You are here

Οι 27 υιοθέτησαν συμπεράσματα για πανδημία-μεταναστευτικό

25/06/2021 06:40

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την καλή πρόοδο στον εμβολιασμό και τη συνολική βελτίωση της επιδημιολογικής κατάστασης, τονίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη συνέχισης των προσπαθειών εμβολιασμού και επαγρύπνησης και συντονισμού όσον αφορά τις εξελίξεις, ιδίως την εμφάνιση και τη διάδοση παραλλαγών, σύμφωνα με το κείμενο των συμπερασμάτων που υιοθέτησαν οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με το κείμενο των συμπερασμάτων οι 27 τονίζουν ότι «οι συμφωνίες που έχουν συναφθεί για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ και για την αναθεώρηση των δύο συστάσεων του Συμβουλίου για τα ταξίδια εντός της ΕΕ και για τα μη απαραίτητα ταξίδια προς την ΕΕ θα διευκολύνουν την ασφαλή διασυνοριακή μεταφορά».

«Τα κράτη μέλη θα τα εφαρμόσουν με τρόπο που θα διασφαλίζει την πλήρη επιστροφή στην ελεύθερη κυκλοφορία μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της δημόσιας υγείας», σημειώνουν.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ για διεθνή αλληλεγγύη ως απάντηση στην πανδημία».

«Η συνεχιζόμενη εργασία για την ενίσχυση της παγκόσμιας παραγωγής εμβολίων και της καθολικής πρόσβασης σε αυτά, ιδίως μέσω του COVAX, πρέπει να προχωρήσει γρήγορα. Όλες οι χώρες παραγωγής και οι κατασκευαστές θα πρέπει να συμβάλλουν ενεργά στις προσπάθειες αύξησης της προσφοράς εμβολίων, πρώτων υλών, θεραπειών και θεραπευτικών προϊόντων COVID-19 σε παγκόσμιο επίπεδο και να συντονίζουν τη δράση σε περίπτωση συμφόρησης στον εφοδιασμό και τη διανομή», τόνιζουν οι 27.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει «την απόφαση που υιοθέτησε η 74η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας για τη σύσταση ειδικής συνόδου της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας τον Νοέμβριο του 2021 σχετικά με Σύμβαση-Πλαίσιο για την Ετοιμότητα και Αντιμετώπιση της Πανδημίας».

«Η ΕΕ θα συνεχίσει να εργάζεται για μια διεθνή συνθήκη για τις πανδημίες», τονίζουν.

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναφέρει ότι «συζήτησε τα αρχικά διδάγματα που μπορούν να αντληθούν από την πανδημία βάσει της έκθεσης της Επιτροπής» και καλεί την προσεχή Προεδρία «να προωθήσει τις εργασίες στο Συμβούλιο για να ενισχύσει τη συλλογική ετοιμότητα, την ικανότητα ανταπόκρισης και την ανθεκτικότητά μας σε μελλοντικές κρίσεις και να προστατεύσουμε τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς».

Σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο "συζήτησε την κατάσταση της μετανάστευσης στις διάφορες διαδρομές».

«Ενώ τα μέτρα που ελήφθησαν από την ΕΕ και τα κράτη μέλη έχουν μειώσει τις συνολικές παράτυπες ροές τα τελευταία χρόνια, οι εξελίξεις σε ορισμένα δρομολόγια προκαλούν σοβαρές ανησυχίες και απαιτούν συνεχή επαγρύπνηση και επείγουσα δράση", αναγνωρίζουν οι  27.

«Προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια ζωών και να μειωθεί η πίεση στα ευρωπαϊκά σύνορα, θα ενισχυθούν αμοιβαία επωφελείς εταιρικές σχέσεις και συνεργασία με χώρες προέλευσης και διέλευσης, ως αναπόσπαστο μέρος της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης», αναφέρεται.

Η προσέγγιση, προστίθεται, «θα είναι ρεαλιστική, ευέλικτη και εξατομικευμένη, με συντονισμένη χρήση, του Team Europe, όλων των διαθέσιμων μέσων και κινήτρων της ΕΕ και των κρατών μελών, και θα πραγματοποιηθεί σε στενή συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και τον ΔΟΜ. Θα πρέπει να αντιμετωπίζει όλες τις διαδρομές και να βασίζεται σε μια προσέγγιση ολόκληρης της διαδρομής, να αντιμετωπίζει τις βασικές αιτίες, να υποστηρίζει τους πρόσφυγες και τους εκτοπισμένους στην περιοχή, να αναπτύσσει ικανότητα διαχείρισης της μετανάστευσης, να εξαλείφει το λαθρεμπόριο και το εμπόριο, να ενισχύει τον έλεγχο των συνόρων, να συνεργάζεται στην αναζήτηση και διάσωση , αντιμετώπιση της νόμιμης μετανάστευσης με σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων, καθώς και διασφάλιση της επιστροφής και της επανεισδοχής».

Για το σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο:

- καλεί την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, να ενισχύσουν αμέσως συγκεκριμένες δράσεις με και απτή υποστήριξη για τις χώρες προέλευσης και διέλευσης προτεραιότητας ·

- καλεί την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, να υποβάλουν σχέδια δράσης για τις χώρες προέλευσης και διέλευσης προτεραιότητας το φθινόπωρο του 2021, αναφέροντας σαφείς στόχους, περαιτέρω μέτρα στήριξης και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ·

- καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τουλάχιστον το 10% του χρηματοδοτικού κονδυλίου NDICI, καθώς και τη χρηματοδότηση βάσει άλλων σχετικών μέσων, για δράσεις που σχετίζονται με τη μετανάστευση, και να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με τις σχετικές προθέσεις της έως τον Νοέμβριο .

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει και απορρίπτει κάθε προσπάθεια τρίτων χωρών εργαλειοποίησης των μεταναστών για πολιτικούς σκοπούς», καταλήγουν οι 27.

ΚΥΠΕ