You are here

ΕΑΤ: Τέλος στο μορατόριουμ πληρωμής δόσεων

23/09/2020 06:32

Σε σταδιακή κατάργηση των κατευθυντήριων γραμμών για την αναστολή δόσεων θα προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) μη προκρίνοντας την επέκταση του μέτρου και διαμηνύοντας ότι τα δάνεια σε αναστολή πληρωμής δόσεων θα πρέπει πλέον να παίρνουν τον δρόμο των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η ανακοίνωση της ΕΑΤ, που είναι μια από τις εποπτικές αρχές των ευρωπαϊκών τραπεζών, βάζει τέρμα στις πολιτικές συζητήσεις για καθολική επέκταση του μορατόριουμ πληρωμής δόσεων που ισχύει σε διάφορες χώρες, στέλνοντας μήνυμα ότι οι τράπεζες θα επιβαρύνονται με προβλέψεις για επισφάλειες με βάση την πάγια πρακτική, όταν λήξουν τα υφιστάμενα μορατόρια πληρωμής δόσεων που ισχύουν στην Ευρώπη.

Τα μορατόρια που εφαρμόστηκαν στην Ευρώπη έχουν νομοθετικό ή μη νομοθετικό χαρακτήρια και στην Κύπρο αφορούν επιχειρηματικά, κυρίως, δάνεια ύψους €12 δισ. και πέραν των 51 χιλ. δανειοληπτών.

Οι εγχώριοι τραπεζίτες ζητούσαν επίμονα το τελευταίο διάστημα να ενημερωθούν για τον εποπτικό χειρισμό δανείων για τα οποία θα επιμηκυνθεί η αναστολή δόσεων.

Το μήνυμα από την Ευρώπη δεν είναι ενθαρρυντικό.

Η ΕΑΤ αναφέρει σε ανακοίνωση της ότι παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις της πανδημίας COVID-19 και λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής, «θα καταργήσει σταδιακά τις κατευθυντήριες γραμμές της σχετικά με τη νομοθετική και μη νομοθετική αναστολή πληρωμών σύμφωνα με την προθεσμία που έληξε στα τέλη Σεπτεμβρίου».

Οι κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στις πρώτες φάσεις της πανδημίας COVID-19, παρείχαν την απαραίτητη ευελιξία καθώς και τη βεβαιότητα σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο, ενόψει του σημαντικού αριθμού ενεργειών που έλαβαν οι τράπεζες για να υποστηρίξουν τους πελάτες τους λόγω των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν.

Η συνεχιζόμενη ικανότητα των τραπεζών να παρέχουν δανεισμό είναι ζωτικής σημασίας και η ΕΑΤ θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση όπως απαιτείται.

Τονίζεται ότι η αναστολή πληρωμών υπήρξε ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμων προκλήσεων ρευστότητας που προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19. Σύμφωνα με την κοινοποίηση σχετικά με τη γενική αναστολή πληρωμών που έλαβε η ΕΑΤ, η συντριπτική πλειονότητα των τραπεζών της ΕΕ συμμετείχε σε τέτοια προγράμματα. Επιπλέον, ανάλογα με τη διάρκεια των επεκτάσεων πληρωμών, που στην Ευρώπη ήταν κατά μέσο όρο μεταξύ 6 και 12 μηνών, το μορατόριουμ των πληρωμών θα συνεχίσει να παράγει τα αποτελέσματά τους για λίγο.

Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ βοήθησαν τις τράπεζες να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα μεγάλα ποσά αιτημάτων από πελάτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε τέτοια προγράμματα.

«Ωστόσο, η ΕΑΤ δεν θεωρεί επαρκή σε αυτήν την κατάσταση την περαιτέρω επέκταση ενός τέτοιου εξαιρετικού μέτρου. Είναι σωστό να επιστρέψουμε στην πρακτική ότι κάθε αναδιάρθρωση των δανείων πρέπει να ακολουθεί κατά περίπτωση προσέγγιση», τονίζεται.

Η κανονιστική μεταχείριση που ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές θα συνεχίσει να ισχύει για όλες τις αναστολές πληρωμής που έχουν χορηγηθεί βάσει επιλέξιμου μορατόριου πληρωμής πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, αποφεύγοντας έτσι τους κινδύνους απόκλισης από την ανάγκη αναταξινόμησης των υπαρχόντων δανείων απότομα σε μεταγενέστερο στάδιο.

«Οι τράπεζες μπορούν να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τους πελάτες τους με εκτεταμένη αναστολή πληρωμών και μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και τα δάνεια αυτά πρέπει να ταξινομούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με το συνηθισμένο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Στην Κύπρο, η αναστολή δόσεων τερματίζεται τέλος του έτους, και από την τελευταία πιο πάνω πρόταση της ανακοίνωσης, δεν φαίνεται να ξεκαθαρίζει εντελώς πώς θα τύχουν εποπτικού χειρισμού τα δάνεια σε αναστολή από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020.  Αν, δηλαδή, θα προσμετρηθούν στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών ή όχι.

Της Γεωργίας Χαννή