You are here

Καμπανάκι για κυβερνο-απειλές στις τράπεζες

09/09/2021 17:18

Οι τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (EBA, EIOPA και ESMA - ESA) εξέδωσαν χθες τη δεύτερη κοινή έκθεση εκτίμησης κινδύνου για το 2021.

Η έκθεση τονίζει τις αυξανόμενες ευπάθειες στον χρηματοπιστωτικό τομέα και την άνοδο που παρατηρείται όσον αφορά τον κίνδυνο στον κυβερνοχώρο.

Όπως αναφέρεται, καθώς ξεκινά η ανάκαμψη, η κατάλληλη σταδιακή κατάργηση των έκτακτων μέτρων κρίσης παίζει βασικό ρόλο. Παρά τις θετικές προοπτικές, οι προσδοκίες για ανάκαμψη της οικονομίας παραμένουν αβέβαιες και άνισες μεταξύ των κρατών μελών.

Αυξάνονται οι ευπάθειες

«Οι ευπάθειες στον χρηματοπιστωτικό τομέα αυξάνονται, κυρίως λόγω των παρενεργειών των μέτρων κρίσης, όπως η αύξηση των επιπέδων χρέους και η ανοδική πίεση στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων. Οι προσδοκίες για αύξηση του πληθωρισμού και των αποδόσεων, καθώς και αυξημένα θέματα ανάληψης κινδύνου από τους επενδυτές και χρηματοοικονομική διασύνδεση, ενδέχεται να ασκήσουν πρόσθετη πίεση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα», τονίζεται.

Επισημαίνεται ακόμη ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας εκτίθεται επίσης όλο και περισσότερο στον κυβερνοχώρο. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας έχει πληγεί από κυβερνοεπιθέσεις συχνότερα από άλλους τομείς, ενώ σε ολόκληρη την ψηφιακή οικονομία, οι εγκληματίες στον κυβερνοχώρο αναπτύσσουν νέες τεχνικές για την εκμετάλλευση τρωτών σημείων.

Ανάγκη προσαρμογής των τραπεζών

Αναφέρεται ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να προσαρμόσουν γρήγορα την τεχνική τους υποδομή ως απάντηση στην πανδημία και η κρίση έχει λειτουργήσει ως καταλύτης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό γενικότερα.

Τέλος, η υλοποίηση κινδύνων που βασίζονται σε γεγονότα (όπως GameStop, Archegos, Greensill), καθώς και οι αυξανόμενες τιμές και ο όγκος που διαπραγματεύονται σε κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία, εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την αυξημένη συμπεριφορά ανάληψης κινδύνου και την πιθανή έξαρση της αγοράς.

Η έκθεση λέει ότι οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των τρεχουσών αποτιμήσεων της αγοράς εξακολουθούν να υφίστανται και οι τρέχουσες τάσεις πρέπει να δείχνουν ανθεκτικότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα για μια πιο θετική εκτίμηση κινδύνου.

Προτεινόμενες δράσεις πολιτικής

Λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους και αβεβαιότητες, οι εποπτικές αρχές συμβουλεύουν τις αρμόδιες εθνικές αρχές, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους συμμετέχοντες στην αγορά να λάβουν τις ακόλουθες δράσεις πολιτικής:

1. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι εποπτικοί φορείς θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι προετοιμασμένοι για πιθανή επιδείνωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων στον χρηματοπιστωτικό τομέα, παρά τις βελτιωμένες οικονομικές προοπτικές.

2. Καθώς το οικονομικό περιβάλλον βελτιώνεται σταδιακά, η εστίαση θα πρέπει να στραφεί ώστε να καταστεί δυνατή η σωστή εκτίμηση των συνεπειών της πανδημίας στα δάνεια των τραπεζών και οι τράπεζες θα πρέπει να διαχειριστούν επαρκώς τη μετάβαση προς τη φάση ανάκαμψης.

3. Οι  αυξήσεις των αποδόσεων και οι ξαφνικές αντιστροφές των ασφαλίστρων κινδύνου θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά όσον αφορά τις επιπτώσεις τους τόσο στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όσο και στους επενδυτές.

4. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να συνεχίσουν να διαχειρίζονται προσεκτικά τους κινδύνους τεχνολογιών πληροφορικής και κυβερνοχώρου. Οι αρχές θεωρούν επίσης ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι ρυθμιστικές αρχές, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι επόπτες μπορούν να αρχίσουν να σκέφτονται τα διδάγματα από την κρίση του COVID-19.

Της Γεωργίας Χαννή