You are here

Το Συμβούλιο Κ-Μ ΕΕ ενέκρινε δήλωση για ενσωμάτωση της καταπολέμησης του αντισημιτισμού

03/12/2020 13:23

Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ ενέκρινε δήλωση για την ενσωμάτωση της καταπολέμησης του αντισημιτισμού σε όλους τους τομείς πολιτικής. Τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν να ενσωματώσουν την πρόληψη και την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού σε όλες τις μορφές του.

Με τη δήλωση αυτή, το Συμβούλιο τονίζει ότι η καταπολέμηση του αντισημιτισμού είναι ένα οριζόντιο ζήτημα που περιλαμβάνει διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης και πολιτικές σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Συμβούλιο εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση των απειλών κατά των Εβραίων στην Ευρώπη και την επανεμφάνιση θεωριών συνωμοσίας, ιδίως στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, καθώς και για την αύξηση των αντισημιτικών συμβάντων και του εγκλήματος μίσους.

Τονίζει ότι ο αντισημιτισμός έχει εξελιχθεί σε διάφορες μορφές και πρέπει να καταπολεμηθεί με συμπληρωματικές δημόσιες πολιτικές.

Η παράνομη ρητορική μίσους και το διαδικτυακό τρομοκρατικό περιεχόμενο πρέπει να αφαιρεθούν άμεσα και με συνέπεια από τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου.

Απαιτείται επίσης μια ισχυρή και συστηματική δικαστική απάντηση σε αντισημιτικές πράξεις.

Η εκπαίδευση για το Ολοκαύτωμα, τον αντισημιτισμό και την εβραϊκή ζωή παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για την πρόληψη των αντισημιτικών προκαταλήψεων.

Η ανταλλαγή καλών πρακτικών για την προώθηση του γραμματισμού των μέσων ενημέρωσης και της συνειδητοποίησης των μύθων συνωμοσίας είναι επίσης βασική.

Τα κράτη μέλη χαιρετίζουν επίσης την απόφαση της Κομισιόν να καταστήσει την καταπολέμηση του αντισημιτισμού προτεραιότητα, καθώς και την ενίσχυση της θεσμικής βάσης του συντονιστή για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και την προώθηση της εβραϊκής ζωής.

"Ο αντισημιτισμός είναι ένα φαινόμενο σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να το αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά, χρειαζόμαστε ένα κατάλληλο σύνολο ευρωπαϊκών μέσων και επαρκή βάση. Αυτή ακριβώς είναι η προσέγγιση που ακολουθεί η δήλωση, την οποία χαιρετίζω ιδιαίτερα. Κατά τη γνώμη μου, η αντιμετώπιση του αντισημιτισμού με μια ολοκληρωμένη και δικτυωμένη εργασία που εκτείνεται σε τομείς πολιτικής και επίπεδα διακυβέρνησης είναι ένα πραγματικό ορόσημο", δήλωσε ο Felix Klein, Επίτροπος της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για την εβραϊκή ζωή στη Γερμανία και την καταπολέμηση του αντισημιτισμού.

Η Koμισιόν εκφράζει την ικανοποίησή της για την ομόφωνη έγκριση της δήλωσης του Συμβουλίου για την ενσωμάτωση της καταπολέμησης του αντισημιτισμού σε όλους τους τομείς πολιτικής.
 
Συγκεκριμένα, ο Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, προέβη σε δήλωση. "Η Ευρώπη αντιτάσσεται σθεναρά σε όλες τις μορφές αντισημιτισμού. Η εβραϊκή ζωή είναι και θα αποτελεί πάντοτε μέρος των ευρωπαϊκών κοινωνιών και του τρόπου ζωής μας, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται εκ νέου από τη δέσμευση που ανέλαβαν σήμερα τα κράτη μέλη. Επικροτώ τη δήλωση αυτή, η οποία αποσκοπεί στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σε όλα τα επίπεδα πολιτικής για να προληφθεί και να καταπολεμηθεί ο αντισημιτισμός", αναφέρει.
 
