You are here

Οι Υπ. Μεταφορών δε συμφώνησαν στο ζήτημα της αποζημίωσης επιβατών αεροπορικών εταιρειών

30/04/2020 06:51

Tις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στις μεταφορές με έμφαση σε πιθανά πρόσθετα μέτρα και προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν ως συνέπεια της χαλάρωσης των μέτρων στα Kράτη Mέλη, εξέτασαν οι Υπουργοί Μεταφορών της ΕΕ, κατά τη δεύτερη ανεπίσημη τηλεδιάσκεψή τους που διοργάνωσε η κροατική Προεδρία. Της τηλεδιάσκεψης προήδρευσε ο Oleg Butković, Υπουργός θάλασσας, μεταφορών και υποδομών της Κροατίας, και από πλευράς Κομισιόν συμμετείχε η Adina Vălean, Επιτρόπος αρμόδιας για τις μεταφορές. Ωστόσο δεν κατέληξαν σε συμφωνία στο κρίσιμο ζήτημα της αποζημίωσης επιβατών αεροπορικών εταιριών καθώς μια σειρά Κ-Μ, μεταξύ των οποίων η Κύπρος και η Ελλάδα (12 συνολικά) ζητούσαν να δοθεί στις εταιρίες η δυνατότητα να μην προχωρούν σε επιστροφή του κόστους εισιτήριων που έχουν ακυρωθεί, αλλά να παρέχουν μόνο vouchers, ώστε να διασωθούν ευκολότερα, ενώ άλλα 15 Κ-Μ και η Κομισιόν διαφωνούσαν με αλλαγή των υπαρχόντων κανόνων προστασίας των καταναλωτών, τη στιγμή μάλιστα που πολλές από τις εν λόγω εταιρίες θα διασωθούν με χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Η συζήτηση αυτή θα συνεχιστεί και σε άλλα επίπεδα, ενώ η Κομισιόν εξετάζει όλες τις νομικές προεκτάσεις.

Επιπλέον οι Υπουργοί εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τα ισχύοντα μέτρα, αλλά τόνισαν επίσης την ανάγκη για περαιτέρω και συνεχή συνεργασία προκειμένου να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της επιδημίας COVID-19.

"Κατά την προετοιμασία της στρατηγικής εξόδου θα πρέπει να σκεφτούμε συντονισμένα μέτρα που είναι αναλογικά, χωρίς διακρίσεις και βασίζονται σε εκτίμηση κινδύνου. Αυτά τα μέτρα πρέπει να έχουν ένα ορισμένο επίπεδο συμβατότητας και συντονισμού που θα επιτρέπουν την αμοιβαία αναγνώριση και αποδοχή τους. Είναι εξίσου σημαντικό να βρούμε λύσεις για τις οικονομικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των μεταφορέων", δήλωσε σχετικά ο Oleg Butković.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης οι συμμετέχοντες εξέτασαν τα τρέχοντα μέτρα, όπως ο θετικός αντίκτυπος των πράσινων λωρίδων στη διατήρηση των αλυσίδων εφοδιασμού, που κατέστη δυνατή από το δίκτυο των εθνικών σημείων επαφής και την ανάγκη να επαγρυπνεί ενόψει της αναμενόμενης αύξησης της κυκλοφορίας στο την επόμενη περίοδο.

Η Επίτροπος Vălean παρουσίασε μια δέσμη πρόσθετων μέτρων, τα οποία εγκρίθηκαν σήμερα από την Κομισιόν, για την ανακούφιση του τομέα των μεταφορών από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Οι Υπουργοί συμφώνησαν για την ανάγκη συντονισμένης προσέγγισης της ΕΕ για την αποκατάσταση της συνδεσιμότητας και της κινητικότητας και ζήτησαν την επείγουσα εφαρμογή των τομεακών κατευθυντήριων γραμμών για τη σταδιακή χαλάρωση και τη σταδιακή κατάργηση των μέτρων περιορισμού το συντομότερο δυνατόν.

"Η Koμισιόν δημοσίευσε έναν ευρωπαϊκό χάρτη πορείας για την άρση των μέτρων περιορισμού, ένα σύνολο συστάσεων που θα χρησιμοποιήσουμε ως αφετηρία στις προσπάθειές μας για την αποκατάσταση, σταδιακά, των υπηρεσιών μεταφορών και της σύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Οι μεταφορές είναι η ραχοκοκαλιά του οικονομικού συστήματος και η αποκατάσταση της κινητικότητας θα είναι, πράγματι, το κλειδί για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους Υπουργούς Μεταφορών από την ΕΕ για τις προσπάθειές τους και τη συνεχή υποστήριξή τους στη λειτουργία του δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής. Αυτό το δίκτυο είναι και θα συνεχίσει να αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για την ΕΕ, καθώς όλα τα κράτη μέλη συνεχίζουν να συνεργάζονται στη φάση εξόδου της κρίσης Covid-19", δήλωσε η Adina Vălean, Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για τις μεταφορές

Στις τελικές του παρατηρήσεις, ο προεδρεύων Κροάτης Υπουργός τόνισε ότι η ΕΕ χρειάζεται μια συντονισμένη στρατηγική εξόδου και ανάκαμψης, η οποία συνδυάζει την επιτακτική προστασία της δημόσιας υγείας με την επιχειρησιακή και οικονομική ανάκαμψη.

