You are here

Καρούσος: Στόχος το 25% πωλήσεων σε ηλεκτρικά οχήματα

24/09/2021 16:51

Στους στόχους της Κύπρου στο πλαίσιο της μείωσης ρύπων στις μεταφορές, περιλαμβανομένης της αύξησης των νέων εγγραφών ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο 25% του συνόλου μέχρι το 2030 και της εγκατάστασης 1.000 σημείων επαναφόρτισης μέχρι το 2026, αναφέρθηκε ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Γιάννης Καρούσος.

Όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση, ο κ. Καρούσος μιλούσε σε παρέμβασή του στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών και Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε στη Σλοβενία από τις 21 μέχρι 23 Σεπτεμβρίου 2021, το οποίο συζήτησε τη νέα δέσμη προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Fit for 55», που αποσκοπεί στη μείωση των ρυπογόνων εκπομπών κατά 55% μέχρι το 2030. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών ευθύνεται για το 25% των εκπομπών, αναμένεται η ουσιαστική συνεισφορά του τομέα για επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.
 
Ο Υπουργός σε παρέμβασή του ενημέρωσε τους ομολόγους του για το φιλόδοξο, όπως αναφέρεται, πλαίσιο πολιτικής που έχει υιοθετηθεί στην Κύπρο για προώθηση της ηλεκτροκίνησης. 

«Έχουμε θέσει ως εθνικό στόχο για το 2030, να έχουμε τουλάχιστον 25% νέες εγγραφές ηλεκτρικών οχημάτων στο σύνολο του έτους. Ο αριθμός αυτός θα αυξάνεται κατά 50% σε ετήσια βάση» ανέφερε ο Υπουργός Μεταφορών.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την ανάπτυξη των υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ο κ. Καρούσος ανέλυσε την ολοκληρωμένη πολιτική της Κύπρου που περιλαμβάνει τους στρατηγικούς στόχους, την ανάπτυξη του απαραίτητου νομικού πλαισίου καθώς και άλλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, όπως κίνητρα και σύστημα παρακολούθησης για την επίτευξη των στόχων, λαμβάνοντας υπόψη επίσης και την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ο κ. Καρούσος εξήγησε επίσης ότι «εκτός από τα σημεία επαναφόρτισης σε κατοικίες, στην Κύπρο θα έχουμε περισσότερα από 1.000 σημεία επαναφόρτισης έως το 2026 σε κυβερνητικά κτίρια, επιχειρήσεις, νοσοκομεία, αυτοκινητόδρομους, δημόσιους χώρους στάθμευσης, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλα μέρη». Επιπλέον, είπε, «θα γίνει χρήση του εκτεταμένου δικτύου πρατηρίων καυσίμων που διαθέτουμε στην Κύπρο και αυτήν τη στιγμή κάνουμε τις απαραίτητες κανονιστικές προσαρμογές, ώστε να επιτρέψουμε στους σταθμούς αυτούς να εγκαταστήσουν σημεία επαναφόρτισης χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

Σε άλλη παρέμβασή του ο κ. Καρούσος, ανέφερε ότι στην Κύπρο εξετάζουμε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στους αυτοκινητοδρόμους ως πηγή παραγωγής ενέργειας και σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Κύπρο θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο, αυτά τα πάνελ να έχουν διπλό σκοπό και να λειτουργούν ως φράγματα θορύβου. «Μπορούμε και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων στην ΕΕ ως πηγή παραγωγής ενέργειας» σημείωσε ο κ. Καρούσος.

Εξάλλου, σε συζήτηση για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), εν όψει της επικείμενης αναθεώρησης του σχετικού κανονισμού, που στοχεύει στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τις μεταφορές κατά 90% μέχρι το 2050 , ο κ. Καρούσος επεσήμανε ότι η καθορισμένη προθεσμία για την ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου του ΔΕΔ-Μ έως το 2030 είναι φιλόδοξη. 
 
Όσον αφορά το θέμα της χρηματοδότησης του ΔΕΔ-Μ  επισήμανε ότι η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», είναι ένα επιτυχημένο εργαλείο, αλλά είναι απαραίτητη η συμβολή του ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση υποδομών μεταφορών και εξήγησε τις δυσκολίες που η Κύπρος, ως περιφερειακό κράτος μέλος της Ε.Ε., αντιμετωπίζει στον τομέα αυτό.

Η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» είναι ανταγωνιστικό πρόγραμμα και διαθέτει για τις μεταφορές ποσό ύψους €25,8 δις. από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, με σκοπό τη συγχρηματοδότηση έργων του ΔΕΔ-Μ στα Κράτη Μέλη της ΕΕ.
 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την προγραμματική περίοδο 2014-2020 η Κύπρος εξασφάλισε συγχρηματοδότηση €85,5 εκ για έργα υποδομών μεταφορών συνολικού προϋπολογισμού €150,5 εκ.