάτες δεν γνωρίζουν επαρκώς τα δικαιώματά τους και, συχνά, δεν μπορούν να κάνουν χρήση των δικαιωμάτων τους λόγω προβλημάτων επιβολής. Πέραν αυτού, μολονότι τα βασικά δικαιώματα αποσκοπούν στην προστασία όλων των επιβατών, η έκταση της προστασίας εξαρτάται από τον τρόπο μεταφοράς που χρησιμοποιείται.

«Η προσήλωση της ΕΕ στα δικαιώματα των επιβατών είναι αδιαμφισβήτητη», δήλωσε ο George Pufan, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για τον έλεγχο. «Για να εξυπηρετούνται όμως με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των επιβατών, πρέπει το σύστημα να γίνει συνεκτικότερο, φιλικότερο προς τον χρήστη και αποτελεσματικότερο».

Πολλές διατάξεις των κανονισμών μπορούν να ερμηνευθούν με διαφορετικό τρόπο και το προβλεπόμενο ποσό αποζημίωσης δεν διατηρεί την αγοραστική αξία του, εφόσον δεν υπάρχουν διατάξεις για την προσαρμογή του στον πληθωρισμό. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, οι περιορισμοί στη δικαιοδοσία των εθνικών φορέων επιβολής και διάφορες εξαιρέσεις μειώνουν σημαντικά την κάλυψη των δικαιωμάτων των επιβατών.

Το ΕΕΣ αναφέρει ότι "το  επίπεδο πληροφόρησης μεταξύ των επιβατών παραμένει σχετικά χαμηλό, ενώ οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης θα μπορούσαν να είχαν παράσχει περισσότερες πρακτικές οδηγίες για το πώς να ενεργούν οι επιβάτες σε περίπτωση διακοπής του ταξιδιού τους".

"Το ισχύον σύστημα αποζημίωσης συνεπάγεται σημαντικό φόρτο τόσο για τους μεταφορείς όσο και για τους επιβάτες, και οι διαδικασίες δεν είναι διαφανείς", ενώ "υπάρχει το ενδεχόμενο διαφορετικής αντιμετώπισης συνεπιβατών και, ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς και το κράτος μέλος, διαφέρει και η προσέγγιση όσον αφορά την επιβολή των δικαιωμάτων", καταγράφουν οι ελεγκτές.

Σύμφωνα με την έκθεση το ΕΕΣ, η Karol, μία επιβάτης που συμμετείχε στην έρευνα των ελεγκτών, διηγείται την εμπειρία της: «Όλες οι πτήσεις από το Γκντανσκ είχαν καθυστέρηση λόγω κακοκαιρίας. Όταν αποκαταστάθηκε η εναέρια κυκλοφορία, το αεροπλάνο που θα εξυπηρετούσε το δρομολόγιό μου χρησιμοποιήθηκε τελικά σε άλλη πτήση. Υπέβαλα καταγγελία, όπως και άλλοι επιβάτες από την πτήση μου. Κάποιοι από εμάς δεν λάβαμε αποζημίωση ενώ άλλοι έλαβαν, παρόλο που οι συνθήκες της καθυστέρησης ήταν οι ίδιες για όλους».

Σε ένα άλλο παράδειγμα που παρατίθεται, "η Greta έλαβε επίσης μέρος στην έρευνα: «Έχασα στην Πράγα ανταπόκριση με τρένο για τη διαδρομή από το Ντίσελντορφ μέχρι την Κρακοβία." Το ενιαίο εισιτήριο πωλούνταν από τον Γερμανό μεταφορέα, όμως μέρος του ταξιδιού πραγματοποιούνταν από Τσέχο μεταφορέα. Λόγω της καθυστέρησης, το νωρίτερο που μπορούσε να συνεχιστεί το ταξίδι ήταν η επόμενη ημέρα. Και οι δύο σιδηροδρομικές εταιρείες αρνήθηκαν να μου καταβάλουν έξοδα διαμονής σε ξενοδοχείο και αναγκάστηκα να κλείσω ξενοδοχείο στην Πράγα με δικά μου έξοδα. Καμία από τις δύο εταιρείες δεν θεώρησε ότι φέρει την ευθύνη επιστροφής αυτής της δαπάνης ή για την καταβολή αποζημίωσης λόγω της καθυστέρησης».

ΚΥΠΕ