You are here

Στον πάτο ΕΕ Κύπρος, Ελλάδα στις ψηφιακές επιδόσεις

11/06/2020 17:05

Στη 2η και την 5η θέση από το τέλος βρίσκονται η Ελλάδα και η Κύπρος σε σχέση με τις επιδόσεις που καταγράφονται στο δείκτη DESI (Digital Economy and Society Index - Ψηφιακός Δείκτης Οικονομίας και Κοινωνίας), που έδωσε στη δημοσιότητα η Κομισιόν.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, κατά το παρελθόν έτος, όλες οι χώρες της ΕΕ βελτίωσαν την ψηφιακή τους απόδοση. Η Φινλανδία, η Σουηδία, η Δανία και οι Κάτω Χώρες σημείωσαν τις υψηλότερες βαθμολογίες στο DESI 2020 και συγκαταλέγονται μεταξύ των παγκόσμιων ηγετών στην ψηφιοποίηση. Οι χώρες αυτές ακολουθούνται από τη Μάλτα, την Ιρλανδία και την Εσθονία. Ωστόσο, "ορισμένες άλλες χώρες έχουν ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουν, και η ΕΕ στο σύνολό της χρειάζεται βελτίωση για να μπορέσει να ανταγωνιστεί στην παγκόσμια σκηνή", αναφέρει η Κομισιόν.

Ειδικά για την Κύπρο, η έκθεση της Κομισιόν αναφέρει: η Κύπρος "κατατάσσεται 24η μεταξύ των 28 κρατών μελών της ΕΕ.Με βάση δεδομένα προ της πανδημίας, η Κύπρος έχει βελτιώσει τα αποτελέσματά της σε όλες τις παραμέτρους του δείκτη DESI, αν και η βαθμολογία της εξακολουθεί να είναι κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ".

"Η Κύπρος έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο όσον αφορά τη συνδεσιμότητα και τη χρήση του διαδικτύου., κατατάσσεται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ στη διείσδυση κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών, αλλά αρκετά χαμηλότερα από αυτόν που αφορά τη διείσδυση ευρυζωνικών επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας".

"Σχεδόν το ένα όγδοο των Κυπρίων δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο, ενώ το ήμισυ του πληθυσμού δεν διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες", αναφέρει. 

Παρά την αυξανόμενη ζήτηση στην αγορά εργασίας, η προσφορά ειδικών ΤΠΕ εξακολουθεί να υπολείπεται του μέσου όρου της ΕΕ.

Η τρέχουσα «Ψηφιακή στρατηγική της Κύπρου», η οποία ξεκίνησε το 2012 και επικαιροποιήθηκε το 2015 και το 2018, συνάδει με τους στόχους και τα μέτρα που προτείνονται στο «ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» και αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη και στην παραγωγικότητα. Η στρατηγική εστιάζει στον ψηφιακό γραμματισμό για το σύνολο των επιχειρήσεων και των ανέργων, στη συμμετοχή όλων των πολιτών σε προγράμματα διά βίου μάθησης και στην προώθηση της ψηφιακής εκπαίδευσης με χρήση ΤΠΕ για την αναβάθμιση και τον μετασχηματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Καλύπτει επίσης θέματα ηλεκτρονικής ένταξης,

Στο σύνολο της ΕΕ η συνδεσιμότητα έχει βελτιωθεί, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα για την αντιμετώπιση των ταχέως αναπτυσσόμενων αναγκών. Τα κράτη μέλη εργάζονται για τη μεταφορά νέων κανόνων της ΕΕ που εγκρίθηκαν το 2018 στην εθνική νομοθεσία, με σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας, τόσο σταθερά όσο και κινητά. Το 78% των νοικοκυριών είχε μια σταθερή ευρυζωνική συνδρομή το 2019, από 70% πριν από 5 χρόνια, και τα δίκτυα 4G καλύπτουν σχεδόν ολόκληρο τον ευρωπαϊκό πληθυσμό.

Ωστόσο, μόνο 17 κράτη μέλη έχουν ήδη εκχωρήσει φάσμα στις πρωτοποριακές ζώνες 5G (5 χώρες περισσότερο από πέρυσι). Η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ουγγαρία και η Ιταλία είναι οι πιο προηγμένες στην ετοιμότητα 5G. Τα ευρυζωνικά δίκτυα σταθερής πολύ υψηλής χωρητικότητας είναι διαθέσιμα στο 44% των σπιτιών της ΕΕ.
 
Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της ΕΕ, το 42%, εξακολουθεί να στερείται τουλάχιστον βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων. Το 2018, περίπου 9,1 εκατομμύρια άνθρωποι εργάστηκαν ως ειδικοί ΤΠΕ σε ολόκληρη την ΕΕ, 1,6 εκατομμύρια περισσότερα από 4 χρόνια πριν. Το 64% των μεγάλων επιχειρήσεων και το 56% των ΜΜΕ που προσέλαβαν ειδικούς ΤΠΕ το 2018 ανέφεραν ότι οι κενές θέσεις για ειδικούς ΤΠΕ ήταν δύσκολο να καλυφθούν.

Το 85% των ανθρώπων να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα (από 75% το 2014). Η χρήση βιντεοκλήσεων έχει αυξηθεί περισσότερο, από το 49% των χρηστών του Διαδικτύου το 2018 σε 60% το 2019. Οι τραπεζικές συναλλαγές και οι αγορές μέσω Διαδικτύου είναι επίσης πιο δημοφιλείς από ό, τι στο παρελθόν, χρησιμοποιούνται από το 66% και το 71% των χρηστών του Διαδικτύου αντίστοιχα.

Το 38,5% των μεγάλων εταιρειών βασίζονται ήδη σε προηγμένες υπηρεσίες cloud, ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία των ΜΜΕ δεν χρησιμοποιούν ακόμη αυτές τις ψηφιακές τεχνολογίες, καθώς μόνο το 17% από αυτές χρησιμοποιούν υπηρεσίες cloud και μόνο 12% μεγάλη ανάλυση δεδομένων. Όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, μόνο το 17,5% των ΜΜΕ πούλησαν προϊόντα ή υπηρεσίες διαδικτυακά το 2019, μετά από μια πολύ μικρή αύξηση 1,4 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το 2016. Αντίθετα, το 39% των μεγάλων επιχειρήσεων χρησιμοποίησαν τις διαδικτυακές πωλήσεις το 2019.

Τέλος, το 67% των χρηστών του Διαδικτύου που υπέβαλαν φόρμες στη δημόσια διοίκησή τους το 2019 τώρα χρησιμοποιούν διαδικτυακά κανάλια επικοινωνίας, από 57% το 2014, δείχνοντας την ευκολία χρήσης υπηρεσιών με δυνατότητα ΤΠΕ σε σχέση με αυτές που βασίζονται σε χαρτί. Οι κορυφαίοι σε αυτόν τον τομέα είναι η Εσθονία, η Ισπανία, η Δανία, η Φινλανδία και η Λετονία.