You are here

Το Κράτος Δικαίου και τον πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ εξέτασε το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων

19/07/2019 06:44

Οι εξελίξεις σχετικά με την κατάσταση του Κράτους Δικαίου σε ορισμένα Κράτη Μέλη και η επιβολή του, αλλά και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ήταν τα βασικά θέματα που εξέτασαν οι Υπουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, το τελευταίο πριν την ανάπαυλα των θεσμών για τον Αύγουστο, που ολοκληρώθηκε χθες στις Βρυξέλλες.

Αναλυτικά, η προεδρία ενημέρωσε τους υπουργούς για τα σχέδιά της για την ενίσχυση του σεβασμού του κράτους δικαίου στην ΕΕ και ανακοίνωσε ότι θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των μηχανισμών της ΕΕ για το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διαλόγου του Συμβουλίου για το κράτος δικαίου και στην ενίσχυση των συνεργειών.

Η Κομισιόν παράλληλα παρουσίασε τη δική της ανακοίνωσή της για την ενίσχυση του κράτους δικαίου στην ΕΕ, που εγκρίθηκε χθες και προβλέπει ετήσιο κύκλο αξιολόγησης, με εκθέσεις στα πρότυπα του ευρωπαϊκού εξαμήνου, ή των εκθέσεων με τις οικονομικές συστάσεις. Οι υπουργοί αναμένεται να επιστρέψουν στο θέμα αυτό κατά τη συνεδρίασή τους τον Σεπτέμβριο.

Ακολούθως το Συμβούλιο πραγματοποίησε επίσης απολογισμό της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά το κράτος δικαίου στην Πολωνία υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων, ιδίως την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με το νόμο του ανώτατου δικαστηρίου της Πολωνίας.

Επιπλέον η  προεδρία ενημέρωσε τους υπουργούς σχετικά με τα σχέδιά της σχετικά με τις εργασίες για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για το 2021-2027.

Στα συμπεράσματά του του Ιουνίου του 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τη φινλανδική Προεδρία να συνεχίσει τις εργασίες για το ΠΔΠ και να αναπτύξει το Πλαίσιο Διαπραγμάτευσης. Στη βάση αυτή, οι ηγέτες της ΕΕ θα προβούν σε ανταλλαγή απόψεων τον Οκτώβριο, με στόχο τη σύναψη συμφωνίας πριν από το τέλος του έτους.

Για να προετοιμαστεί για τις ανταλλαγές μεταξύ των ηγετών, η Προεδρία θα συνεχίσει τις θεματικές συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο. Επιπλέον, η Προεδρία έχει ετοιμάσει ένα ερωτηματολόγιο για τις αντιπροσωπείες που θα απαντήσουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Επιπλέον, διμερείς συνεδριάσεις σε υπουργικό επίπεδο θα πραγματοποιηθούν πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων του Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, η Προεδρία θα επιδιώξει να επιτύχει τη μέγιστη δυνατή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τις τομεακές προτάσεις που σχετίζονται με το ΠΔΠ.

Ακόμη οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής ατζέντας 2019-2024 σε δημόσια συνεδρίαση. Η στρατηγική ατζέντα, η οποία συμφωνήθηκε από τους ηγέτες της ΕΕ τον Ιούνιο, έχει ως στόχο να καθοδηγήσει το έργο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ κατά τα επόμενα πέντε χρόνια. Επικεντρώνεται σε τέσσερις κύριες προτεραιότητες:

- προστασία των πολιτών και των ελευθεριών
- την ανάπτυξη μιας ισχυρής και βιώσιμης οικονομικής βάσης
- την οικοδόμηση μιας κλιματικά ουδέτερης, πράσινης, δίκαιης και κοινωνικής Ευρώπης
- την προώθηση των ευρωπαϊκών συμφερόντων και αξιών σε παγκόσμια κλίμακα

Η Φινλανδία είναι η πρώτη προεδρία για την ενσωμάτωση των νέων προτεραιοτήτων της στρατηγικής ατζέντας για το 2019-2024 στο έργο του Συμβουλίου. Οι Υπουργοί συζήτησαν πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό καλύτερα, λαμβάνοντας υπόψη τις πολυδιάστατες προκλήσεις και ευκαιρίες που θα ακολουθήσουν. Εξέτασαν επίσης τις μεθόδους εργασίας του Συμβουλίου και τις εγκάρσιες αρχές του στρατηγικού θεματολογίου, όπως η διαφάνεια.

Η συζήτηση βασίστηκε σε έγγραφο στο οποίο η προεδρία παρείχε μια προσωρινή ένδειξη ως προς το πότε και σε ποια σύνθεση του Συμβουλίου θα εξεταστούν τα κύρια θέματα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι υπουργοί τόνισαν τη σημασία της επίτευξης απτών αποτελεσμάτων. Η ΕΕ πρέπει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών. Επιπλέον, η σαφής και ενεργός επικοινωνία θεωρήθηκε κρίσιμη.

Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων αναμένεται να επανέλθει στην υλοποίηση του στρατηγικού θεματολογίου κατά τις συνεδριάσεις του τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συζητήσει επίσης τη συνέχεια που δόθηκε στο στρατηγικό θεματολόγιο κατά τη σύνοδό του τον Οκτώβριο του 2019.

Τέλος παρουσιάστηκαν οι προτεραιότητες της φινλανδικής προεδρίας για τους επόμενους έξι μήνες.

Οι συνολικές προτεραιότητες της φινλανδικής προεδρίας είναι:

- η ενίσχυση των κοινών αξιών και του κράτους δικαίου,
- το να γίνει η ΕΕ πιο ανταγωνιστική και κοινωνικά περιεκτική,
- η ενίσχυση της θέσης της ΕΕ ως ηγέτιδας στην παγκόσμια δράση στον τομέα του κλίματος
- και η προστασία της ασφάλειας των πολιτών συνολικά.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019, οι υπουργοί στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων θα επικεντρωθούν ειδικότερα στα ακόλουθα θέματα:

- το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο
- το Κράτος Δικαίου,
- την ανάπτυξη και
- τις υβριδικές απειλές

ΚΥΠΕ