You are here

Η Κομισιόν ανακοίνωσε €800 εκ. για την Αφρική

11/07/2018 15:26

Στο πλαίσιο του εξωτερικού επενδυτικού σχεδίου (EIP), η ΕΕ έδωσε σήμερα το πράσινο φως σε μια δέσμη προγραμμάτων χρηματοοικονομικής εγγύησης αξίας περίπου €800 εκατομμυρίων στις 10 Ιουλίου.

Αυτό θα συμβάλει με τη μόχλευση ποσών της τάξης των €8-9 δισ. σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην Αφρική και τις γειτονικές χώρες, κάτι που αναμένεται να οδηγήσει σε επενδύσεις ύψους €44 δισεκατομμυρίων μέσω κοινοτικής συνεισφοράς ύψους €4,1 δισεκατομμυρίων.

Το EIP στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της αειφόρου ανάπτυξης και με τον τρόπο αυτό να αντιμετωπίσει ορισμένες από τις βασικές αιτίες της παράνομης μετανάστευσης. Η απόφαση ελήφθη από το Στρατηγικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Το Συμβούλιο αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ως παρατηρητή), την Κομισιόν (η οποία προεδρεύει της συνεδρίασης), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι χώρες εταίροι και οι περιφερειακοί φορείς μπορούν επίσης να συμμετάσχουν ως παρατηρητές.

Ένα από τα νέα προγράμματα, παραδείγματος χάριν, θα ωφελήσει τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες δανεισμού, όπως οι εσωτερικά εκτοπισμένοι, οι πρόσφυγες ή οι επιστρέφοντες. Ένα άλλο πρόγραμμα θα επιτρέψει σε περισσότερες από 25.000 μικρές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε κινητούς λογαριασμούς και μακροπρόθεσμες πιστώσεις, προκειμένου να υποστηρίξουν την οικονομική ένταξη που κατευθύνεται από τις διασπορές, τις οικογένειες των μεταναστών και τους επαναπατριζόμενους.

Το EIP είναι επίσης ανοικτό για τις συνεισφορές άλλων χορηγών, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, τρίτων χωρών καθώς και ιδιωτικών φιλανθρωπικών παραγόντων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ χαιρέτισε επίσης την πρώτη σημαντική συνεισφορά του Ιδρύματος Bill & Melinda Gates, ύψους περίπου €53 εκατομμυρίων ευρώ (62 εκατομμύρια δολάρια), με στόχο να προσελκύσει περαιτέρω επενδύσεις για την παροχή κινήτρων για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας σε λιγότερο αναπτυγμένα και εύθραυστα περιβάλλοντα.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος Moγκερίνι δήλωσε σχετικά ότι το εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο της ΕΕ έχει ήδη αρχίσει να αποφέρει πραγματικά οφέλη στους ανθρώπους στις χώρες εταίρους. «Αυτά τα προγράμματα εγγύησης για βιώσιμες επενδύσεις δίνουν τώρα πρόσβαση σε προσιτά δάνεια σε ανθρώπους που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τη χώρα τους και εκείνους που έχουν επιστρέψει πρόσφατα στο σπίτι τους για να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους: να ξεκινήσουν τις μικρές επιχειρήσεις ή να έχουν πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες», είπε.

Από την πλευρά του ο Nέβεν Μίμιτσα, Επίτροπος αρμόδιος για τη Διεθνή Συνεργασία και Ανάπτυξη, πρόσθεσε ότι βρισκόμαστε στην σωστή κατεύθυνση για την επίτευξη της δέσμευσής μας στο πλαίσιο του Σχεδίου Εξωτερικών Επενδύσεων: «Από την έναρξή του τον περασμένο Σεπτέμβριο, κινητοποιήσαμε εγγυήσεις ύψους €800 εκατομμυρίων και €1,6 δισεκατομμύρια ανάμειξη. συνολικά μεταφράζονται σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις ύψους άνω των €22 δισεκατομμυρίων, γεγονός που θα υποστηρίξει τις απαραίτητες επενδύσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και αξιοπρεπή δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως στην Αφρική».

Ο Επίτροπος αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τις διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση Γιοχάνες Χαν συμπλήρωσε ότι «θέλουμε οι νέες εγγυήσεις της ΕΕ που έχουμε ανακοινώσει χθες να μεταφραστούν σε συγκεκριμένα, καινοτόμα και βιώσιμα έργα επί τόπου, κάνοντας μια πραγματική αλλαγή για τον λαό». «Η περισσότερη ευημερία στην άμεση γειτονιά της ΕΕ δεν είναι μόνο καλή για τις ευρωπαϊκές οικονομίες και επιχειρήσεις μας. Είναι μια μακροπρόθεσμη επένδυση στη σταθερότητα και την ασφάλεια των εταίρων μας στη γειτονιά και στην Ευρώπη», κατέληξε.

Ο οικονομικός πυλώνας του εξωτερικού επενδυτικού σχεδίου αποτελείται από δύο μέρη:

- €1,5 δισ. έως το 2020, από τα οποία η ΕΕ χορήγησε €800 εκατ., κάτι που θα οδηγήσει σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις ύψους €8-9 δισεκατομμυρίων. Οι εγγυήσεις θα καλύπτουν πράξεις σε διάφορους τομείς: χρηματοδότηση για μικρές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ασχολούνται με τη γεωργία. βιώσιμες πόλεις, βιώσιμη ενέργεια, την πρόσβαση στο διαδίκτυο και στις ψηφιακές υπηρεσίες.

- €2,6 δισ. έως το 2020 και από αυτά η ΕΕ έχει διαθέσει συνολικά €1,6 δισ. για παρεμβάσεις που συνδυάζουν επιχορηγήσεις της ΕΕ με δάνεια , κάτι που θα συμβάλει στην τελική αύξηση των επενδύσεων κατά €14,6 δισ. Τα προγράμματα αυτά θα καλύπτουν τομείς όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, το περιβάλλον, η γεωργία, οι τομείς αστικής ανάπτυξης και θα βελτιώσουν επίσης την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των τοπικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.