You are here

Πρόσκληση από Κομισιόν για προτάσεις €3,9 εκ. για αντιμετώπιση παραβιάσεων ελευθερίας του Τύπου

20/11/2020 16:15

Η  Κομισιόν ξεκίνησε σήμερα πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 3,9 εκατομμυρίων ευρώ για την περαιτέρω υποστήριξη διασυνοριακών ερευνών, καθώς και για τον χάρτη και την αντιμετώπιση παραβιάσεων της ελευθερίας του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης.

Η πρόσκληση στοχεύει στη νομική και ουσιαστική υποστήριξη της κατάρτισης των δημοσιογράφων, την προώθηση της ανταλλαγής περιεχομένου, τη δημιουργία και τη μετάφραση δημοσιογραφικών έργων γενικού ενδιαφέροντος και την παρακολούθηση των παραβιάσεων της ελευθερίας του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι στο ευρύ κοινό και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα παρέχονται αξιόπιστες και ολοκληρωμένες πληροφορίες.

Απευθύνεται σε ΜΚΟ, διεθνείς οργανισμούς και ακαδημαϊκούς, με κάθε έργο να αναμένεται να περιλαμβάνει εταίρους από τουλάχιστον δύο χώρες, με συντονιστές έργων με έδρα την ΕΕ.

Η Αντιπρόεδρος για τις αξίες και τη διαφάνεια, Βέρα Γιούροβα, δήλωσε σχετικά ότι «περισσότερο από ποτέ οι δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν απειλές, από διαδικτυακή παρενόχληση έως φυσικές επιθέσεις, από πολιτική πίεση έως έλλειψη ασφάλειας στην εργασία».

«Όταν οι δημοσιογράφοι βρίσκονται σε κίνδυνο, η δημοκρατία κινδυνεύει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρηματοδοτούμε έργα που θα υποστηρίξουν άμεσα δημοσιογράφους που το χρειάζονται με νομική και πρακτική βοήθεια, καθώς και με επιδοτήσεις για διασυνοριακές έρευνες».

Ο Τιερί Μπρετόν Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά χαιρέτισε από την πλευρά του την έναρξη αυτής της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, η οποία, «εκτός από τη στήριξη της συνεργασίας για δημοσιογραφικές έρευνες επί τοπικών κοινωνικών θεμάτων, θα βοηθήσει επίσης στον εξοπλισμό των δημοσιογράφων με τις δεξιότητες και την τεχνολογική τεχνογνωσία. Θα προωθήσει την καινοτομία και την ποικιλομορφία στην παραγωγή και τη διανομή των ειδησεογραφικών μέσων».

Σημειώνεται ότι η ΕΕ δημοσιεύει σήμερα και την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020, η οποία στοχεύει στην ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία ώστε να απολαμβάνουν τα πλήρη δικαιώματά τους και να επωφελούνται από τη συμμετοχή στην κοινωνία σε ισότιμη βάση.

Η δεκαετής αξιολόγηση δείχνει ότι, ενώ υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, η στρατηγική είχε θετικό αντίκτυπο στους κανόνες και τις πολιτικές της ΕΕ. Ένα καλό παράδειγμα του θετικού της αντίκτυπου είναι η συμπερίληψη θεμάτων αναπηρίας στη νομοθεσία και την πολιτική της ΕΕ, με την έγκριση του ευρωπαϊκού νόμου για την προσβασιμότητα, της οδηγίας για την προσβασιμότητα στον Ιστό και της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των επιβατών.

Η συμμετοχή ατόμων με αναπηρίες και οργανισμών που τα εκπροσωπούν στο σχεδιασμό πολιτικής της στρατηγικής συνέβαλε στα θετικά της αποτελέσματα, ιδίως στο να διασφαλίσει ότι τα θέματα που τους έχουν σημασία είναι στην κορυφή της ατζέντας της ΕΕ, αναφέρει η Κομισιόν. Τέλος σημειώνεται ότι παρά τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, τα άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις, όπως υψηλά ποσοστά ανεργίας ή φτώχειας.