You are here

Μακρύς ο δρόμος μέχρι τη ζώνη Σένγκεν

15/02/2021 06:07

Μακρύς είναι ακόμη ο δρόμος για ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν, παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, όπως εξηγούν οι αρμόδιοι.

Την ίδια ώρα ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης & Οικοδομών, έχουν απευθύνει έκκληση προς την κυβέρνηση να επισπεύσει τις διαδικασίες διότι, όπως υποστηρίζουν, θα βοηθήσει στην κάθοδο νέων επενδυτών από τρίτες χώρες. Από τη στιγμή που θα αποκτήσουν τη θεώρηση Σένγκεν, αυτόματα θα μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης, αναφέρουν.

Από την πλευρά του κράτους ο Διευθυντής Σένγκεν, Προξενικών Υποθέσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, Δημήτρης Χατζηαργυρού, με δηλώσεις του στη StockWatch, εξηγεί ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και η Κύπρος μέχρι το Φθινόπωρο αναμένεται να περάσει και την πιο δύσκολη αξιολόγηση. Ωστόσο, πρόσθεσε, η όλη διαδικασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί πιο γρήγορα αφού η χώρα μας θα περάσει από έξι αξιολογήσεις. Ήδη πέρασε τις τρεις: α) Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, β) τη συνεργασία της αστυνομίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ και γ) τις επιστροφές παράνομων μεταναστών από τρίτες χώρες.

Σε εξέλιξη, ανέφερε, βρίσκεται η αξιολόγηση που αφορά το σύστημα (SIS) βάση του οποίου γίνεται η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών. Σε αυτό καταχωρούνται πληροφορίες για πολίτες τρίτων χωρών, καταζητούμενων προσώπων με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, ελλειπόντων προσώπων, προσώπων που παρακολουθούνται από την Αστυνομία ή στα οποία έχει απαγορευτεί η είσοδος στο χώρο Σένγκεν, κλεμμένων οχημάτων και κλεμμένων ή απολεσθέντων ταξιδιωτικών εγγράφων όπως διαβατηρίων και ταυτοτήτων.

Σε περίπου έξι μήνες, πρόσθεσε ο κ. Χατζηαργυρού, αναμένεται ότι θα ξεκινήσει η αξιολόγηση που αφορά το Σύστημα Θεωρήσεων (VIS) με το οποίο τα κράτη μέλη δίνουν τη θεώρηση Σένγκεν με την οποία, όταν τη λάβει κάποιος πολίτης και εισέλθει στο χώρο Σένγκεν (όπως η Κύπρος όταν ενταχθεί στον ενιαίο χώρο) μπορεί να ταξιδεύσει ελεύθερα από μια ευρωπαϊκή χώρα σε άλλη. Η κυβέρνηση ευελπιστεί ότι η συγκεκριμένη αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί εντός του Φθινοπώρου.

«Ουσιαστικά καταργούνται οι έλεγχοι των διαβατηρίων στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο ο οποίος αποτελείται από όλες τις χώρες της Ευρώπης που είναι στη ζώνη Σένγκεν», ανέφερε ο ανώτερος κρατικός λειτουργός.

Ειδικά για τη διαδικασία ο κ. Χατζηαργυρού εξήγησε πως όταν ολοκληρωθούν όλες οι αξιολογήσεις, το πρώτο βήμα είναι να γίνει μια έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία θα κάνει συστάσεις προς το κράτος μέλος το οποίο αξιολογείται. Ύστερα το Συμβούλιο της ΕΕ θα ελέγξει εάν η χώρα τηρεί τα κριτήρια και θα εισηγηθεί την ένταξή της υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει υλοποιήσει τα προαπαιτούμενα για να ενταχθεί στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο Σένγκεν.

Για να ενταχθεί μια χώρα στη ζώνη Σένγκεν απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου.

Σήμερα η ζώνη του Σένγκεν περιλαμβάνει 26 χώρες, 22 χώρες της ΕΕ και τέσσερις εκτός της ΕΕ: Tην Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία και το Λιχτενστάιν.

Εκτός της ζώνης Σένγκεν είναι η Βουλγαρία και η Ρουμανία, διότι προβάλλουν αντιρρήσεις η Γαλλία και η Ολλανδία.

Προϋποθέσεις ένταξης

Οι βασικές προϋποθέσεις για να είναι μια χώρα μέλος στο χώρο Σέγκεν είναι οι ακόλουθες:

-Πρέπει να μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

-Πρέπει να εφαρμόσει ένα κοινό σύνολο κανόνων Σένγκεν, όπως ελέγχων στα σύνορα της ξηράς, της θάλασσας και του αέρα, καθώς και την έκδοση ομοιόμορφων θεωρήσεων Σένγκεν.

-Πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας εντός του χώρου Σένγκεν. Προς αυτό τα κράτη οφείλουν να συνεργαστούν με υπηρεσίες επιβολής του νόμου με άλλες χώρες Σένγκεν και να λειτουργήσουν το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS).

Ξεκίνησε το 1995

Ο χώρος Σένγκεν αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Η κατάργηση των συνοριακών ελέγχων άρχισε το 1995, δίνοντας στους πολίτες της ΕΕ το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και άρα τη δυνατότητα διαμονής, σπουδών, εργασίας και συνταξιοδότησης οπουδήποτε στην ΕΕ. Οι τουρίστες και οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τα δικαιώματα αυτά.

Της Ηρώς Ευθυμίου