You are here

Περισσότερες από ΕΕ οι περιοχές Natura Κύπρου

27/05/2022 07:35

Περισσότερες από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι προστατευόμενες περιοχές στην Κύπρο με το ποσοστό να φθάνει το 37,7%.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, ο μέσος όρος των προστατευόμενων περιοχών στην ΕΕ ανέρχεται στο 26,4%, δηλαδή πάνω από το ένα τέταρτο της γης της ΕΕ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η ΕΕ διαθέτει το μεγαλύτερο συντονισμένο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο, γνωστό ως Natura 2000, που αποτελείται από περίπου 27.000 χερσαίες και θαλάσσιες τοποθεσίες, οι οποίες προστατεύονται βάσει της Οδηγίας για τους Οικοτόπους και της Οδηγίας για τα Πτηνά (γνωστές ως «Οδηγίες για τη Φύση»).

Επιπλέον, τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν προστατεύσει μεγάλα τμήματα της επικράτειάς τους στο πλαίσιο εθνικών συστημάτων προστασίας.

Ακόμη, το 2021, περίπου 1,1 εκατομμύρια km² της χερσαίας έκτασης των κρατών μελών της ΕΕ χαρακτηρίστηκε για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας ως περιοχές Natura 2000 ή εθνικά προστατευόμενες περιοχές.

Σημειώνεται ότι οι προστατευόμενες περιοχές αντιπροσώπευαν το 20% ή περισσότερο της συνολικής έκτασης σε 20 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.

Όπως αναφέρεται, την πρωτιά με τις μεγαλύτερες προστατευόμενες εκτάσεις γης για το 2021 είχε το Λουξεμβούργο με ποσοστό 52%, ακολουθούν η Βουλγαρία και η Σλοβενία με 41%.

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά προστατευόμενων περιοχών παρατηρήθηκαν στη Φινλανδία (13%), την Ιρλανδία και τη Σουηδία (και οι δύο 14%).

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Είναι γεγονός ότι η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την Ευρώπη και τον κόσμο, γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι μία από τις 6 προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2019-2024.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 θέτουν ως στόχο για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητάς της, προστατεύοντας τους φυσικούς τόπους και επαναφέροντας σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης τα οικοσυστήματα που έχουν υποστεί ζημιές.

Συνεπώς, για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα μετατρέψει την ΕΕ σε μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία, εξασφαλίζοντας τα εξής: Mηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, οικονομική ανάπτυξη αποσυνδεδεμένη από τη χρήση πόρων, και κανένας άνθρωπος και καμιά περιφέρεια δεν μένουν στο περιθώριο.

«Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι επίσης η πόρτα εξόδου μας από την πανδημία COVID-19. Ένα τρίτο των επενδύσεων ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ από το σχέδιο ανάκαμψης NextGenerationEU, καθώς και ο επταετής προϋπολογισμός της ΕΕ θα χρηματοδοτήσουν την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», αναφέρεται.

Βιοποικιλότητα 2030

Πέραν από την Ευρωπαϊκή Συμφωνία, η ΕΕ θα υλοποιήσει και τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, η οποία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο, φιλόδοξο και μακροπρόθεσμο σχέδιο για την προστασία της φύσης και την αναστροφή της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων.

Η στρατηγική έχει ως στόχο να θέσει τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης σε τροχιά ανάκαμψης έως το 2030 και περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις και δεσμεύσεις, καθώς πρόκειται για βασικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας που θα στηρίξει επίσης την πράσινη ανάκαμψη μετά την πανδημία COVID-19.

Συγκεκριμένα οι στόχοι της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα αποσκοπούν στην οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των κοινωνιών μας σε μελλοντικές απειλές, όπως: Oι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι δασικές πυρκαγιές, η επισιτιστική ανασφάλεια και οι επιδημικές εκρήξεις ασθενειών, μεταξύ άλλων με την προστασία των άγριων ειδών και την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου άγριων ειδών.

Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ

Η Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 30 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου 2022.

Σημειώνεται ότι η φετινή εβδομάδα και οι διάφορες συζητήσεις και δράσεις επικεντρώνονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, δηλαδή τη στρατηγική βιώσιμης και μετασχηματιστικής ανάπτυξης της ΕΕ για μια Ευρώπη αποδοτική ως προς τους πόρους και κλιματικά ουδέτερη έως το 2050.

Της Ουρανίας Στυλιανού