"Η σημερινή δήλωση του Συμβουλίου αναγνωρίζει, με μεγάλη ανησυχία, την αύξηση των απειλών κατά του εβραϊκού λαού — τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου. Ζητεί την ανάληψη της απαραίτητης αποφασιστικής δράσης. Επαναλαμβάνει ότι τα κράτη μέλη έχουν καθήκον να διασφαλίζουν την ασφάλεια των εβραϊκών κοινοτήτων και ιδρυμάτων. Αναγνωρίζει επίσης τη σημασία του ορισμού του Διεθνούς Συνασπισμού Μνήμης του Ολοκαυτώματος για τον αντισημιτισμό ως εργαλείου καθοδήγησης για τον καλύτερο εντοπισμό και την καλύτερη αντιμετώπιση αυτής της μάστιγας. Καλώ τα κράτη μέλη να δώσουν συνέχεια στη δέσμευση αυτή με συγκεκριμένες δράσεις", σημειώνει ο κ. Σχοινάς.

"Η Κομισιόν είναι αποφασισμένη να εξακολουθήσει να αντιμετωπίζει σφαιρικά τον αντισημιτισμό. Για τον σκοπό αυτόν, το 2021 θα παρουσιάσουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, η οποία θα συμπληρώνει και θα υποστηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών", καταλήγει.
 
Υπενθυμίζεται ότι η Κομισιόν έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίσει τον αντισημιτισμό σε όλες τις πολιτικές και διεξάγει σειρά δραστηριοτήτων σε τομείς όπως η ασφάλεια, η μνήμη, η εκπαίδευση και η νομοθεσία.
 
Στο πλαίσιο της «Δήλωσης του Συμβουλίου της ΕΕ για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και την ανάπτυξη κοινής προσέγγισης για την ασφάλεια με σκοπό την καλύτερη προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων και ιδρυμάτων στην Ευρώπη» του 2018, τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να υιοθετήσουν εθνικές στρατηγικές κατά του αντισημιτισμού. Η Επιτροπή στηρίζει τις προσπάθειες αυτές μέσω της ομάδας εργασίας της για τον αντισημιτισμό.
 
Έκτοτε, 18 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν υιοθετήσει τον μη δεσμευτικό, από νομική άποψη, ορισμό του Διεθνούς Συνασπισμού Μνήμης του Ολοκαυτώματος (IHRA) για τον αντισημιτισμό, τον οποίο χρησιμοποιεί η Κομισιόν ως βάση των εργασιών της από το 2017.
 
Στις 10 Δεκεμβρίου 2019, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων —κατόπιν αιτήματος της Κομισιόν— δημοσίευσε τη μεγαλύτερη έρευνα που πραγματοποιήθηκε ποτέ μεταξύ των Εβραίων της Ευρώπης σχετικά με την αντίληψή τους και την εμπειρία τους όσον αφορά τον αντισημιτισμό. Η έρευνα αυτή συμπληρώθηκε από έρευνα του Ευρωβαρόμετρου μεταξύ του γενικού πληθυσμού σχετικά με τις αντιλήψεις για τον αντισημιτισμό, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2019.
 
Η ασφάλεια παραμένει το ζήτημα που απασχολεί περισσότερο πολλές εβραϊκές κοινότητες. Η Κομισιόν διέθεσε πρόσφατα 12 εκατ. ευρώ για προτάσεις σχετικά με την προστασία των δημόσιων χώρων, ιδίως των τόπων λατρείας.
Το διαδίκτυο είναι η πρώτη πηγή αντισημιτικής ρητορικής μίσους. Τα αποτελέσματα του κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο είναι θετικά. Κατά μέσο όρο, το 90 % των ειδοποιήσεων εξετάζονται εντός 24 ωρών και αφαιρείται το 71 % του περιεχομένου, αναφέρει η Κομισιόν.