You are here

Ο επόμενος πολυετής προϋπολογισμός της ΕΕ και θεσμικά θέματα στο επίκεντρο της άτυπης Συνόδου των 27

23/02/2018 11:55

Ξεκινάει στις 11:00 τοπική ώρα Βρυξελλών η προσέλευση των 27 ηγετών της ΕΕ στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, για την άτυπη Σύνοδο με αντικείμενο τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ και τις θεσμικές αλλαγές ενόψει των ευρωεκλογών του 2019.

Η συνάντηση έχει ενταχθεί στην λεγόμενη "ατζέντα των ηγετών" και τα ζητήματα που συζητούνται θα τεθούν σε ισχύ μόνο μετά το Brexit.

Η συνάντηση θα διεξαχθεί σε μορφή ΕΕ27 (χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο) και θα ξεκινήσει στις 12.00 με ανταλλαγή απόψεων με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αντόνιο Ταγιάνι. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα ξεκινήσουν με τα θεσμικά οργανωτικά ζητήματα της ΕΕ ενόψει του επόμενου θεσμικού κύκλου, αρχής γενομένης από τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2019.

Το επίκεντρο θα είναι οι διορισμοί υψηλού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων «Spitzenkandidaten », και τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τις εκλογές του 2019.

Οι ηγέτες θα συζητήσουν επίσης το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) μετά το 2020, δηλαδή τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ. Ειδικότερα, αναμένεται να αντιμετωπίσουν το συνολικό επίπεδο δαπανών στο επόμενο ΠΔΠ, ποιες θα πρέπει να είναι οι πολιτικές προτεραιότητες και ποιο χρονικό πλαίσιο θα μπορούσε να προβλεφθεί για τις διαπραγματεύσεις.
Καθώς η συνάντηση είναι ανεπίσημη και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ημερήσιας Ηγεσίας, δεν θα υπάρχουν γραπτά συμπεράσματα. Μια τελική δημοσιογραφική διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί από τους προέδρους Τουσκ και Γιούνκερ γύρω στις 18:00 τοπική ώρα Βρυξελλών.

Σε σχέση με τον προϋπολογισμό, η Κομισιόν έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα υποβάλει την πρότασή της για το επόμενο ΠΔΠ στις αρχές Μαΐου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ ήταν ανέκαθεν θέμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο σκοπός της συζήτησης των ηγετών στις 23 Φεβρουαρίου θα είναι να προετοιμαστεί το έδαφος για τη διαδικασία.
 
Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αναμένεται να προβούν σε πολιτική συζήτηση βάσει τριών ερωτήσεων:

1) ποιο μέγεθος θα έχει ο προϋπολογισμός;
2) ποιες θα είναι οι προτεραιότητες του προϋπολογισμού;
3) και ποιο χρονικό πλαίσιο θα μπορούσε να προβλεφθεί για τις διαπραγματεύσεις του ΠΔΠ;

Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο καθορίζει τα όρια για τους ετήσιους προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθορίζει πόσα συνολικά και πόσα ανά τομέα δραστηριοτήτων μπορεί να χρησιμοποιεί η ΕΕ κάθε χρόνο όταν εισάγει νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις για περίοδο όχι μικρότερη των 5 ετών. Τα πρόσφατα ΠΔΠ κάλυπταν συνήθως 7 έτη. Το Συμβούλιο εγκρίνει τον κανονισμό για το ΠΔΠ με ομόφωνη ψηφοφορία και αφού λάβει τη συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη βάση της διαδικασίας το Κοινοβούλιο μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει τη θέση του Συμβουλίου, αλλά δεν μπορεί να προβεί σε τροποποιήσεις.

Σε σχέση με τη μελλοντική σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των διορισμών υψηλού επιπέδου, στις 7 Φεβρουαρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την πρότασή του για την αναθεώρηση της απόφασης της 28ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 
Προκειμένου τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν εγκαίρως τα απαραίτητα εθνικά μέτρα για τη διεξαγωγή των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2019, πρέπει να ληφθεί ομόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μέχρι τον Ιούνιο του 2018. Οι 27 ενδέχεται να υποστηρίξουν την πρόταση που υπέβαλε το ΕΚ σχετικά με τη μελλοντική σύνθεσή του μετά τον Brexit και την ετοιμότητά τους να συνεχίσουν τον προβληματισμό σχετικά με την ιδέα της "ευρωπαϊκής εκλογικής περιφέρειας" και των "διακρατικών καταλόγων" ενόψει των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του 2024.

Τον Ιούνιο του 2014, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε ότι "μόλις ολοκληρωθεί η θητεία της νέας (τότε) Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εξετάσει τη διαδικασία για τον διορισμό του Προέδρου της Κομισιόν για το μέλλον, τηρώντας τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες". Επιπλέον, τον Απρίλιο του 2017, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε "να επιστρέψει, αργότερα φέτος, στη διαδικασία, τα κριτήρια και τις ισορροπίες που απαιτούνται όσον αφορά τους διορισμούς υψηλού επιπέδου για τον επόμενο θεσμικό κύκλο". 

Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση Άρθ. 17.7 καθορίζει τη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας στον Πρόεδρο της Κομισιόν, ενώ η δήλωση αριθ. 6 σχετικά με το άρθρο 15 παράγραφοι 5 και 6, το άρθρο 17 παράγραφοι 6 και 7 και το άρθρο 18 της Συνθήκης δηλώνουν ότι κατά την επιλογή αξιωματούχων υψηλού επιπέδου της ΕΕ "πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη η ανάγκη σεβασμού της γεωγραφικής και δημογραφικής πολυμορφίας της Ένωσης και των κρατών μελών της". Επιπλέον, το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης απαιτεί την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την υποχρέωση εξάλειψης των ανισοτήτων. Σε αυτή τη βάση και λαμβάνοντας υπόψη τη διαδικασία  "Spitzenkandidaten - επικεφαλής υποψήφιοι", με την οποία τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα καλούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταθέσουν υποψήφιους για τη θέση του Προέδρου της Κομισιόν, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα συζητήσουν πώς να προχωρήσουν με τους διορισμούς υψηλού επιπέδου της ΕΕ στον επόμενο θεσμικό κύκλο.

ΚΥΠΕ