You are here

Τα έκαναν μούσκεμα με τα κουπόνια για ταξίδια

02/07/2020 17:06

Προβλήματα προκαλεί στην Κύπρο η νομοθεσία που εγκρίθηκε τον περασμένο Μάιο, με την οποία κατέστη δυνατή η έκδοση πιστωτικών σημειώσεων (κουπονιών) σε περιπτώσεις ακύρωσης συμβάσεων για ταξίδια, καθώς οι ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν φαίνεται να μην διασφαλίζουν το δικαίωμα των καταναλωτών να επιλέξουν την επιστροφή χρημάτων έναντι άλλων μορφών αποζημίωσης.

Η Κύπρος βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο ευρωπαϊκών κυρώσεων σε ότι αφορά την παράβαση του ευρωπαϊκού δικαίου σε σχέση με τα δικαιώματα καταναλωτών και ταξιδιωτών, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο με την αιτιολογία ότι οι εθνικοί της κανόνες παραβιάζουν το δίκαιο της ΕΕ για τα δικαιώματα των καταναλωτών και των ταξιδιωτών και πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 12 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2302, δηλαδή της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια.

Αντίστοιχες ενέργειες για τον ίδιο λόγο έχουν προχωρήσει και για την Τσεχία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Κροατία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Σλοβακία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΕ, «λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, πολλά ταξίδια χρειάστηκε να ακυρωθούν. Σε όλη τη διάρκεια αυτής της κρίσης, η Επιτροπή έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφές ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών εξακολουθούν να ισχύουν στο πλαίσιο της σημερινής πρωτοφανούς κατάστασης και ότι τα εθνικά μέτρα στήριξης της βιομηχανίας δεν πρέπει να υποβαθμίζουν τα εν λόγω δικαιώματα».

«Στις 13 Μαΐου 2020, η Επιτροπή εξέδωσε ειδική σύσταση σχετικά με τα κουπόνια στο τρέχον πλαίσιο για τη στήριξη των κρατών μελών όσον αφορά τη θέσπιση ελκυστικών, αξιόπιστων και ευέλικτων συστημάτων παροχής κουπονιών».

Ωστόσο, όπως σημειώνεται, στα δέκα αυτά κράτη μέλη εξακολουθούν να ισχύουν ειδικοί εθνικοί κανόνες για τα οργανωμένα ταξίδια, οι οποίοι επιτρέπουν στους διοργανωτές οργανωμένων ταξιδίων να εκδίδουν κουπόνια αντί επιστροφής χρημάτων για ακυρωθέντα ταξίδια ή να αναβάλλουν την επιστροφή χρημάτων πολύ πέραν της περιόδου των 14 ημερών, όπως ορίζεται στην οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια.

Οι επιβάτες να έχουν δικαίωμα επιλογής

Όπως τονίζεται, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν μεταξύ επιστροφής χρημάτων και άλλων μορφών αποζημίωσης, όπως μέσω κουπονιών.

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην Επιτροπή και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που εντοπίστηκαν από την Επιτροπή, διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Η κίνηση της ΕΕ φαίνεται να διαψεύδει τις διαβεβαιώσεις της νομικής υπηρεσίας σχετικά με το νομοσχέδιο που πέρασε τον Μάιο από τη βουλή, ότι με αυτό δεν ακυρώνεται το δικαίωμα των καταναλωτών για διεκδίκηση χρηματικής αποζημίωσης.

Η προώθηση και η ψήφιση της νομοθεσίας είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις εκ μέρους εκπροσώπων των καταναλωτών που είχαν διαμηνύσει ότι θα καταγγείλουν την νομοθεσία στις ευρωπαϊκές αρχές.

Η νομοθεσία εγκρίθηκε από τη βουλή στις 21 Μαΐου με 34 ψήφους υπέρ, 1 εναντίον και 17 αποχές.

Αιτιολογημένη γνώμη για δικαιώματα μετόχων

Εξάλλου, η επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο και σε άλλα έξι κράτη μέλη που δεν κοινοποίησαν εν μέρει ή εξ ολοκλήρου τα μέτρα που λήφθηκαν για την εφαρμογή τροποποιημένης οδηγίας για τα δικαιώματα των μετόχων (οδηγία (ΕΕ) 2017/828), σύμφωνα με την οποία οι θεσμικοί επενδυτές και οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων πρέπει να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές τους στρατηγικές και τις πολιτικές τους για την ενεργό συμμετοχή.

Η οδηγία αυξάνει τη διαφάνεια των αποδοχών των διοικητικών στελεχών και επιτρέπει στους μετόχους να έχουν «λόγο επί των αποδοχών ενώ, εισάγει διασφαλίσεις όσον αφορά τις σημαντικές συναλλαγές που συνάπτονται μεταξύ συνδεδεμένων μερών (συνήθως μεταξύ της εταιρείας και του διευθυντή ή του ελέγχοντος μετόχου).

Η επιτροπή είχε αποστείλει σχετική προειδοποιητική επιστολή τον Ιούλιο του 2019 στην Κύπρο, η οποία ωστόσο, δεν έχει ακόμα κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό της δίκαιο.

Η Κύπρος όπως και η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Σλοβενία έχουν πλέον προθεσμία τριών μηνών για να απαντήσουν στις αιτιολογημένες γνώμες και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, κοινοποιώντας την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο· σε διαφορετική περίπτωση, οι υποθέσεις μπορεί να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Μ.Χ.