You are here

Νέα παρέμβαση μαμούθ της ΕΚΤ στα ομόλογα

19/03/2020 07:16

Μπαράζ μέτρων για στήριξη της οικονομίας ανακοίνωσε η ΕΚΤ μετά από έκταση σύσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης. Η κεντρική τράπεζα εντάσσει και τα ελληνικά ομόλογα σε ένα πρόγραμμα μαμούθ αγοράς τίτλων μετά τα χτυπήματα που δέχτηκε χθες η ευρωπαϊκή αγορά κρατικών ομολόγων.

«Οι εξαιρετικές περιστάσεις απαιτούν εξαιρετική δράση», τόνισε η Λαγκάρντ μέσω Twitter. «Δεν υπάρχουν όρια όσον αφορά τη δέσμευσή μας στο ευρώ. Είμαστε αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουμε το πλήρες δυναμικό των εργαλείων που διαθέτουμε, εντός των ορίων της εντολής μας».

Αναλυτικά:

To Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα ακόλουθα:

1) Θα ξεκινήσει νέο προσωρινό πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού με χρεόγραφα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για την αντιμετώπιση των σοβαρών κινδύνων που θέτουν για τον μηχανισμό μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής και το outlook της ευρωζώνης το ξέσπασμα και η κλιμακούμενη εξάπλωση του κορωνοϊού, COVID-19.

Αυτό το νέο πρόγραμμα αγοράς (Pandemic Emergency Purchase Programme) θα έχει συνολικό μέγεθος 750 δισ. ευρώ. Οι αγορές θα πραγματοποιούνται μέχρι το τέλος του 2020 και θα περιλαμβάνουν όλες τις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού που είναι επιλέξιμες υπό το υφιστάμενο πρόγραμμα αγοράς (ΑΑP).

Για τις αγορές χρεογράφων του δημόσιου τομέα, το κεφαλαιακό κλειδί των κεντρικών τραπεζών θα συνεχίσει να είναι το όριο αναφοράς για την κατανομή των πόρων μεταξύ των δικαιοδοσιών. Την ίδια στιγμή, οι αγορές υπό το νέο PEPP θα διενεργούνται με ευέλικτο τρόπο. Αυτό θα επιτρέπει διακυμάνσεις στη διανομή των αγορών σε βάθος χρόνου, μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών στοιχείων ενεργητικού και μεταξύ των δικαιοδοσιών.

Για τις αγορές υπό το PEPP θα υπάρξει εξαίρεση (waiver) όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τα χρεόγραφα που εκδίδει η ελληνική κυβέρνηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα τερματίσει τις καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού υπό το PEPP μόλις κρίνει ότι η φάση της κρίσης του κορωνοϊού έχει παρέλθει, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι πριν το τέλος του καλοκαιριού.

2) Να επεκτείνει το εύρος των επιλέξιμων ενεργητικών υπό το πρόγραμμα αγοράς εταιρικών τίτλων (CSPP) σε μη χρηματοοικονομικό εμπορικό «commercial paper» (σ.σ. βραχυπρόθεσμοι τίτλοι που εκδίδονται από εταιρείες) καθιστώντας όλα τα «commercial paper» επαρκούς πιστωτικής ποιότητας επιλέξιμα για αγορά υπό το CSPP.

3) Να χαλαρώσει τα στάνταρτ στις εγγυήσεις (collateral) προσαρμόζοντας τις παραμέτρους του βασικού κινδύνου του πλαισίου για τις εγγυήσεις. Ειδικότερα, επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του Additional Credit Claims (ACC) προκειμένου να περιλάβει αιτήματα που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση του εταιρικού τομέα. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι οι αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν πλήρη χρήση των λειτουργιών επαναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ είναι δεσμευμένο να παίξει το ρόλο του στην στήριξη όλων των πολιτών της ευρωζώνης σε αυτές τις ιδιαίτερα απαιτητικές στιγμές. Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΚΤ θα εξασφαλίσει ότι όλοι οι κλάδοι της οικονομίας μπορούν να επωφεληθούν από τις υποστηρικτικές συνθήκες χρηματοδότησης που τους επιτρέπουν να απορροφήσουν το σοκ. Αυτό αφορά εξίσου οικογένειες, εταιρείες, τράπεζες και κυβερνήσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα κάνει όλα όσα είναι απαραίτητα εντός της εντολής του. Είναι πλήρως έτοιμο να αυξήσει το μέγεθος των προγραμμάτων αγοράς ενεργητικού και να προσαρμόσει την σύνθεση τους όσο είναι απαραίτητο και για όσο χρειαστεί. Θα εξετάσει όλες τις επιλογές και όλα τα ενδεχόμενα για να στηρίξει την οικονομία κατά τη διάρκεια αυτού του σοκ.

Στο βαθμό που κάποια από τα όρια που έθεσε η ίδια η ΕΚΤ μπορεί να εμποδίσουν την δράση που απαιτείται για να εκπληρωθεί η εντολή, το Δ.Σ. θα εξετάσει την αναθεώρησή τους στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να κάνει τη δράση ανάλογη στους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε.

Η ΕΚΤ δεν θα ανεχτεί κανένα κίνδυνο στην ομαλή μετάδοση της νομισματικής της πολιτικής σε όλη τη δικαιοδοσία της στην ευρωζώνη.

Πηγή: Euro2day