Ειδικότερα σε σχέση με τις αερομεταφορές, ορισμένα κράτη μέλη εξέφρασαν την ανάγκη να ακολουθήσουν μια εναρμονισμένη προσέγγιση για τα δικαιώματα των επιβατών αεροσκαφών σε επίπεδο ΕΕ και να επιτρέψουν προσωρινά στις αεροπορικές εταιρείες να εκδίδουν κουπόνια αντί να επιστρέφουν το αντίτιμο αμέσως για ακυρωμένα εισιτήρια, και ενδεχομένως να διασφαλίζουν έναν μηχανισμό εγγύησης σε περίπτωση αφερεγγυότητας. Ορισμένα κράτη μέλη αντιτάχθηκαν σε αλλαγές στους ισχύοντες κανόνες, ώστε να μην παρακωλύσουν τις νόμιμες προσδοκίες των επιβατών. Υπήρξε επίσης μια πρόσκληση για βοήθεια σε κρίσιμες υποδομές όπως οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ANSP) για να συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες προσφέροντας δάνεια και την απαραίτητη ευελιξία , προκειμένου να τους επιτραπεί να διατηρήσουν τη σταθερότητα του συστήματος και να ανακτήσουν το κόστος τους για το 2020/2021 σε δίκαια επίπεδα. Επιπλέον, αναφέρθηκε η ανάγκη, παρά την κρίση του COVID-19, να επανεξεταστούν οι ισχύουσες νομοθεσίες, όπως η νομοθεσία ETS για την εφαρμογή της CORSIA από το 2021 και τον Ενιαίο Ευρωπαϊκός Ουρανό.

Για τους υπουργούς ναυτιλίας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επίλυση του ζητήματος της οργάνωσης αλλαγών  πληρώματος και των ασφαλών συνθηκών εργασίας. Ειδικότερα, η Προεδρία άκουσε ανησυχίες που εκφράστηκαν σχετικά με τα κράτη μέλη που διατηρούν τους λιμένες τους ανοιχτούς για αλλαγή πληρώματος και την ανάγκη να θεωρηθεί το πλήρωμα ως βασικοί εργαζόμενοι στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών για τις πράσινες λωρίδες και των κατευθυντήριων γραμμών για τους ναυτικούς σε όλα τα κράτη μέλη .

Σε διάφορους άλλους τρόπους μεταφορών, οι Υπουργοί εξέφρασαν επίσης την ανάγκη νομικής σαφήνειας σχετικά με την πιθανή συνεχιζόμενη χρήση πιστοποιητικών και αδειών που έχουν λήξει και να διασφαλίσουν τον βέλτιστο συντονισμό των απαγορεύσεων οδήγησης και άλλων περιορισμών μεταφοράς.

Εν προκειμένω, οι Υπουργοί χαιρέτισαν τις τελευταίες νομοθετικές προτάσεις που ενέκρινε η Κομισιόν και ζήτησαν την ταχεία έγκρισή τους.

Οι Υπουργοί και η Επίτροπος Vălean αναγνώρισαν ότι οι μελλοντικές συζητήσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και το Ταμείο Ανάκαμψης θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν πλήρως τις ανάγκες του τομέα μεταφορών της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τη ρευστότητα και τις επενδύσεις που απαιτούνται για την ανάκαμψη όλων των διαφόρων ενδιαφερομένων στον τομέα.

Αυτές οι χρηματοοικονομικές συζητήσεις πρέπει να αντικατοπτρίζουν τον θεμελιώδη ρόλο του τομέα των μεταφορών στην προώθηση της ανάκαμψης και της ανάπτυξης της οικονομίας της ΕΕ στο σύνολό της. Επιπλέον, οι Υπουργοί τόνισαν τη σημασία των προσωρινών κρατικών ενισχύσεων και των μέτρων οικονομικής ανάκαμψης για την άμβλυνση των άμεσων αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης.

Τονίστηκε ότι σε όλες τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην ανάκαμψη του τομέα των μεταφορών, πρέπει να έχουμε κατά νου το περιβάλλον και την ψηφιοποίηση, διατηρώντας παράλληλα ίσους όρους ανταγωνισμού και προσφέροντας την απαραίτητη ευελιξία.

 Οι Υπουργοί υπογράμμισαν τον απαραίτητο συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ και με τους διεθνείς εταίρους και κάλεσαν την Κομισιόν να υποβάλει τομεακές κατευθυντήριες γραμμές για τη σταδιακή χαλάρωση και τη σταδιακή κατάργηση των μέτρων περιορισμού.

Εν προκειμένω, τόνισαν την ανάγκη οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές να στοχεύουν στην εναρμόνιση κανόνων και διαδικασιών όσον αφορά τα υγειονομικά μέτρα για διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς, καθώς η έλλειψη κοινής προσέγγισης θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την αποκατάσταση της συνδεσιμότητας.

Σύμφωνα με την Προεδρία οι Υπουργοί είναι πεπεισμένοι ότι η ΕΕ θα διαχειριστεί και θα βγει ακόμη πιο δυνατή από αυτήν την κρίση.

ΚΥΠΕ